Vacature brandweerzone diensthoofd Personeel en HR

De Brandweerzone Westhoek  is op zoek naar een diensthoofd Personeel en HR.

ALGEMEEN: 

  • Betrekking met voltijdse prestaties 38 u per week.
  • Niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een contract voor onbepaalde duur.
  • Bruto maandwedde: 2 365,20 euro (beginwedde 0 jaar anciënniteit).
  • Relevante werkervaring kan voor maximum 15 jaar meegeteld worden in de geldelijke anciënniteit.
  • Wervingsreserve: 2 jaar.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het diensthoofd Personeel en HR leidt en coördineert de werking van de dienst, met het oog op een performant personeelsbeheer en correcte loonadministratie ten behoeve van de leidinggevenden en de personeelsleden. Het diensthoofd personeel en HR staat in voor een op HR geïnspireerd personeels-beleid opdat ieder personeelslid voldoende ontplooiingsmogelijkheden heeft in het streven naar een 'lerende organisatie'-cultuur.

Geïnteresseerd?  Kijk dan hier voor de functieomschrijving (pdf, 512.4 kB) en de vacature (pdf, 242.7 kB).


Terug naar alle nieuws