Earth Hour

Earth Hour is het ideale moment om samen met je vrienden en familie stil te staan bij de klimaatverandering. Het WWF doet met ‘Earth Hour’ opnieuw een wereldwijde oproep om één uur lang zoveel mogelijk lichten te doven op 24 maart 2018 tussen 20u30 en 21u30.
Klimaatverandering heeft ook bij ons gevolgen. Eind mei en begin juni 2016 werden delen van de Westhoek getroffen door wateroverlast. Daarna stopte het met regenen met als gevolg een uitzonderlijke droogte in het voorjaar en de zomer van 2017. Onderzoek toont aan dat we ons moeten voorbereiden op een toename aan overstromingen én van watertekorten, verzilting, bodemerosie en hittegolven.
In kader van Earth Hour wordt de monumentenverlichting en de buitenverlichting van het gemeentehuis het gehele weekend gedoofd. De strijd tegen de klimaatverandering belangt ons allen aan. Dus doof thuis zoveel mogelijk lichten en maak het gezellig…


Terug naar alle nieuws