Recyclagepark

Toegang:

Enkel voertuigen van particulieren wonende in de gemeente Langemark-Poelkapelle zijn toegelaten op vertoon van een controlekaart voor het aanbrengen van afvalstoffen. Voertuigen van particulieren zijn personenwagens, personenwagens met aanhangwagen, quads met aanhangwagen, tractoren ingeschreven als oldtimer (hobby) met aanhangwagen en kleine bestelwagens.
Uitzondering: Iedere vrijdag mogen de inwoners van de gemeente m.b.v. een bestelwagen met een Maximum Toegelaten Massa van 3,5 ton hun afvalstoffen aanbieden op het recyclagepark.

Hier (pdf, 770.6 kB) vindt u een folder met tips voor een vlot bezoek aan het recyclagepark.

Diftar:

Afhankelijk van de afvalsoort en van de hoeveelheid afval betaal je een kostprijs voor het afval. Diftar betekent dat er voor de aanvoer van bepaalde afvalstoffen moet worden betaald. Het opzet is burgers aan te zetten om maximaal afval te voorkomen. Enkel het brandbaar grof vuil (perscontainer) is vanaf de eerste kilogram betalend op het recyclagepark. Je betaalt 0,144 euro per kg. Er wordt gebruik gemaakt van een weegplatform om de hoeveelheid van deze aangevoerde fractie te bepalen. Afval voorkomen is dus de boodschap!

Elektronische identiteitskaart meebrengen

Jouw eID (elektronische identiteitskaart) heb je nodig om het brandbaar grof vuil aan te voeren. Alle bezoeken worden geregistreerd en worden teruggekoppeld aan de woonplaats. Je hoeft niet te betalen op het recyclagepark. De kosten voor de aanvoer van grofvuil zullen gefactureerd worden.

Hier (pdf, 647.1 kB)vindt u een folder over diftar op het recyclagepark.

Beperking aanvoer asbest:

Op het recyclagepark wordt de aanvoer van asbest vanaf 1/5/2014 beperkt. In 2013 werd 102.780 kg asbest ingezameld op het recyclagepark. In het eerste kwartaal van 2014 werd 9.200 kg per maand ingezameld. Door beperkingen in buurgemeenten werd er vastgesteld dat de aanvoer van asbest op het recyclagepark stijgt.

Het Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen bepaalt dat gebonden asbesthoudend afval en KGA op kosten van de gemeente op het recyclagepark ingezameld moet worden maar voor asbestcement kan de gemeente hoeveelheidsbeperkingen instellen voor deze gratis inzameling. In de gemeenteraad van 22 april 2014 werd de aanvoer van asbestcement beperkt tot 200 kg per gezin per jaar. Een standaard asbestplaat 110 x 122 weegt 16,4 kg. Dus een gezin kan 12 platen per jaar afvoeren naar het recyclagepark.

Richtlijnen:                   

  • Wat kan op recyclageparken worden aangebracht : papier, karton, PMD-afval (aanbieden in blauwe zakken), glas (flessen), vlak glas (spiegels, ruiten), groenafval, snoeihout, houtafval, klein gevaarlijk afval, steenpuin, beton-bakstenen, oude metalen, afgedankt elektrisch en elektronisch afval, wit onbevuild piepschuim, frituurolie, motorolie, asbesthoudend afval, batterijen, cartridges, injectienaalden (enkel nog in naaldcontainers aanbrengen), TL-lampen, kringwinkelmateriaal, oude kledij, plastieken bloempotten uit polypropyleen, niet recycleerbaar afval (plakwerk, porselein, keramiek, ytong), elektrische kabels en harde plastics.
  • Enkel restafval dat niet in een grote witte restafvalzak kan gedeponeerd worden, mag aangeboden worden bij de perscontainer op het recyclagepark (brandbaar grofvuil).
  • Autobanden worden niet aanvaard. Autobanden kunt u inleveren bij een bandencentrale of garagist.
  • Gasflessen worden NIET aanvaard. Op de website www.Febupro.be kun je de inzamelpunten raadplegen waar je met een butaan- of propaangasfles terecht kan.

Aanbod:

  • Compostvaten (30,00 EUR) / compostbakken (65,00 EUR) / aanbouwmodule (45,00 EUR) / keukenemmers (3,50 EUR) : U schrijft het bedrag voor het gewenste vat of bak over op rekening nummer BE92 0910 0023 2223 van het gemeentebestuur met vermelding van het gewenste (bvb. 1 bak + 2 aanbouwmodules). Na ontvangst van betaling wordt het gevraagde bij u thuis afgeleverd door de technische dienst.

Meer info: www.mirom.be