Wat met je autokentekenbewijs na verhuis?

Voortaan moet je als burger na een verhuis niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het kentekenbewijs van je voertuig te laten aanpassen met het nieuwe adres. Wanneer je jouw verhuis aangeeft bij de gemeente, wordt het adres automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een vereenvoudiging dus voor jou en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.

Ook kan de aangifte van verlies van het kentekenbewijs of van de kentekenplaat, voortaan niet enkel bij een politiedienst gebeuren, maar ook bij de autoriteit bevoegd voor de uitreiking van de kentekenbewijzen of bevoegd voor de inbeslagname van voertuigen. De betrokken politiedienst geeft in dat geval aan deze instellingen een attest af waarin de aangifte wordt vastgesteld en maakt het overblijvende deel van het meerdelig kentekenbewijs ongeldig.


Terug naar alle nieuws