Stand van zaken wegenwerken Houthulstseweg

Zone 1: Landetbeek tot huisnummer 72
De betonnen kantstroken zijn gegoten tussen huisnummer 60 en huisnummer 72, alsook in de Wulverstraat.  De volgende stap is de aanleg van de fundering.  De aannemer is hiermee gestart op maandag 26/03.  Het aanbrengen van de onderlaag asfalt wordt voorzien op dinsdag 27/03 en woensdag 28/03.  Gedurende deze periode is er geen toegang mogelijk vanaf 06.30u tot ongeveer 20.00u.  De uitvoering is afhankelijk van weersomstandigheden en kan dus nog wijzigingen.  Na uitvoering zal de toegang weer verzekerd zijn.  Nadat de onderlaag asfalt aangebracht is, begint de verdere afwerking richting centrum Poelkapelle totdat de doorgang van de Landetbeek afgewerkt kan worden tot huisnummer 60.  Pas daarna zal er verder gewerkt worden vanaf huisnummer 72.

Zone 2: Huisnummer 100 tot rotonde
De DWA-leiding (vuilwaterafvoer) werd aangelegd van huisnummer 100 tot aan de rotonde.  Eerst worden de pare huisnummers afgekoppeld op de vuilwaterafvoer en pas daarna wordt de regenwaterafvoer erboven aangelegd (RWA).  Dit gebeurt in deze volgorde omdat de RWA-buis anders in de weg zit om de overkoppelingen te realiseren. 
Nadat beide afwateringen aangelegd en overgekoppeld zijn, wordt de rijweg aangelegd in een degelijke tijdelijke steenslagverharding omdat de nutsmaatschappijen dan aan het werk moeten voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen met daaraan gekoppelde overschakelingen naar de woningen.  Nadat de nutsmaatschappijen klaar zijn, zal overgegaan worden tot afwerking van de ovenbouw.  Deze weg moet toegankelijk zijn om de verdere stap te kunnen zetten van huisnummer 100 richting Vrijbosroute.

Vragen?  Aarzel niet om contact op te nemen met de werfleiders (witte helm) ter plaatse of via het nummer 058/23.66.06 (Norré-Behaegel) of met de milieudienst (057/49.09.30).
Wenst u per mail op de hoogte gehouden te worden, dan informeren we u graag via een digitale nieuwsbrief.  Stuur een berichtje met uw emailadres naar info@langemark-poelkapelle.be met de vermelding "Houthulstseweg".


Terug naar alle nieuws