Knotter zoekt knotboom!

Knotbomen zijn typisch voor de Westhoek. Ze geven mee vorm aan ons landschap, maar vragen wel onderhoudswerken. Vaak hebben eigenaars van knotbomen niet de tijd en materiaal om zelf het beheer uit te voeren en raken deze waardevolle bomen in verval. Wij zetten ons dan ook in voor hun behoud en brengen de knotbomen samen met knotters.

Heb je zelf knotbomen staan die dringend aan een knotbeurt toe zijn? Neem contact met ons op, want een vrijwilliger kan dit werkje voor je komen klaren! Dien je knotaanvraag bij ons in en hou zeker rekening met onderstaande belangrijke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen:

  • de knotbomen bevinden zich op het platteland (dus niet binnen de bebouwde kom)
  • het gaat om het knotten van de typische knotbomen (knotwilgen, -populieren, -essen…), gewone snoeiwerken vallen hier niet onder en komen dus niet in aanmerking. Het uitvoeren van hakhoutbeheer van houtkanten, elzensingels e.d. kan wel in aanmerking komen
  • de knotbomen beschikken over een voldoende dikke takken (spillen met een diameter van minimaal om en bij de 15 centimeter), zodat voldoende brandhout kan geoogst worden
  • de vrijwillige knotter kan vrij beschikken over het brandhout in ruil voor z’n geleverde werk
  • de fijne takken, die niet bruikbaar zijn als brandhout, worden gestapeld op een hoop, de verdere verwerking ervan is dan ten laste van de eigenaar (verhakselen, containerpark, takkenrail).

Of ben je zelf op zoek naar brandhout en wens je aan de slag te gaan als vrijwillig knotter? Neem gerust met ons contact op om werkwijze en voorwaarden te bespreken.

Wens je meer info? Contacteer het Regionaal Landschap Westhoek via 057/23.08.56 of via mail op xavier.vlaemynck@rlwh.be.


Terug naar alle nieuws