De kandidatenlijst indienen voor de gemeenteraadsverkiezing met een voordrachtakte

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte.

De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe mandateert, overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Dit gebeurt op zaterdag 15 september 2018, op afspraak tussen 9.00u en 12.00u, in het gemeentehuis, Kasteelstraat 1 te Langemark-Poelkapelle.

Gelieve vooraf contact op te nemen met de gemeentelijke coördinator van de verkiezing op het nummer 057/49.09.12 of met de dienst burgerzaken indien u een voordrachtsakte wenst in te dienen.

Voorwaarden

Zowel een politieke partij als een burger kan een kandidatenlijst indienen. De kandidaten moeten voorgedragen worden:

  • ofwel door één aftredend gemeenteraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de groep die wordt voorgedragen);
  • ofwel door een minimum aantal kiezers:
    • in gemeenten van 5000 tot 10.000 inwoners: ten minste 30 gemeenteraadskiezers;

De voordrachtsakte moet ondertekend worden door ofwel een aftredend gemeenteraadslid, ofwel door het minimum aantal gemeenteraadskiezers.


Wat moet er in de voordrachtsakte vermeld worden?

  • De kandidaten moeten schriftelijk voorgedragen worden. De modellen voor de voordrachtsakten zijn te verkrijgen op het gemeentelijk hoofdbureau en staan op vlaanderenkiest.be; op vlaanderenkiest.be is er ook een webtoepassing ter beschikking om de voordrachtsakte in te vullen.
  • De voordrachtsakte vermeldt de voornaam, eventueel de roepnaam, de achternaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit en de handtekening van de kandidaten, evenals de lijstnaam die bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan.
  • Op de voordrachtsakte kunnen een getuige en een plaatsvervangende getuige aangewezen worden om de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau bij te wonen.
  • De voordracht geeft ook de volgorde aan waarin de kandidaten worden voorgedragen.
  • Op de kandidatenlijst moet het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen 0 of 1 zijn. De eerste twee kandidaten mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.
  • Geen enkele kandidaat mag op meer dan één lijst voor dezelfde verkiezing vermeld staan. De kandidaat die dit verbod overtreedt is strafbaar met de straffen bepaald in artikel 244 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

Digitale aanmaak voordrachtsakte

Voordrachten kan u op papier (met het formulier) of digitaal aanmaken.
De digitale aanmaak gebeurt met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.


Terug naar alle nieuws