Oproep: kandidaten Raad Lokale Economie

Eén van de gemeentelijke adviesraden is de Raad Lokale Economie. Om in deze raad te zetelen zoekt het gemeentebestuur kandidaten. De Raad Lokale Economie wil de lokaal economische belangen van de gemeente Langemark-Poelkapelle behartigen.

De doelen van de adviesraad zijn:

  • Het coördineren en bevorderen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie in Langemark-Poelkapelle.
  • Het uitbrengen van adviezen en voorstellen van maatregelen in verband met de lokale economie, ambachten en vrije beroepen.

Aangezien het mandaat van de Raad Lokale Economie gelijk loopt met deze van de gemeenteraad, moeten nieuwe kandidaten aangesteld worden. De afvaardiging geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar.
Voor de Raad Lokale Economie kunnen volgende kandidaten zetelen: vertegenwoordiger van UNIZO Langemark-Poelkapelle, VOKA West-Vlaanderen, handelaars uit Bikschote, Langemark, Madonna, Poelkapelle en Sint-Juliaan, vrije beroepen, landbouw en geïnteresseerde leden.
Wilt u als geïnteresseerd lid aantreden in de Raad Lokale Economie? Omschrijf wie u bent en waarom u graag in de adviesraad wenst te zetelen (contactgegevens en motivatie). Bezorg ons uw kandidatuur voor 8 mei 2019 bij de Dienst Lokale Economie, Kasteelstraat 1, te 8920 Langemark-Poelkapelle of via lokale.economie@langemark-poelkapelle.be.


Terug naar alle nieuws