Vacatures politiezone Arro Ieper

De politiezone Arro Ieper gaat over tot de  contractuele aanwerving (m/v)  van:

ASSISTENT  (niveau C) voor dienst kwaliteitszorg

Functieomschrijving
- ondersteunen van de strategisch analist door het aanleveren van data

- beheren GIS-systeem
- uittekenen van basiskaarten en plannen
- ondersteunen en opleiden van de interne gebruikers met betrekking tot het gebruik van ter
 beschikking gestelde applicaties

- ondersteunen bij opmaak van sjablonen voor zonale documenten

ASSISTENT (niveau C) voor dienst logistiek

Functieomschrijving
- Basisonderhoud gebouwen, parkings en opritten

- Specifiek onderhoud gebouwen

- Onderhoud en herstellingen voertuigenpark
- Ondersteuning dienst logistiek

Profiel

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
 aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale  
 rijksbesturen

Wij bieden u

Een voltijdse  job (contract van 1 jaar, verlenging mogelijk) in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten.

Info

De volledige functiebeschrijving en solliciteren:  www.arroieper.be.

Verdere informatie kan bekomen worden bij de dienst personeelsbeheer:
diensthoofd Joost Dekaezemaker, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper - tel. 057 23 05 12 of e-mail PZ.ArroIeper.Personeelsbeheer@police.belgium.eu .


Terug naar alle nieuws