Oppompverbod in Ijzerbekken door aanhoudende droogte

UPDATE 07/08/2019:

Rekening houdend met de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen en het captatieverbod, is een ingreep op de waterloop om het water terug te sturen naar het bekken (en niet meer door te laten stromen naar afwaarts) niet meer te verantwoorden.  Gezien het lage waterpeil wordt het bekken dan ook afgesloten en is oppompen ook hier verboden!

Door de aanhoudende droogte heeft gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen samen met het provinciaal droogteoverleg beslist dat er vanaf woensdag een oppompverbod geldt in het IJzerbekken.

Over het volledige gebied van het IJzerbekken wordt er een captatieverbod uitgevaardigd.

Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden.

Enige uitzonderingen:

  • weidepompjes voor dieren
  • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

Watergebruik:

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen.

Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.

Bijkomende suggesties zijn welkom via waterschaarste@west-vlaanderen.be.

Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste 

Politiebesluit (pdf, 1.2 MB)

Captatieverbod_20190724_02
Klik om te vergroten


Terug naar alle nieuws