de Herinnering 2019 - herdenkingen crematorium Uitzicht

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten:

  • Op maandag 21 oktober 2019 vindt er om 19u00 een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.
  • Op dinsdag 22 oktober 2019 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.
  • Op woensdag 30 oktober 2019, eveneens om 19u00, richten de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment in. “Schoonheid en troost” staan centraal in deze herdenking. Jessie De Caluwe verzorgt het woord; Hilde Van Laere de muziek.

Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.

De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28 29 30.

--

Begeleid bezoek aan UITZICHT

Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT. De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 2 november 2019 om 16u00. U kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056/28.29.30.

Ook groepen of verenigingen zijn steeds welkom voor een begeleid bezoek aan UITZICHT. U kan hiervoor een afspraak maken via bovenvermelde mail of telefoonnummer.


Terug naar alle nieuws