Aanvraag erkenning jeugdvereniging

Een jeugdvereniging die erkend wenst te worden als vereniging binnen de gemeente, kan zijn aanvraag richten tot het college van burgemeester en schepenen en de jeugdraad.