Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 2020-2025

Datum bekendmaking vrijdag 20 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Datum zitting maandag 16 december 2019

Het belastingreglement d.d. 16 december 2019 inzake de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, blijft van toepassing voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 oktober 2021, maar wordt opgeheven voor de belastbare feiten die zich voordoen vanaf 1 oktober 2021.