Aanvullende belasting op de personenbelasting

Datum bekendmaking vrijdag 20 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Datum zitting maandag 16 december 2019