Belasting op de inname van het openbaar domein door ambulante handel buiten openbare markten

Datum bekendmaking vrijdag 20 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Datum zitting maandag 16 december 2019