Check je evenement met het COVID Event Risk Model

Vanaf 1 juli kan de evenementensector terug stilaan opstarten. Toch blijft het logisch dat iedereen het nodige doet om een veilig verloop van evenementen te garanderen.  Er zijn heel wat zaken waarmee we, in deze bizarre tijden, extra rekening moeten mee houden.  De overheid heeft tal van protocollen per sector ontwikkeld en goedgekeurd, en we begrijpen heel goed dat het als organisator vaak moeilijk is om het overzicht te behouden. Het ministerieel besluit dd. 30/06/2020 omschrijft wat mag en kan, en verwijst ook naar deze sectorprotocollen (www.info-coronavirus.be/nl/protocollen).

Tip: kijk na of je de meest recente versie hebt. Bij twijfel, problemen of vragen kan je ons steeds contacteren.

Voordat je evenement kan doorgaan, heb je nog steeds een goedkeuring nodig van het lokaal bestuur. Hierbij een overzicht hoe je dit in corona-tijden kan bekomen:

Covid event risk model

Vanuit de overheid werd het “COVID EVENT RISK MODEL” ontwikkeld, deze is vanaf 1 juli beschikbaar via www.covideventriskmodel.be. Er is op de website zelf heel wat uitleg te vinden omtrent het gebruik van dit model.

 1. Je dient eerst en vooral een account aan te maken voor jouw organisatie.
 2. Vervolgens kan je alle gegevens van het evenement en de nodige corona-maatregelen die je zal nemen, ingeven.
 3. Op het einde van de tool, krijg je een kleurcode.
  GROEN = je kan je evenement aanvragen aan het lokaal bestuur
  ORANJE = je zit in een risicozone en krijgt tips waar je nog bepaalde dingen kan aanpassen om alsnog groen te bekomen
  ROOD = je evenement is te risicovol en kan niet aangevraagd worden
 4. Alle scans die je maakt worden bewaard op je account van de website. Zo kan je ze te allen tijde bekijken en/of aanpassen.
 5. Je kan ook het “aanvraagdocument” downloaden. Dit document hebben we als lokaal bestuur nodig voor de goedkeuring van je evenement. Stop dit als bijlage bij je aanvraag via RihoSeas.
 6. Loop je ergens tegen problemen, krijg je geen ‘groen’ licht in deze matrix,…? Je kan ons steeds een voorlopige versie van jullie aanvraagdocument bezorgen zodat we samen kunnen kijken hoe we bepaalde zaken kunnen wegwerken.

RihoSeas

Voor evenementen in onze gemeente, wordt al vele jaren met het programma RihoSeas gewerkt. Alle evenementen waarbij meer dan 100 personen betrokken zijn en/of waarbij een afwijking van het zonaal politiereglement nodig is en/of waarvoor openbaar domein wordt ingenomen wordt verplicht gemeld via RihoSeas. Dit is voor ons als lokaal bestuur het vertrekpunt om de goedkeuring (burgemeesterbesluit) en het politiereglement op te (laten) stellen.

RihoSeas is beschikbaar via deze link: https://vcs01.politiezoneriho.be/maxiformulier

Gelieve alles zo volledig mogelijk in te vullen. In bijlagen kan je meerdere documenten toevoegen (bv. parcours, lijst signaalgevers, verzekeringsattesten,…).
Vanaf nu is het ook verplicht om de ‘Covid-matrix’ (zie punt 1) toe te voegen als bijlage in RihoSeas.

Gepubliceerd opwoensdag 1 jul 2020 om 11:24