Communicatiekit voor handel en horeca

Om de kleinhandelszaken en horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen zelfstandigen, personeel en klanten.

De preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen zijn eveneens een goede bron aan informatie.

De communicatiekit bevat voor winkels:
- Een A3-affiche
- Een A4-affiche (zelfde als A3)

Voor de horeca gaat het om:
- Een A3-affiche
- Een A4-affiche
- Een aanwezigheidsformulier voor registratie van 1 iemand per tafel

Gepubliceerd opdonderdag 30 jul 2020 om 10:18