Conformiteitsattest voor huurwoningen

Wie een woning (een zelfstandige woning of een (studenten-)kamer) verhuurt of ter beschikking stelt in Langemark-Poelkapelle moet als verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.
Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, opgenomen in de Vlaamse Wooncode en vermeldt het aantal personen (bezettingsnorm) die er mogen wonen.

Deze verplichting is verplicht voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2018 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning:

 • Vanaf 1 januari 2018 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1950
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1970
 • Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1990
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt de verplichting voor alle woningen

Deze verplichting geldt trouwens ook voor alle woningen en kamers waar seizoenarbeiders gehuisvest worden, ongeacht de leeftijd van de woning.

Het Vlaams Huurdecreet stimuleert eigenaars trouwens om bij elke nieuwe verhuring een conformiteitsattest aan te vragen. Een conformiteitsattest van max. 3 maanden oud geldt als vermoeden dat de woning voldeed aan de normen bij aanvang van de huurovereenkomst.

Voorwaarden

Vraag het conformiteitsattest tijdig aan, bij voorkeur voor de verhuring!


De woning wordt conform bevonden indien uit het woningonderzoek door de gemeentelijke woningcontroleur blijkt dat de woning:

 • geen ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico's vertoont
 • minder dan 15 strafpunten heeft op het technisch verslag
 • voldoet aan de rookmeldersverplichting

Een conformiteitsattest is normaal gezien 10 jaar geldig, tenzij:

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

In bepaalde gevallen wordt een kortere geldigheidstermijn vastgelegd.
Een conformiteitsattest is slechts 5 jaar geldig indien:

 • het technisch verslag minimaal 12 en maximaal 14 strafpunten vermeldt
 • het technisch verslag ten minste 3 strafpunten vermeldt voor gebreken met betrekking tot opstijgend vocht, doorslaand vocht, condenserend en/of insijpelend vocht
 • de aanwezigheid van een toestel type B (ketels, kachels, verwarmingstoestellen of waterverwarmen)

Een conformiteitsattest is slechts geldig tot ten laatste 31/12/2022 indien uit het technisch verslag blijkt dat er enkel glas aanwezig is.

Procedure

Als eigenaar/verhuurder kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de Woondienst.

Bedrag

Het conformiteitsonderzoek en het afleveren van het conformiteitsattest is gratis.

Meer info

Infofolder voor verhuurders
Vlaamse wooncode