Corona - update 03/04 - laatste nieuwsberichten en lokale maatregelen

Update 03/04 - 15.30u

Vlaamse update over corona-maatregelen per mail

Nieuwe maatregelen zoals premies en tegemoetkomingen, aangepaste openingsuren, gewijzigde procedures… In deze crisistijden moet de Vlaamse overheid snel opeenvolgende maatregelen nemen en het is belangrijk dat we de bevolking tijdig en eenduidig kunnen informeren over de impact op de dienstverlening. De Vlaamse overheid heeft een corona-informatiepunt aangemaakt om het brede publiek te informeren over de dienstverlening van de Vlaamse overheid tijdens de coronacrisis. Naast een bundeling van alle informatie op www.vlaanderen.be/corona en een extra keuzeknop op 1700, zal de Vlaamse overheid nu ook per e-mail updates uitsturen om burgers te informeren.

Voor deze Vlaamse updates over corona-maatregelen kan je je inschrijven met een e-mail adres via www.vlaanderen.be/corona of via de websites aangesloten op Mijn Burgerprofiel. Je ontvangt dan dagelijks de belangrijkste berichten.

Het Vlaamse informatiepunt is een aanvulling op het federale initiatief info-coronavirus.be dat in de eerste plaats gezondheidsinformatie brengt. De berichten worden afgestemd met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO). Het informatiepunt brengt enkel informatie die voor een grote doelgroep relevant is.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/corona

Update 02/04 - 10.40u

Opvang in de Paasvakantie

Tijdens de Paasvakantie wordt er noodopvang voorzien in de 5 deelgemeenten van Langemark-Poelkapelle. We volgen hierbij strikt de Corona-maatregelen vanuit Kind & Gezin:

- Enkel opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- Enkel opvang voor kinderen uit eigen gemeente of schoollopende kinderen in eigen gemeente.
- Naast de opvang van kleuter en lagere school kinderen, staan we ook in voor opvang van 13- en 14-jarigen (i.s.m. Huis van het Kind).
- De opvang zelf is gratis. Enkel de maaltijden (€ 2,23) en tussendoortjes (10- en 4-uurtje : € 0,60/tussendoortje) worden aangerekend.
- Opvang gebeurt in de deellocaties door vertrouwde personen die reeds opvang bieden aan deze kindgroepen.
- Kind mag niet ziek zijn (koorts wordt gemeten).

De opvang gaat door in de voorziene opvanglocaties van het Buitenbeentje. In Bikschote wordt de opvang op school georganiseerd.

Bij vragen kan u ons contacteren via: bko@langemark-poelkapelle.be

Nog even verwijzen naar het belang van contactbubbels... bekijk maar even het filmpje!

Update 02/04 - 09.00u

De Westhoek installeert zijn schakelzorgcentrum in Mesen

De gouverneur van West-Vlaanderen besliste eind vorige week om in het kader van de COVID-19 crisis en de te verwachten piek, verschillende schakelzorgcentra op te richten in West-Vlaanderen. Voor de regio Westhoek komt dit er in het vakantiecentrum Peace Village te Mesen.

Er worden in West-Vlaanderen in totaal zes schakelzorgcentra voorzien. Deze centra bieden een oplossing voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten maar die omwille van verschillende redenen nog niet naar huis kunnen. Op deze manier wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht en blijven de ziekenhuisbedden vrij voor patiënten die daar het meeste nood aan hebben.

De organisatie voor de oprichting van het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen ging onmiddellijk van start. Een multidisciplinair en intergemeentelijk team bestaande uit medewerkers vanuit de verschillende gemeenten, het Jan Ypermanziekenhuis, de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, Peace Village en de huisartsenkringen startten met een theoretische denkoefening en de opmaak van een draaiboek om alles operationeel te krijgen. Het volledige traject wordt mede gefaciliteerd door de regionale Welzijnscoördinator van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek en de coördinator van de Eerstelijnszone Westhoek.

Het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen heeft een capaciteit van 40 bedden voor personen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog niet naar hun eigen woning of naar hun woonzorgcentrum kunnen terugkeren. Een tweede groep personen die kan opgevangen worden zijn die patiënten die niet ziek genoeg zijn om te worden opgevangen in het ziekenhuis maar waar isolatie en medische opvolging wel noodzakelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling om iedere patiënt die in het schakelzorgcentrum in Peace Village verblijft, zo snel mogelijk terug naar zijn of haar vertrouwde omgeving te laten gaan.

Deze denkoefening wordt in de loop van vrijdag 3 april afgerond. De effectieve activering  van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid. Al hopen we eigenlijk dat een opening van het Schakelzorgcentrum Westhoek niet nodig zal zijn.

Update 01/04 - 16.20u

Afhaaldienst bibliotheek vanaf 3 april

De bibliotheek van Langemark-Poelkapelle is overgeschakeld naar een nieuw bibliotheeksysteem. De eerder voorziene sluiting hiervoor viel deels samen met de ‘coronasluiting’. Nu de omschakeling achter de rug is, kan de bib vanaf vrijdag 3 april een afhaaldienst organiseren. Je vraagt je materialen aan via een formulier op de website van de bib en komt om je pakket, tijdens het door jou gekozen tijdslot. De bibliotheek blijft gesloten voor het publiek, je kan er geen kopieën komen nemen, er is geen contact met de medewerkers. Je kan materialen terug inleveren, maar dat is niet noodzakelijk. De bibliotheek verlengt automatisch alle materialen tot we terug een normale werking kunnen aannemen. Alle info over de afhaaldienst vind je op de website van de bibliotheek: https://langemark-poelkapelle.bibliotheek.be

Update 01/04 - 16.15u

Heropenen recyclagepark vanaf 7 april

Alle recyclageparken in Vlaanderen kunnen heropenen op dinsdag 7 april 2020. Ook het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle gaat opnieuw open. Met de coronamaatregelen vragen we echter om alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden.  Als je een  bezoek aan het recyclagepark nog kan uitstellen, vragen we om dit ook te doen.De heropening van het recyclagepark kan alleen maar plaatsvinden onder deze strikt na te leven voorwaarden:
 • Alle afvalfracties met uitzondering van asbestcement worden aanvaard. Voor asbest ontbreken namelijk de nodige beschermingsmiddelen. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorg waar ze momenteel meer nodig zijn.
 • Om een massale toestroom te beperken wordt tijdens de weekdagen de toegang beperkt tot inwoners van een bepaalde deelgemeente.
  • Dinsdag: inwoners van de Madonna
  • Woensdag: inwoners van Langemark
  • Donderdag: inwoners van Poelkapelle
  • Vrijdag: inwoners van Bikschote en Sint-Juliaan
   Op zaterdag zijn alle inwoners welkom maar we vragen om de bezoeken te beperken tot dringend af te voeren afval. Afval van bvb. het opruimen van een garage of berging valt hier niet onder en kan nog een tijd gestockeerd worden.
 • De onderstaande veiligheidsmaatregelen moeten nageleefd worden dit om zowel de bezoekers als het personeel te beschermen:
  • De maatregel rond de social distancing (afstand houden van minimum 1,5 meter) is na te leven in alle omstandigheden. Een mix van verschillende leeftijden wordt zoveel mogelijk vermeden.
  • Om ten allen tijden deze afstand te kunnen behouden, werken we op dezelfde wijze als de voedingswinkels en beperken we het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag op het recyclagepark tot 7 voertuigen.
  • Blijf tijdens het wachten in je voertuig zitten en wees geduldig. Ook fietsers en voetgangers schuiven aan in de wachtrij. Het is niet de bedoeling uit te stappen en een praatje te slaan met de andere bezoekers.
  • Niets gaat van hand tot hand daarom wordt de verkoop van producten tijdelijk stopgezet.
  • Eventuele betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren, liefst contactloos.
  • Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. Houd er rekening mee dat de parkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen.
  • Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.
 • Bezoekers krijgen maar een beperkte tijd tot het recyclagepark, om een vlotte afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken. Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de verschillende fracties.
Tot slot : respecteer het werk en de richtlijnen van de parkwachters. Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet.
Update 31/03 - 10.00u

Te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen

Ben je thuisverpleger, dokter, tandarts, … en ervaar je een te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen?  Of ben je een bedrijf dat nog een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen kan missen? Dan kan je terecht op de website van de FOD https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl. Indien je nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 of je kan helpen met de levering ervan, kan je met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…).  De FOD koppelt dit in de mate van het mogelijke aan beschikbare goederen.

Deze applicatie is enkel bestemd voor professionelen. Het is verboden om deze goederen aan te bieden aan particulieren met uitzondering van personen die deze goederen op medisch voorschrift aankopen bij een apotheker.

Update 30/03 - 18.15u

Actie inzameling computermateriaal stopgezet

De inzameling van laptops en computermateriaal voor Digital For Youth wordt stopgezet.  Na overleg blijkt dat zij geen materiaal van particulieren ontvangen omdat er anders een te grote variatie aan toestellen in stock ontstaat.

Update 30/03 - 13.45u

Centrum Algemeen Welzijnswerk steeds bereikbaar

Het coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid, angst, .... CAW Centraal-West-Vlaanderen staat paraat via telefoon, mail en chat om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat kan via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/contacteer-ons.

Update 30/03 - 09.30u

Geen Infoflash in je brievenbus

Onze diensten proberen iedereen zo goed en correct mogelijk te informeren over de nieuwe maatregelen.  Door de snel veranderende info en alle geannuleerde activiteiten ligt er deze week geen Infoflash in je brievenbus.  De communicatiedienst bundelt echter alle info op onze website.  Ook onze facebookpagina wordt voorzien van dagelijkse updates.

Blijf op de hoogte:
👉🏼 https://www.langemark-poelkapelle.be/corona-lokale-maatregelen-en-laatste-nieuwberichten

👉🏼 https://www.facebook.com/GemeenteLangemarkPoelkapelle/

Specifieke vragen over het coronavirus?
Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Verspreid je onze boodschap mee? 🙌🏼

 

Update 28/03 - 09.50u

Verlenging maatregelen

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie: De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
  - De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  - De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.  Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zal er binnenkort een systeem ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Update 27/03 - 10.50u

Wat met mijn omgevingsvergunning?

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen in kader van de omgevingsvergunningsprocedures. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden. De dienst omgeving doet er alles aan om waar mogelijk stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Maar in bepaalde gevallen is het niet mogelijk om de procedure met de huidige coronamaatregelen wettelijk af te handelen:

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020.
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
 • De beslissingstermijnen worden verlengd:
  • in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen van 60 naar 90 dagen
  • in de gewone procedure met 60 dagen van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen
  • in beroep met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De bovenvermelde termijnen kunnen nog opgeschoven worden als de huidige noodmaatregelen verlengd worden. Aanvragers van dossiers worden door de dienst omgeving op de hoogte gebracht.

Meer info : https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus   

Update 27/03 - 09.45u

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd.  Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt. 

Ontdek de impact op alle mobiliteitsopleidingen. 

Termijn voor technische keuring verlengd

De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen. Vanaf 25 maart zijn de keuringsstations in beperkte mate weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen gebeuren na afspraak. 

Meer weten over de impact van het coronavirus op de autokeuring.

Update 27/03 - 09.35u

Evenementen en activiteiten

Heel wat evenementen werden de voorbije weken afgelast in de strijd tegen het coronavirus.  Op onze website vind je een overzichtje van alle geplande activiteiten in onze gemeente tot 17 mei.  
 
Update 27/03 - 09.15u

#ikredlevens

De Vlaamse overheid lanceerde gisteren de nieuwe #IKREDLEVENS-campagne.  De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ iedereen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen én vol te houden.

 1. Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.
 2. Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.
 3. Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

Pas ook jij je profielfoto op sociale media aan?  Surf naar ikredlevens.be om je profielfoto te voorzien van de #IKREDLEVENS layer.

red levens

Update 25/03 - 16.55u

Koop lokaal en steun onze horeca en handelaars!

Voor horeca & handelaars breekt een moeilijke periode aan door de maatregelen tegen het coronavirus.
Op onze website vind je een overzicht van de horecazaken, handelaars en ondernemers met afhaling aan officiële afhaalpunten of levering aan huis. Maar ook onze buurtwinkels, bakkers, slagerijen, hoevewinkels en drankenhandelaars steek je een hart onder de riem door bij hen te kopen.

https://www.langemark-poelkapelle.be/koop-lokaal-en-steun-onze-horeca-en-handelaars

Update 25/03 - 13u15

Hamster geen afvalzakken: voorraad genoeg

Hoewel er geen enkele reden toe is, wordt er dezer dagen in heel wat supermarkten gehamsterd. Voedingsmiddelen, toiletpapier... noem maar op. Niet nodig, want de winkels en distributeurs benadrukken dat er geen schaarste is en dat we in ons land over voldoende voorraad beschikken. Er is hoogstens het probleem dat het personeel de rekken niet tijdig aangevuld krijgt.

Ook wat de restafvalzakken betreft, kunnen we iedereen geruststellen. Er zijn voldoende voorraden van restafvalzakken aanwezig en de winkelpunten die een bestelling plaatsen, worden nog vlot bediend. De chauffeurs van MIROM zorgen dat alle verkooppunten die extra dozen bestellen hun levering snel ontvangen. Maandagochtend werd trouwens nog een fikse voorraad geleverd bij MIROM Roeselare, dus we kunnen er nog wel even tegen.

Voor de nieuwe restafvalzakken van MIROM Roeselare (witte zakken, blauwe opdruk) is overigens géén afvalsticker nodig. Dat is enkel het geval voor de oude restafvalzakken, maar die kan je met sticker nog gebruiken tot eind 2021. Stickers kan je in Langemark-Poelkapelle wel nog kopen in De Kubus (Langemark) of Spar (Poelkapelle).  Na de corona-maatregelen zijn de stickers opnieuw verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Intussen blijft de afvalophaling aan huis zelf ook nog altijd verzekerd, dankzij de ophalers die nog elke dag uitrukken. Houd je aan de afspraken en toon je respect voor de ophalers.

Update 25/03 - 09.30u

Controles op sluikstort gaan door

Sinds vorige week woensdag zijn de recyclageparken van de gemeenten van MIROM Roeselare gesloten. Vervelend voor wie nog met afval zit of voor wie net de grote lenteschoonmaak in de garage is begonnen, maar de veiligheid en gezondheid van onze parkwachters en bezoekers gaat voor. De gemeentebesturen volgen hierin ook de richtlijnen van de hogere overheid.

Heel wat afval kan je momenteel wél nog kwijt:

Bovenal geldt: bied je afval correct aan en houd je aan de sorteerregels.

Heb je ander afval, houd dit dan even bij en volg onze communicatie en die van je gemeente om te weten wanneer de recyclageparken de poorten weer zullen openen.

Afval dumpen of achterlaten (op straat, of naast of bij een glasbol of textielcontainer) is uiteraard verboden. Dit wordt beschouwd als sluikstorten en kan beboet worden. Naargelang de inbreuk en de specifieke voorschriften in jouw gemeente, kan dit bedrag bovendien hoog oplopen.

In samenwerking met jouw gemeente controleert MIROM Roeselare op inbreuken inzake zwerfvuil en sluikstort, onder meer met camera's. Dit was en is het geval buiten crisistijden en loopt nu gewoon voort.

Update 24/03 - 16.30u

2 verkooppunten voor afvalstickers

Vanaf 25/03 kan je ook in De Kubus (Langemark) en Spar (Poelkapelle) terecht voor nieuwe restafvalzakken (waar je geen sticker hoeft op te kleven) of voor stickers die je op de oude restafvalzak moet kleven.
Update 24/03 - 15.45u

Negatieve test

De bewoner van woonzorgcentrum De Boomgaard testte negatief voor het coronavirus.

Update 24/03 - 12.00u

Wat te doen met je tuinafval?

De overheid stelt strenge maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat heeft ook gevolgen voor het afval en de ophaling ervan. Het recyclagepark is gesloten tot en met 5 april.Veel mensen weten niet goed wat ze moeten aanvangen met hun tuinafval. Opgehoopt grasmaaisel gaat immers rotten en kan stinken. We lijsten enkele tips voor jullie op!

Wat doe je met grasmaaisel?

 • Wist je dat je vaste planten en struiken heel blij zijn met grasmaaisel als muchmateriaal? Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een laag organisch materiaal, in dit geval gebruiken we er ons grasmaaisel voor. De bodem bedekken is waar de natuur zelf naar streeft. Een kale bodem zal zonder ingrijpen volgroeien met ‘onkruiden’.
  Hoe ga je te werk? Leg de mulchlaag van grasmaaisel maximum 2 tot 3 cm dik en vul aan als het verteerd is. Als je de dikte van de graslaag beperkt, gaat de mulch niet gisten, verzuren of ruiken.
 • Heb je (nog) geen mulchmaaier, dan kan je gaan voor (geïmproviseerd) mulchmaaien. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan je de opvangbak van je klassieke grasmaaier eraf halen en het gras de komende tijd in meerdere keren maaien. Eerst op de hoogste stand, de volgende dag een stand lager, enzovoort. Op voorwaarde dat het niet nat is, zal je zien dat het grasmaaisel de volgende dag al veel droger wordt en tussen de grassprietjes gaat verteren.
 • Heb je een thuiscomposteersysteem? Een composthoop, -vat of verschillende -bakken? Dan kan je het mee verwerken in je thuiscompost. Als je naast het maaisel voldoende ‘bruin materiaal’ toevoegt, kan je van dat maaisel prima compost maken. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk het verschil tussen ‘groene en bruine’ materialen te respecteren. Het bruine materiaal zorgt voor de luchtigheid en een goede luchtdoorstroming in het composterend materiaal. Op dit moment is er gelukkig heel wat ‘bruin materiaal’ voorhanden. Daarvoor is de timing perfect. Het is immers de perfecte tijd om de borders een schoonmaakbeurt te geven. De dorre stengels die je in de winter liet staan, hebben ondertussen hun nut bewezen. Gebruik ze nu als bruin materiaal in compostbak of -vat.
 • Onze laatste tip, is er eentje die je alleen met mate kan toepassen. Kippen scharrelen graag rond in wat grasmaaisel. Je kan je kippen gerust een handvol maaisel geven, maar overdrijf zeker niet! Want het grasmaaisel kan al snel vast blijven zitten in hun krop en dan kunnen ze stikken. Opletten hiermee dus.

Wat doe je met snoeiafval?

 • Met het snoeisel van bomen, struiken en vaste planten kan je een takkenwal maken. De takkenwal vormt een natuurlijke scheiding in je tuin. Vogels, nuttige insecten of egels zullen er een ideale schuilplaats in vinden. Buigzame takken of twijgen van wilg, hazelnoot, tamme kastanje, es... zijn ideaal voor vlechtwerk.
 • Houtsnippers zijn het perfect geschikt als ‘bruin materiaal’ om met grasmaaisel te mengen in je composteersysteem. Beschik je niet zelf over een hakselaar, dan kan je snoeiafval ook manueel verkleinen.
Meer info:
https://www.mirom.be/thuiscomposteren-en-minder-tuinafval
https://www.vlaco.be/
Update 24/03 - 10.00u

Woonzorgcentrum De Boomgaard

In Woonzorgcentrum De Boomgaard is een aparte quarantaineruimte ingericht nadat 4 bewoners griepsymptomen vertoonden. De 4 bewoners vertonen lichte symptomen en blijven voorlopig in het WZC. Eén bewoner is getest op het coronavirus. We wachten op de uitslag. Alle betrokken families zijn op de hoogte gebracht.

Alle bewoners werden even op hun kamers gehouden, terwijl de quarantaineruimte werd ingericht. De quarantaineruimte zal ervoor zorgen dat de zieke bewoners gescheiden worden van niet zieke bewoners, ze krijgen er de beste zorgen toegediend. Ook worden onze eigen medewerkers op deze manier maximaal beschermd zodat ze kunnen blijven zorgen voor alle bewoners.

Niet zieke bewoners mogen zich vrij in het WZC begeven. Wel verwachten we dat ze voldoende afstand houden van elkaar. Gemeenschappelijke activiteiten waren al geannuleerd en blijven dit ook. De begeleiders Wonen en Leven en de ergotherapeuten leiden dit in goede banen.

Zorgcampus Langemark-Poelkapelle - 057/49.08.30.

Update 23/03 - 14.15u

Stress en spanningen in het gezin verhogen het risico op familiaal geweld.

Lopen de spanningen hoog op? Bel of chat met hulplijn 1712.
De 1712 - hulpverleners staan elke werkdag voor je klaar, ook tijdens deze coronacrisis.

Update 23/03 - 13.25u

Oproep en info voor handelaars

Wie is open, levert aan huis, organiseert een afhaalservice of werkt op bestelling? Laat het ons weten!
Heel wat ondernemers van Langemark-Poelkapelle vonden ondertussen creatieve oplossingen om hun klanten te bedienen. Zowel horeca- als handelszaken kijken om aan huis te leveren, een afhaalservice te organiseren of te werken op bestelling. We ondersteunen jullie graag door alle inwoners een overzicht te bezorgen. We roepen daarom op om jullie diensten door te geven via onderstaand formulier in het digitaal loket.
Daarnaast vind je als handelaar alle info over de corona-maatregelen via deze link!
Update 21/03 - 16.30u

Veel gestelde vragen over de gemeentelijke dienstverlening

Kan ik nog langs komen in het gemeentehuis?

Neen, alle administratieve medewerkers van het lokaal bestuur werken vanaf maandag 16 maart thuis.  Ze zijn wel van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u (op vrijdag van 09.00u tot 12.00u). Het rechtstreekse telefoonnummer van de medewerkers vind je op de website: https://www.langemark-poelkapelle.be/contact.  Voor heel wat dienstverlening kan je ook op de website in het E-loket terecht: www.langemark-poelkapelle.be/eloket

Waar kan ik nog stickers voor de oude restafvalzakken kopen?
Momenteel worden deze niet in het gemeentehuis verkocht, maar vanaf maandag 23/03 kan je wel in de Spar Poelkapelle terecht om deze aan te kopen!

Wat als ik dringend een identiteitskaart, bouwvergunning, … nodig heb?
Dan neem je eerst telefonisch contact op met de juiste dienst.  Zij zullen oordelen hoe dringend je vraag is en hoe zij je verder kunnen helpen.

Is het recyclagepark open?
Neen, het recyclagepark is momenteel gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan.  De ophaaldiensten van restafval, PMD en papier & karton werken tot nader order hun rondes af, zoals voorzien op de ophaalkalender.  Zet geen ander afval buiten bij de zakken en respecteer de sorteerregels. Ook de glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.

Kan ik nog terecht bij de sociale dienst?
Dringende hulpverlening (aanmelding voor dringende steunaanvragen of aanvragen leefloon, dakloosheid, …) kunnen bij voorkeur via mail sociale.dienst@langemark-poelkapelle.be of telefonisch. Een overzicht van de beschikbare telefoonnummers vind je hier: https://www.langemark-poelkapelle.be/personen/overzicht/22/sociale-dienst.  
Ook informatieve vragen kunnen steeds telefonisch of via e-mail gebeuren, en dit van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u. We vragen jullie om niet naar het contactnummer van het lokaal bestuur te bellen, maar rechtstreeks naar de sociale dienst.

Kan ik mijn budgetmeter opladen?
Ja. Dit kan elke voormiddag tussen 09.00u en 12.00u. Op woensdag en donderdag ook tussen 14.00u tot 16.00u. Bel aan bij ‘sociale dienst’ op de parlofoon aan het gemeentehuis.

Kan mijn kind nog naar de buitenschoolse kinderopvang?
De BKO’s sluiten niet, deze blijven open volgens de normale openingsuren. Er is enkel opvang voor kinderen van ouders die werken in de zorg, in de veiligheidsdiensten en in de voedingsindustrie. Ook kinderen die enkel kunnen opgevangen worden door grootouders die tot de risicogroep behoren, worden toegelaten. Zieke kinderen worden echter niet toegelaten. Er gebeuren geen uitstappen meer. Als basisprincipe geldt dat volwassenen en externen die niet in de BKO’s moeten zijn, uit de BKO’s blijven. Ouders moeten hun kinderen bijgevolg afzetten en ophalen aan de deur.

Welke activiteiten en evenementen gaan er nog door?
Alle geplande evenementen en activiteiten (privé én vereniging, groot én klein) werden geannuleerd.  Alle gemeentelijke zalen werden gesloten en nieuwe reservaties kunnen onder voorbehoud worden gemaakt vanaf 5 april.  Ook alle activiteiten tijdens de paasvakantie (sportkamp, activiteiten jeugddienst, …) worden geannuleerd. Buitenspeeldag en Erfgoeddag zijn ook geannuleerd.

Mag ik met mijn kind gaan spelen op het speelplein?
Neen, alle gemeentelijke speelpleintjes werden gesloten. Spelen in eigen tuin kan natuurlijk wel.

Kan ik nog naar de bibliotheek?
Neen, ook de bibliotheek is momenteel gesloten.  Heb je thuis nog uitleenmateriaal? Dan wordt dit automatisch verlengd.

Mag ik nog vissen op de gemeentelijke visvijver?
Neen, op dit moment zijn alle visactiviteiten verboden.

Kan ik op bezoek in het woonzorgcentrum?
Neen, het woonzorgcentrum en de zorgcampus blijven dicht voor bezoekers tot 19 april of tot einde maatregelen. Er is een opnamestop voor nieuwe bewoners.

Kan ik mij vrijwillig opgeven om te helpen of waar kan ik hulp krijgen?
Ja, je kan je steeds opgeven in ons zorgmeldpunt om boodschappen te doen, medicijnen op te halen, een babbeltje te maken, …Schrijf je in als vrijwilliger om anderen te helpen of stel zelf je hulpvraag via www.impactdays.be/langemarkpoelkapelle, 057/49.08.15 of via zorgmeldpunt@langemark-poelkapelle.be.

Meer info?

De situatie wordt constant opgevolgd door de verschillende overheden en kunnen bijgevolg nog gewijzigd worden. 

Volg onze website www.langemark-poelkapelle.be en onze facebook https://www.facebook.com/GemeenteLangemarkPoelkapelle/ voor het recentste nieuws!

Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Update 21/03 - 16.15u

Veel gestelde vragen bij het Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum heeft op 19 maart om 13.30 uur een nieuwe versie van de FAQ (veel gestelde vragen) verspreid. 

Bekijk hier de volledige lijst met veelgestelde vragen.

Update 20/03 - 09.00u

Procedure afhalen medicatie in de Apotheek (Richtlijnen APB)

Heb je symptomen van een infectie met het coronavirus (hoest, koorts, loopneus, keelpijn, griepachtige symptomen)? Blijf dan thuis en ga niet naar de apotheek! Neem telefonisch contact op met je huisarts of apotheker. Als je een voorschrift elektronisch (sms, e-mail …) naar je vertrouwde apotheker wil sturen of als je voorschriftvrije geneesmiddelen nodig hebt, neem dan vooraf telefonisch contact op met je apotheker.

Levering van geneesmiddelen: 
Mensen die symptomen van een infectie met het coronavirus vertonen en die thuis moeten blijven, mogen niet zelf naar apotheek komen en kunnen

 • bij voorkeur een niet-symptomatische contactpersoon sturen.
 • ofwel afspreken met de apotheker om de geneesmiddelen aan huis te leveren.

Alvast bedankt om deze voorschriften na te leven en zo te helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Update 19/03 - 18.30u

Bedankt aan alle zorgverstrekkers!

Morgen, 20 maart, willen we alle zorgverstrekkers even in de aandacht plaatsen voor de inspanningen die zij elke dag maken. Doe mee!
- Om 12 uur geven we hen een groot applaus vanuit onze huizen.
- Hang een wit laken/doek... of tekeningen uit aan je raam, als teken van waardering en hoop.
Het mag geenszins de bedoeling zijn om samen te scholen en we moeten de afstandsregels absoluut respecteren!
Update 19/03 - 15.25u

Info voor handelaars en ondernemers

Op www.unizo.be/corona verzamelt UNIZO continue alle informatie voor handelaars/ondernemers.
Ook de Coronalijn is beschikbaar voor alle ondernemers, zowel leden van UNIZO als niet-leden: 0800 20 720.

Bovenop de reeds aangekondigde steunmaatregelen worden ook enkele bijkomende zaken bekendgemaakt omtrent de belastingen. Deze kan je hier terugvinden.

Update 19/03 - 9.30u

Vanaf 16 maart 16.00u is de Corona post Huisartsen westhoek operationeel.  

De Corona post ligt op site van het Jan Yperman ziekenhuis, met een aparte ingang, dus een gescheiden patiëntenstroom.  Als je met de wagen komt, neem je de inrit van de hoofdingang, maar houdt je helemaal rechts en rijdt je naar een parking hiertoe voorbehouden.

De Corona post wordt bemand door de huisartsen.  Iedere actieve huisarts (met uitzondering van de 65 plussers) krijgt één schift van 2 uren per week toegewezen.  Zo kunnen we de corona post bemannen van 8.00u 's morgens tot 20.00u s'avonds 7 op 7.

Elke patiënt, die een vermoeden van Corona heeft, of die verkouden is, met hoest en hoofdpijn, neemt eerst contact op met zijn huisarts, en die zal dan oordelen, of hij de patiënt zelf ziet, dan wel doorverwijst naar de Corona post in Ieper.  Hij zal dan een verwijsbrief maken en telefonisch een afspraak regelen met de collega daar op dat moment van dienst.  Nadien krijgt de huisarts een rapport, maar de arts in de Corona post schrijft acute medicatie voor en een attest voor werkonbekwaamheid, of stuurt de patiënt voor opname naar de spoed.

Update 18/03/2020 - 14.55u

Extra maatregelen van De Lijn:

Om de richtlijn over social distancing te garanderen, voeren we twee extra maatregelen in voor de dienstverlening. De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken.

 • We vragen onze reizigers om voldoende afstand te houden op onze voertuigen. Om voldoende afstand te garanderen, laten we vanaf vandaag 18 maart 12 uur een derde van de maximaal mogelijk aantal reizigers per bus of tram toe. We vragen onze reizigers ook om zich te verdelen over het voertuig: niet naast elkaar te gaan zitten, niet dicht naast elkaar te gaan staan.
 • We annuleren alle belbusritten. Onze belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en je kunt geen nieuwe reserveringen maken. Alle belbusklanten die een reservatie gemaakt hadden voor één van de komende weken, worden persoonlijk, telefonisch gecontacteerd door onze belbuscentrale.

Meer info op de website van de lijn www.delijn.be/corona

Update 18/03/2020 - 09.30u

Versterkte maatregelen vanaf 17/03/2020 om 12.00u

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.  Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk. Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  - Voedingswinkel
  - Dokter
  - Apotheek
  - Postkantoor
  - Bankautomaat
  - Benzinestation
  - Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  - Krantenwinkels
  - Kappers (1 klant per keer)
  - Nachtwinkels (open tot 22u)
  Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 
 • Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen. De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Lees hier het persbericht van de Eerste Minister.

Update 17/03/2020 - 14.40u

Sluiting recyclageparken

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft in de omzendbrief VR2020/OMG beslist om alle recyclageparken met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020 te sluiten. Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist. De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de recyclageparken. De stromen die terechtkomen op de recyclageparken zijn in het algemeen minder dringend af te voeren. Ook het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle is dus gesloten tot ten minste 3/04/2020.

Langemark-Poelkapelle helpt!  Jij ook?

De gemeente Langemark-Poelkapelle wil alles in het werk stellen om ouderen en zieken bij te staan voor boodschappen en afhalen medicatie bij de apotheek. 

Daarom wordt – zolang het nodig en mogelijk is – naast het gewone algemene nummer van het lokaal bestuur een zorgmeldpunt opgestart waar zorgbehoevenden, huisartsen, thuisverpleegkundigen, mantelzorgers,… de vraag naar boodschappen, een bezoek aan de apotheek, maar ook bezorgdheid rond vereenzaamde mensen kunnen stellen. Schrijf je in als vrijwilliger om anderen te helpen of stel zelf je hulpvraag via www.impactdays.be/langemarkpoelkapelle, 057/49.08.15 of via zorgmeldpunt@langemark-poelkapelle.be.

Vanaf woensdag 18 maart : aangepaste dienstregeling De Lijn

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus. De Lijn hecht veel belang aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en klanten. Sinds het begin van de uitbraak in België staat De Lijn in nauw overleg met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en worden de richtlijnen die zij hebben vooropgesteld secuur opgevolgd. De Lijn staat ook in voortdurend overleg met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om samen af te stemmen over de te volgen aanpak binnen het openbaar vervoer.

Door de verstrenging van de maatregelen eind vorige week en de verdere verspreiding van het virus, merken we dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen. De Lijn beseft dat ze een belangrijke rol te spelen heeft in het bereikbaar houden van bestemmingen waar mensen zich uit noodzaak moeten naartoe verplaatsen.

Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen.

Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen.  Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %.

Ook bij De Lijn is het aantal klanten dat met bus of tram reist sinds eind vorige week drastisch teruggelopen – 40 % daling vorige vrijdag toen er nog lesgegeven werd op de scholen, 65 % daling op zaterdag. De Lijn maakt zich dus sterk dat gegeven het aantal klanten dat in deze periode reist en de aangeboden dienstregeling, een verantwoorde spreiding van klanten in de voertuigen mogelijk blijft.

De Lijn blijft nauwgezet de richtlijnen van overheidswege opvolgen en maakt verder concrete afspraken met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om haar missie als mobiliteitsverstrekker zo optimaal te kunnen blijven uitvoeren in de huidige omstandigheden. De Lijn blijft dagelijks de bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers monitoren. Op die manier kunnen er snel extra maatregelen worden doorgevoerd indien de situatie dit vereist.

Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de  sociale mediakanalen van De Lijn.

Update 15/03/2020 - 13.15u

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.  Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.  Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.  Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be

Update 15/03/2020 - 12.20u

Bij een ouder van een leerling in het Bikschooltje werd ondertussen een eerste besmetting vastgesteld.  Het Bikschooltje contacteerde ondertussen alle ouders met volgende mededeling:

Er werd ons gemeld dat de mama van een van onze kleuters besmet is met het Coronavirus. Er is ook een ander kleutertje dat momenteel koorts heeft.
Wat zijn de extra maatregelen van Zorg en gezondheid in dergelijke gevallen?
1) Wees extra alert  voor de symptomen bij iedereen in uw gezin: koorts en hoesten.
2) Meet bij uw kinderen en uzelf 2 x per dag de koorts.
3) Heb nog meer aandacht voor de veiligheidsmaatregelen: meer handhygiëne + meer afstand bewaren t.o.v. elkaar.
4) Heb je symptomen?  zeker thuisblijven en de dokter contacten
5) De school verwittigen: gbsbikschote@langemark-poelkapelle.be  of 0477/60 17 16.

Voor wie reeds inschreef voor de noodopvang en deze nog wil aanpassen n.a.v. deze boodschap, graag ook verwittigen via de bovenvermelde kanalen.
Ik houd u op de hoogte.
Wees alert maar panikeer niet.

Vriendelijke groeten
Juf Martine

Nieuws 14/03/2020 - 13.25u

De Nationale Veiligheidsraad legde op 12 maart 2020 extra maatregelen op in de strijd tegen het coronavirus. De federale fase van het rampenplan is afgekondigd, wat wil zeggen dat de federale regering de coördinatie van alle maatregelen in handen neemt.

Deze maatregelen blijven geldig vanaf 13 maart 2020 om middernacht tot en met 3 april.

 • Op school worden de lessen opgeschort vanaf maandag. Zij moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders in de zorgsector en voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is.
 • Kinderdagverblijven blijven open.
 • Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd.
 • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.

Voor Langemark-Poelkapelle gelden volgende specifieke maatregelen:

 • Vanaf 13 maart 2020 kan je op het algemeen nummer van het lokaal bestuur  057/49.09.10 terecht voor dringende vragen rond dienstverlening, activiteiten, …  Ook tijdens het weekend  wordt dit nummer bemand tussen 09.00u en 17.00u. Dit nummer is niet bedoeld voor persoonlijke gezondheidsvragen, hiervoor contacteer je best de huisarts.
 • Alle diensten in het gemeentehuis werken vanaf maandag 16 maart enkel op afspraak en achter gesloten deuren.  Afspraken kan je telefonisch maken tijdens de gewone openingsuren of via de website. Enkel dringende zaken worden afgehandeld. Voor heel wat dienstverlening kan je ook op de website in het E-loket terecht.  De diensten zijn ook steeds telefonisch bereikbaar.
 • Huwelijken en begrafenissen gaan door in intieme kring.  Ook alle ontvangsten en vergaderingen in het gemeentehuis worden geannuleerd.
 • Beide sportcentra en de bibliotheek worden gesloten tot 3 april.
 • Het recyclagepark blijft open tijdens de week tijdens de gewone openingsuren.  Tijdens het weekend zijn zij gesloten.
 • Alle activiteiten voor de paasvakantie (sportkamp, activiteiten jeugddienst, …) worden geannuleerd.
 • Het Woonzorgcentrum en de zorgcampus blijven dicht voor bezoekers tot 19 april. Er is een opnamestop voor nieuwe bewoners.
 • De thuiszorgdiensten (poetshulp, maaltijden aan huis, …) blijven aan de slag.
 • Ziekenhuizen vragen in het belang van de patiënten, vragen dat bezoekers hun bezoek waar mogelijk uitstellen of beperken. Mensen die zelf ziek zijn of zich wat ziek voelen (griepsymptomen, verkoudheid,...) worden met aandrang gevraagd om géén patiënten te bezoeken.
 • Huisarts nodig? Neem altijd eerst telefonisch contact op! De huisartsen van Langemark-Poelkapelle vragen, in het kader van de bestrijding van het coronavirus, om altijd eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Kom dus, zolang de epidemie duurt, niet meer spontaan in de wachtkamer zitten.
  Tel huisartsen De Linde: 057 79 79 81 of via e-mail: secretariaat@artsenhuisdelinde.be
  Tel dr. Pertry Poelkapelle: 057 48 98 52
 • Buitenschoolse Kinderopvang ’t Buitenbeentje blijft open tijdens de gewone openingsuren.  We vragen met aandrang om de kinderen aan de deur af te zetten en niet mee binnen te komen.
 • Alle geplande evenementen en activiteiten (privé én vereniging, groot én klein) worden geannuleerd.  Alle gemeentelijke zalen worden gesloten en reservaties kunnen onder voorbehoud worden gemaakt vanaf 3 april.
 • De woensdagmarkt gaat door onder voorbehoud van verdere maatregelen.

Vanuit de politiezone Arro Ieper wordt er verscherpt toezicht gehouden op de naleving van deze maatregelen:

 • Om de kerntaken zo optimaal mogelijk te kunnen blijven vervullen worden de lokale politiecommissariaten van Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Staden, Vleteren en Zonnebeke tijdelijk gesloten. Voor dringende aangiften kan je terecht bij lokale commissariaten van Ieper, Poperinge en Wervik. De voorziene openingstijden van deze 3 locaties blijven behouden.

  politie corona
 • Ook is het mogelijk om bepaalde aangiften bij het e-loket te doen via https://www.politie.be/nl/e-loket
 • De politiediensten vragen uw begrip voor eventuele vertragingen in niet-dringende aspecten van onze werking.

De situatie wordt constant opgevolgd door de verschillende overheden en kunnen bijgevolg nog gewijzigd worden.

Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Gepubliceerd opzondag 15 mrt. 2020 om 10:31