Corona - update 08/08 - laatste nieuwsberichten en lokale maatregelen

Update 08/08 - 12.35u

De voorbije dagen legden 7 mensen uit Poelkapelle een positieve COVID-test af, gerelateerd aan het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Staden. Zij worden in verplichte quarantaine geplaatst. Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet het nodige in het kader van contacttracing en opvolging. Zij worden onder andere ondersteund door het COVID19-team Westhoek, een team dat in het leven geroepen werd n.a.v. de coronasituatie en dat ter beschikking staat van de Westhoekgemeenten. De sociale dienst van het lokaal bestuur zal vanaf volgende week opvolgen of er mensen zijn die extra hulp nodig hebben om hun afzondering correct te kunnen uitvoeren. Nog niet alle testresultaten zijn gekend, waardoor er nog wijzigingen kunnen gebeuren.

Update 08/08 - 12.20u

Kamp KSA Chiro Poelkapelle geannuleerd

Naar aanleiding van een positieve Covid-19 test binnen de leidingsgroep van KSA Chiro Poelkapelle besliste het lokaal bestuur van de gemeente Langemark-Poelkapelle om de jeugdvereniging dinsdag 11 augustus niet op bivak te laten vertrekken.

➡️ Deze weloverwogen beslissing komt er in overleg met KSA Chiro Poelkapelle, de lokale autoriteiten van de kampplaats en na advies van de provinciegouverneur. We willen de jongeren en begeleiders die in deze moeilijke omstandigheden hun schouders onder dit kamp hebben gezet, bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en wensen de betrokken leider een spoedig herstel.

➡️ Doordat er geen gekende positieve gevallen zijn binnen KSA Bikschote, kan de bivak van deze jeugdvereniging doorgaan zoals voorzien.

Update 04/08 - 10.30u

Extra lokale maatregelen in de strijd tegen corona

De Nationale veiligheidsraad nam op 27 juli een aantal bijkomende maatregelen in de strijd tegen het corona-virus, zoals het verplicht dragen van een mondmasker bij het winkelen en het beperken van onze bubbel tot vijf personen per gezin. Ook lokaal en in de omliggende gemeenten en steden doet zich een stijging van het aantal besmettingen voor waarbij de alarmdrempel benaderd of zelfs al overschreden wordt.

Met de gezondheid van alle inwoners in gedachten, zijn wij als lokaal bestuur dan ook genoodzaakt om enkele extra maatregelen te nemen.  Alle maatregelen gaan in op dinsdag 4 augustus 2020.

 • Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen is het altijd verplicht om een mondmasker (of een gelijkwaardig alternatief in stof) bij zich te hebben. Deze verplichting komt er omdat niet voorspeld kan worden wanneer men zich onverwachts in een situatie bevindt waarbij de regels van social distancing niet gevolgd kunnen worden. Kom je onverwachts toch in zo’n situatie, dan is het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof speelt een belangrijke rol in de strategie om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en om de besmettingscijfers niet verder te doen stijgen. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar en voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

 • Alle voor publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten (georganiseerd door gemeente, verenigingen of privépersonen) worden geannuleerd en verboden tot en met maandag 31 augustus. Midden augustus evalueert het college van burgemeester en schepenen de situatie en wordt een beslissing genomen over de activiteiten en evenementen die in het najaar gepland zijn.
  - De wekelijkse markt is hierop een uitzondering en blijft doorgaan.  Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  - Vergaderingen en lessen kunnen wel doorgaan. Ook hier is het dragen van een mondmasker is verplicht indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden.
  - De buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en jeugd- en sportkampen kunnen blijven doorgaan en worden niet beschouwd als publieke evenementen.

 • Alle sportwedstrijden op de sportterreinen, in de openbare gebouwen en op de openbare weg worden geannuleerd tot en met 31 augustus 2020.
  - Sporttrainingen mogen zowel indoor als outdoor enkel zonder toeschouwers plaatsvinden. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.
  - Groepskleedkamers en -douches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten voor het publiek.

Het verbieden van evenementen en activiteiten is geen maatregel die licht genomen werd, maar als lokaal bestuur wensen wij hier onze verantwoordelijkheid te nemen en mogelijke uitbraken te vermijden.  Draag zorg voor jezelf en elkaar!  Samen kunnen we dit virus verslaan!

#samentegencorona

Update 04/08 - 10.00u

Woensdag is er wekelijkse markt in Langemark.  Kom je ook langs? Dan geven we je nog graag even de veiligheidsregels mee!

➡️ Een mondmasker is verplicht!
➡️ De markt alleen betreden via de ingang en verlaten via de uitgang.
➡️ De aangegeven richting steeds in dezelfde richting blijven volgen en niet terugkeren.
➡️ Ga niet onder de rood-witte linten door.
➡️ Handen ontsmetten bij het binnengaan én bij het verlaten van de markt.

In het belang van iedereen, en vooral van de marktkramers die hun broodwinning niet opnieuw zouden zien verloren gaan, hopen we dat iedereen deze maatregelen strikt naleeft.
Update 02/08 - 08.15u

Passenger Locator Form

Vanaf 1 augustus treedt het elektronische Public Health Passenger Locator Form in werking.

Dit elektronische formulier is hier beschikbaar.

Het online formulier moet binnen de 48 uur voor uw terugkeer naar België worden ingevuld. Het invullen duurt maar een paar minuten. Eenmaal voltooid, ontvangt u een QR-validatiecode per e-mail. Dit is het bewijs dat u het formulier correct hebt ingevuld. Voor reizigers die met het vliegtuig terugkeren: deze QR-code moet op het moment van instappen worden getoond.

Elke persoon die met het vliegtuig of een boot naar België komt moet het formulier invullen. Mensen die met een ander vervoermiddel (bus, auto, trein, enz.) naar België komen dienen het formulier in te vullen wanneer ze meer dan 48u in het buitenland hebben doorgebracht vóór hun aankomst in België EN meer dan 48 uur in België wensen te blijven. Kinderen onder de 16 jaar staan geregistreerd in het formulier van hun ouders. Kinderen zonder begeleiding moeten hun eigen formulier invullen of op voorhand laten invullen door een geautoriseerde volwassene.

Als u in België aankomt en u wordt erkend als een risicoprofiel (terugkomend uit een rode zone), ontvangt u een SMS met de vraag om u te isoleren en contact op te nemen met een arts. De arts zal u vertellen waar u een test moet uitvoeren. U ontvangt automatisch een tweede SMS met een ticket waarmee u deze test kunt uitvoeren. Deze isolatie en test zijn verplicht als u van een rode zone komt. Als de test positief is zal de regionale gezondheidsdienst contact met u opnemen en zal er een contactonderzoek worden opgestart.

Als een passagier die met een vliegtuig, trein, boot, bus terug naar België is gereisd na aankomst positief test op Covid-19, zullen de contactgegevens van alle medereizigers worden overgemaakt aan de bevoegde regionale overheid (in België) of naar de nationale overheid (voor passagiers uit andere landen). Op basis van deze gegevens zal een contactonderzoek worden opgestart.

De gegevens worden gedurende 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd, in overeenstemming met de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming (GDPR).

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/

Update 28/07 - 08.30u

Extra maatregelen vanaf woensdag 29 juli van kracht!

Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.
Update 23/07 - 16.45u

Van de uitbreiding van de mondmaskerplicht tot opgevoerde controles en plaatselijke lockdowns

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen. Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 1. Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn
 • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
 • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten
 • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
 • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten
 • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
 1. De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.

 2. De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land. 

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regelsvan kracht zijn, met name: 

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

14/07 - 13.30u

Verplichting mondmaskers in gemeentehuis en bibliotheek

Heb je een afspraak in het gemeentehuis of kom je langs tijdens de openingsuren?
‼️ Vanaf vandaag is het verplicht om een mondmasker te dragen in het gebouw ‼️
Ook onze medewerkers doen dit om ieders veiligheid te verzekeren. #samentegencorona
Update 10/07 - 09.45u

Verplichting mondmaskers in winkels

Het Overlegcomité is vandaag, donderdag 9 juli bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES). De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.

Ter herinnering: het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in een beperkt aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep (zoals dat van kapper).Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:
 • in winkels en winkelcentra;
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden.

Ter herinnering : mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De autoriteiten herinneren eraan en dringen erop aan dat het masker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes "gouden regels", namelijk :

 • Pas hygiënemaatregelen toe, zoals het regelmatig wassen van de handen;
 • Stimuleer activiteiten in de buitenlucht;
 • Besteed speciale aandacht aan kwetsbare groepen;
 • Houd zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5m aan;
 • Beperk uw contacten (15 personen per week);
 • Beperk de omvang van uw bijeenkomsten (15 personen).

Deze zes gouden regels blijven de eerste verdedigingslinie tegen het virus.

Update 25/06 - 08.45u

Start van fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.
De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:
 • het respecteren van de hygiënevoorschriften
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren
 • het respecteren van de veiligheidsafstand
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden. 
Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:
 • zwembaden en wellnesscentra
 • pretparken en binnenspeeltuinen
 • theaters en bioscopen
 • casino's en speelzalen
 • congreszalen
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.
Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.
Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:
 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs
 • massa-evenementen
Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.
Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.
Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:
 • 200 mensen binnen
 • 400 mensen buiten
Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.
Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:
 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.
Wat de Nationale Feestdag betreft, werd beslist dat het traditionele militaire en civiele defilé uitzonderlijk in een andere vorm zal plaatsvinden om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plekken om ons land en onze kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Ze zullen rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Meer details komen later.
Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. 
Update 17/06 - 09.30u

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door Covid-19, kunnen via het Groeipakket een extra ondersteuning van 120 EUR krijgen. Je moet het inkomensverlies kunnen aantonen en je gezinsinkomen moet onder de grens van 2.213,30 EUR (bruto belastbaar) liggen.

De aanvraag moet gebeuren bij de uitbetaler van je Groeipakket. Hulp nodig? Je kan terecht bij de sociale dienst.

https://www.groeipakket.be/nl/COVID19

Update 11/06 - 15.45u

Mondmaskers van de federale overheid

Vanaf 15 juni kan iedereen, gespreid volgens geboortejaar, een mondmasker van de federale overheid ophalen bij de apotheek.

 • 1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin.
 • De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin.
 • Leg het eID van elk gezinslid voor aan de apotheker. Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook. Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.
 • In bepaalde gevallen kan de apotheek ook om een attest gezinssamenstelling vragen. Dit attest kan je zelf downloaden via deze link (aanmelden met je eID en pincode): www.langemark-poelkapelle.be/attest-van-gezinssamenstelling. Tonen op je smartphone is voldoende.

Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

Woensdag 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase. Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:​
 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.
   

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

Update 02/06 - 17.30u

Heropstart centrum voor dagverzorging

De Vlaamse Regering besliste om de tijdelijke sluiting van de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang op te leggen van 14 maart 2020.  Het recent opgestarte centrum voor dagverzorging ’t Nest moest dus ook de deuren sluiten.  Sinds 25 mei 2020 mogen de centra voor dagverzorging opnieuw de deuren openen. 

’t Nest opende in februari 2020 zijn deuren binnen de muren van het bestaande woonzorgcentrum.  Met een minimum aan kosten werd het centrum tijdelijk ingericht in bestaande kantoren en vergaderruimte.  Het woonzorgcentrum wilde immers niet wachten op de geplande nieuwbouw om de verworven erkenning voor dagverzorging te verzilveren. 

De huidige inrichting van ’t Nest bemoeilijkt de opening op de huidige locatie:  zo is er momenteel geen aparte toegang, die het mogelijk maakt het centrum te bereiken zonder het bestaande woonzorgcentrum te doorkruisen.  Gezien de strenge maatregelen in  het woonzorgcentrum, geen ideale situatie.  Bovendien werd het centrum voor dagverzorging bij de start van de crisis, snel omgevormd tot een cohortafdeling, waar zieke besmette bewoners kunnen worden opgevangen.  De cohortafdeling is tot dusver gelukkig niet in gebruik genomen, maar kan nog niet worden afgebouwd. 

Binnen het woonzorgcentrum of andere gebouwen van het lokaal bestuur, bleek het na grondige analyse, niet mogelijk om een menselijke, veilige en financieel betaalbare dagopvang te voorzien voor de gebruikers.

Toch vindt het lokaal bestuur het belangrijk om de dienstverlening in haar dagopvang weer op te starten.  De gebruikers werden tijdens de crisis weliswaar goed opgevolgd, maar de nood aan het dagcentrum is duidelijk voelbaar.

Het centrum voor dagverzorging opent daarom tijdelijk haar deuren in de Mast.   De Mast is een kleinschalig centrum voor mensen met een mentale beperking, dat nog in opstart is.  Marijn Vandenberghe en Stephanie Vantomme zullen tot eind augustus gastheer en gastvrouw spelen voor het dagverzorgingscentrum.  Het centrum is volledig ingericht voor een comfortabele zorg.  De gebruikers zullen worden verzorgd door het gekwalificeerd team van ’t Nest en genieten dezelfde gebruikelijke warme maaltijden uit het woonzorgcentrum. ’t Nest opent zijn deuren op 8 juni.

Update 02/06 - 11.30u

Normale dienstverlening klantenkantoren Fluvius

Vanaf 8 juni openen alle Fluvius-klantenkantoren opnieuw hun deuren voor de klanten. Naast onze 13 kantoren waar de klant nu al vrij kan binnenlopen, openen we ook onze overige 17 kantoren (o.a. Roeselare en Torhout) op afspraak. Aan de bestaande openingsuren wijzigt niets.

Waarom op afspraak?

Op afspraak werken heeft heel wat voordelen:

 • Het voorkomt wachtrijen in de kantoren.
 • De wachttijd is tot een minimum beperkt.
 • De klanten kunnen makkelijk afstand bewaren.
 • De klant weet vooraf welke documenten hij moet meebrengen. Zo vermijden we een tweede bezoek.
 • De Fluvius-medewerker kan zich voorbereiden op het bezoek. Dus snellere dienstverlening.

Hoe een afspraak maken?

Een afspraak maken kan vanaf 2 juni telefonisch via ons algemeen nummer 078 35 35 34. Een bezoek kan enkel tijdens de openingsuren van het kantoor. Via www.fluvius.be/klantenkantoren kunnen klanten de openingsuren opzoeken.

Update 27/05 - 09.30u

Speelpleintjes terug open!

Vandaag openen we opnieuw alle speelpleintjes! Hou rekening met de veiligheidsmaatregelen en ... have fun!

speelpleintjes richtlijnen
Update 26/05 - 13.00u

Als vrijwilliger de scholen ondersteunen?

Alle kleuters kunnen binnenkort voltijds terug naar school, de lagere schoolkinderen voor maximum 4 volle dagen. De scholen moeten echter heel wat veiligheidsmaatregelen inzetten om dit mogelijk te maken, zoals de klasbubbels gescheiden houden en voldoende ruimte voorzien. Op de dagen dat er geen les voorzien is voor de leerjaren, moet er noodopvang voorzien worden. Om dit alles te realiseren zijn extra helpende handen noodzakelijk en zijn we op zoek naar vrijwilligers.Omdat de scholen zich zo goed mogelijk zouden kunnen toespitsten op het lesgeven, sta je als vrijwilliger mee in voor de opvang van de leerlingen. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?
 • Je bent enthousiast en ziet het zitten om met kinderen te werken
 • Je bent minimum 16 jaar oud , je bent niet ouder dan 65 jaar en behoort niet tot een risicogroep
 • Je engageert je minimum voor een halve dag per week
Interesse? Vul dan dit formulier in. De opgegeven gegevens worden enkel gebruikt in kader van noodopvang tijdens de corona-crisis.Twijfel je of heb je extra vragen? Neem contact op via delfien.denorme@langemark-poelkapelle.be of 057 49 08 27.
Update 18/05 - 13.10u

Mondmaskers 

Op 24 april maakte de nationale crisiscel de richtlijnen over de mondmaskers bekend. Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle bestelde dezelfde dag nog, samen met de andere Westhoekgemeenten, mondmaskers voor iedere inwoner. De levering van je gratis mondmasker laat echter nog even op zich wachten. We hopen deze volgende week bij jou in de bus te kunnen deponeren met de hulp van de vele vrijwilligers!

Update 18/05 - 12.00u

Woensdagmarkt vanaf 20 mei

Vanaf woensdag 20 mei is er opnieuw markt in Langemark-Poelkapelle.  We vragen iedereen enkele veiligheidsmaatregelen te volgen.  Zo komt er een eenrichtingsverkeer op de markt met 1 ingang en 1 uitgang en wordt het aantal klanten in de marktzone geteld (maximum 100 klanten toegelaten).  De marktkramers zullen een mondmasker dragen, ook de klanten worden aangeraden dit te doen.  Blijf afstand houden van elkaar en ontsmet je handen waar dit voorzien is!  #kooplokaal

markt vanaf 20 mei

 

Update 15/05 - 11.45u

Buitenschoolse kinderopvang

Naar aanleiding van de gedeeltelijke heropstart van de scholen zullen er ook enkele zaken wijzigen voor ‘ het buitenbeentje’ vanaf 18/05/2020.

👉 De kleuters worden verder opgevangen in de opvang zelf, in hun vertrouwde speelomgeving.
👉 De lagere-school-kinderen worden op andere locaties opgevangen:
Langemark: O.C. ‘Den Tap’ , Klerkenstraat 37
Poelkapelle: ’t Klasje , Nieuwplaats 14
Sint-Juliaan: O.C. ‘De Hazebrug, Hazeweidestraat 2
Madonna: sporthal van de vrije basisschool
👉 De kinderen van ‘Ter Berken’ worden opgevangen in het Sportcentrum, Boezingestraat 51 A.

Ons vast begeleidingsteam zal de komende weken de voor- en naschoolse opvang van uw kinderen garanderen, aansluitend op het schoolgebeuren en dit met toepassing van de huidige veiligheidsmaatregelen.

‼️ De huidige openingstijden blijven geldig.

‼️ Voorlopig worden geen warme maaltijden voorzien op woensdag. We vragen om voor de woensdagmiddag boterhammen mee te geven.

‼️ Vanaf 25/05/2020 is inschrijving voor de voor- en naschoolse opvang en op woensdagmiddag verplicht.

Bij vragen kan u terecht bij Heidi Devreker of Lieza Storme: 0478/32.74.06 of via mail: bko@langemark-poelkapelle.be

Update 15/05 - 08.45u

Gemeentehuis opnieuw open

Vanaf 18 mei zijn alle loketdiensten in het gemeentehuis open op maandagvoormiddag en donderdagvoormiddag van 09.00u tot 12.00u.  Tijdens deze 2 openingsmomenten kan je langs komen voor dringende zaken die niet digitaal of telefonisch afgehandeld kunnen worden.  Ook hier gelden er extra veiligheidsmaatregelen.  Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gebouw, waarbij je binnenkomt via het nieuwe gebouw en naar buiten gaat langs de ceremoniële uitgang (vroegere ingang).  Daarnaast vragen we de bezoekers ook om hun handen te ontsmetten bij het binnenkomen en altijd afstand van elkaar en onze medewerkers te bewaren.  Stel je bezoek aan het gemeentehuis uit als het te druk is of als je ziek bent!

Kan je niet langskomen op maandag- of donderdagvoormiddag, dan kan je vanaf maandag 18/05 een afspraak maken via de website.  Voor heel wat dienstverlening kan je trouwens op de website in het E-loket terecht: www.langemark-poelkapelle.be/eloket.

Ook telefonisch zijn onze diensten bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u (op vrijdag van 09.00u tot 12.00u). Het rechtstreekse telefoonnummer van de medewerkers vind je op de website: https://www.langemark-poelkapelle.be/contact.   

Update 14/05 - 13.30u

Ombudsdienst (ver)huurders

Sommige huurders en verhuurders van een woning komen in de problemen door de coronacrisis: de huurder betaalt de huur niet meer, de verhuurder weigert een dringende herstelling uit te voeren, huurder en verhuurder geraken het niet eens over hoe of wanneer de verhuis moet gebeuren, enz. Vaak is het mogelijk om die problemen samen op te lossen maar niet altijd. Huurders en verhuurders van een woning die er samen niet meer uit raken, kunnen vanaf nu gratis terecht bij de Vlaamse Ombudsman. De Ombudsman zal proberen tussen huurder en verhuurder te bemiddelen en samen met de partijen naar een oplossing te zoeken. Deze bemiddeling blijft beperkt tot huurwoningen (hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking voor deze bemiddeling.

Meer info: www.vlaamseombudsdienst.be

Update 14/05 - 10.30u

Compostbakken en - vaten opnieuw te koop op het recyclagepark

Op het recyclagepark kan je opnieuw compostbakken en compostvaten aankopen. Betalen doe je contactloos via de betaalzuil. Opgelet: het verbod op asbestaanvoer in het recyclagepark blijft gelden!

Update 13/05 - 17.45u

Afbouw: opstart van fase 2 vanaf 18 mei 

Persbericht van de Eerste Minister Sophie Wilmès

Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.

Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat **musea en culturele bezienswaardigheden **– historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren. Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria’s en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen. Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.

We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.

Update 13/05 - 16.45u

Contactonderzoek van start: fraudeurs gemeld

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kunt u echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes?

Enkele tips: 

 • Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers. 

Wordt u opgebeld als patiënt?  

 • De telefonist heeft van uw huisarts uw naam, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren.
 • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor u ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop u in isolatie bent gegaan. 

Wordt u opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon? 

 • Dan krijgt u niet de vraag met wie u allemaal contact hebt gehad. 
 • Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar uw beroep, om na te gaan of u veel contact hebt met kwetsbare personen. 
 • Mogelijk vraagt hij ook naar uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat u niet kunt werken.

Wees voorzichtig met welke informatie u precies deelt. Contactonderzoekers zullen bijvoorbeeld nooit bankgegevens vragen, of proberen te weten wanneer u thuis bent.

Vindt u de vragen raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denkt u te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie.

U vindt alle informatie over het contactonderzoek op de website van Zorg en Gezondheid.

Update 08/05 - 11.30u

Contactonderzoek

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek. Wanneer iemand na klachten positief test, start het onderzoek. Er wordt daarbij via telefoon of een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) nagegaan met wie de zieke persoon contact heeft gehad. Die contactpersonen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die COVID-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: T 02 214 19 19 of sms 8811. Het contactonderzoek gebeurt ook met het volste respect voor de privacy.

Op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid wordt het contactonderzoek stap voor stap uitgelegd. Deze week wordt hiermee geproefdraaid, vanaf volgende week wordt de contactopvolging opgeschaald. Een externe partner die de opdracht zal uitvoeren, werd ondertussen aangeduid.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

Update 08/05 - 08.30u

Afbouw: fase 1b vanaf 11 mei: uitbreiding van de sociale contacten en opening van de winkels onder voorwaarden

Op woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

- Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen - altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen. En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.

- Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:Net als voor de winkels die al open zijn, zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

- U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

- Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.

- Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

- Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).
Update 06/05 - 08.30u

Update vrijwilligers verdeling mondmaskers

Hartverwarmend om zo veel solidariteit te zien! Ondertussen hebben meer dan 150 mensen zich geregistreerd als vrijwilliger en sluiten we ons vrijwilligerslijst af. Registreren als vrijwilliger kan dus niet meer. Wie zich wel registreerde krijgt binnenkort een mailtje van ons! #samentegencoriona #dankjewel!
Update 05/05 - 12.45u

Verdeling mondmaskers

Het lokaal bestuur schenkt iedere inwoner een gratis herbruikbaar mondmasker.  We verwachten onze levering rond 15 mei. Van zodra deze geleverd worden, gaan we aan de slag om deze per adres te verpakken en aan huis te bezorgen. 

De verdeling van zo’n 8.000 mondmaskers is een grote opdracht en in tijden van corona merken we dat er heel wat solidariteit en verbondenheid is.  Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de huis-aan-huis bedeling.  De burgemeester en schepenen nemen alvast enkele straten voor hun rekening.

Interesse om ook een handje toe te steken?  Schrijf je in via deze link voor 11 mei en laat weten in welke deelgemeente je kan helpen. 

Update 04/05 - 09.00u

Richtlijnen De Lijn

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een gefaseerde heropstart aangekondigd. De light lockdown wordt vanaf 4 mei in fases afgebouwd. Alle fases zijn onder voorbehoud van de evolutie van het ziektebeeld. Onderstaande richtlijnen werden door de Nationale Veiligheidsraad meegegeven:

 • Alle burgers wordt gevraagd om de drukte te vermijden.
 • Gebruik je eigen verplaatsingsmiddelen (lopen, fiets, auto,...) om voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft.
 • Vermijd de spitsuren.
 • Draag een mondmasker als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar).

De Lijn past nu ook haar dienstverlening aan. Vanaf maandag 4 mei zal De Lijn de dienstverlening rijden zoals die in een normale schoolperiode van kracht is. Enkele uitzonderingen hierop zijn het Antwerps tramnet, de belbussen en de nachtnetten.  De meest recente info is ook altijd terug te vinden op onze website: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

De Lijn verwacht geen grote toeloop aan reizigers vanaf 4 mei. De richtlijnen over social distancing blijven van kracht. Dit impliceert dat de capaciteit op onze voertuigen beperkt blijft. Op een standaardbus kunnen maximum 9 personen, op een gelede bus maximum 15 personen en op een microbus maximum 3 personen.

Vanaf maandag 11 mei start de normale dienstverlening voor al het vraagafhankelijk vervoer, mits het gebruik van een mondmasker en het respecteren van social distance. De capaciteit op de belbus is beperkt tot maximum 3 personen per belbusvoertuig. Vanaf maandag 4 mei start onze belbuscentrale terug op, reizigers kunnen dan opnieuw hun boekingen laten registreren voor gebruik vanaf 11 mei. Om ervoor te zorgen dat de social distance van 1,5 meter gegarandeerd blijft bij het op- en afstappen, legt de chauffeur bij aankomst aan de halte het busje stil, stapt eerst uit en laat klant opstappen en stapt daarna terug op. Bij afstappen van een klant doet de chauffeur hetzelfde. Bij reservatie, geeft de belbusmedewerker deze richtlijnen ook telefonisch mee.

De Lijn zal geen mondmaskers verdelen onder haar reizigers, elke burger krijgt een mondmasker en twee filters van de Federale overheid. Reizigers moeten wel hun neus en mond bedekken, in afwachting van de levering/beschikbaarheid van een mondmasker mogen ze daarvoor een sjaal of een bandana gebruiken.

Om de mondmaskerdracht te handhaven, rekent De Lijn in eerste instantie op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers. Reizigers zorgen voor zichzelf en elkaar, er zal ongetwijfeld een vorm van sociale controle en elkaar aanspreken op de mondmaskerdracht ontstaan. Daarnaast zullen de controleurs van De Lijn de reizigers die geen mondmasker dragen, hierop aanspreken. In de eerste fase van de exit zullen ze reizigers sensibiliseren en informeren. In een latere fase wordt bekeken of de controleurs een sanctionerende rol kunnen opnemen. Als een chauffeur geconfronteerd wordt met een reiziger die weigert zijn neus en mond te bedekken, kan hij/zij via dispatching politiebijstand oproepen.

Update 01/05 - 11.00u

Vanaf maandag 4 mei zijn opnieuw enkele recreatieve activiteiten mogelijk. Hengelen is daar één van. De vijver van Langemark werd echter recent ingezaaid en blijft daardoor NIET toegankelijk voor vissers tot 1 juni.

Update 30/04 - 15.00u

Nieuwe maatregelen in de buitenschoolse kinderopvang

Voor de buitenschoolse kinderopvang zijn er nieuwe Corona-maatregelen vanuit Kind&Gezin vanaf 04/05/2020. Wij volgen deze dan ook strikt op.
Aansluitend op de scholen wordt er in iedere deelgemeente verder buitenschoolse opvang voorzien + op woensdagnamiddag en dit tijdens de normale opvanguren.
 • De opvang gaat door tijdens de normale opvanguren.
 • Er is opvang voorzien voor kinderen van ouders die niet van thuis uit kunnen werken en geen andere opvangmogelijkheid hebben en dit aansluitend op de schoolopvang.
 • De opvang gebeurt verder in de deellocaties door vertrouwde personen die reeds opvang bieden aan deze kindgroepen.
 • De huidige opvangtarieven blijven van toepassing.
 • De inschrijving voor een maaltijd op woensdagmiddag gebeurt voorlopig nog per mail (tot dinsdagmorgen) via bko@langemark-poelkapelle.be
De maatregelen die werden genomen vanaf 16/03/2020 blijven verder van toepassing:
 • Ouders /externen komen niet binnen in de opvang. De overdracht van de kinderen gebeurt verder in het sas. Vanaf 04/05 moeten zowel de ouder als de begeleiding een mondmasker dragen bij het brengen en halen van de kinderen.
 • Koorts van de kinderen wordt gemeten voor het binnenkomen van de opvang en handen worden ontsmet
 • Zieke kinderen / zieke begeleiding blijft thuis
 • Kinderen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker dragen
 • Handen worden regelmatig gewassen in de opvang
Update 30/04 - 11.45u

Textielcontainers

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren. De textielsector blijft werken met een beperkte dienstverlening. Het textiel dat via de textielcontainers in uw gemeente of op het recyclagepark is ingezameld wordt nog gesorteerd. Maar alle afzetmarkten voor gesorteerd herbruikbaar textiel ondervinden de impact van de wereldwijde 'lockdowns' en andere COVID-19-maatregelen. Alle kringwinkels en andere tweedehands kledingzaken zijn in Vlaanderen gesloten en ook de export naar het buitenland ligt volledig stil. Hierdoor ontstaat een groot tekort aan opslagcapaciteit van het uitgesorteerde textiel.

Update 29/04 - 09.30u

Beperkt bezoek woonzorgcentrum De Boomgaard

Beste familie

We zijn intussen in week 7 van de quarantainemaatregelen. Zoals beloofd in een vorig schrijven werkten we de laatste 2 weken aan een plan om beperkt bezoek toe te staan.

Allereerst is het belangrijk om zeggen dat de crisis nog niet voorbij is. We blijven er met zijn allen alles aan doen om zowel bewoners als medewerkers hier veilig en gezond doorheen te loodsen. De genomen maatregelen zijn niet altijd goed te rijmen met het sociaal welzijn van onze bewoners. Daarom zal er vanaf 11 mei 2020 bezoek mogelijk zijn, maar wel mits zeer goede afspraken.
 • We laten enkel bezoek toe bij niet-besmette bewoners. Kamerbezoek kan niet. We creëerden in de cafetaria een omgeving waar je met voldoende afstand en gescheiden door een plexiwand, met elkaar kan spreken. Als bezoeker kom je binnen langs het terras. Er wordt daar een wachtzone gecreëerd. Een medewerker brengt de bewoner tot in de cafetaria.
 • Er mag slechts 1 bezoeker per bewoner langskomen. Deze bezoeker moet gedurende de volledige crisisperiode dezelfde zijn. Bewoners die dit zelf kunnen beslissen geven door wie ze graag op bezoek willen. Voor bewoners die dat niet meer kunnen, vragen we dit aan de bewindvoerder of de vertrouwenspersoon.
 • De bezoekuren zijn beperkt. Op maandag, woensdag en vrijdag lopen die van 10u tot 11u30 en van 14u tot 16u, op dinsdag en donderdag van 14u tot 16u en van 18u tot 19u30. Elk bezoek mag maximum 15 minuten duren.
 • Een bezoek moet voorafgaand ingepland worden via https://outlook.office365.com/…/WZCDeBoomgaard1@l…/bookings/ . Je ziet onmiddellijk welke tijdstippen er nog vrij zijn. Er kan maar 1 bezoek per tijdstip doorgaan. Bij uitzondering kan dit ook telefonisch (057/49 08 30).
 • We vragen uitdrukkelijk om geen fysiek contact te maken met de bewoner. Doorgeven van persoonlijke goederen (was, voeding, …) kan niet. Hiervoor is de huidige werking nog steeds van kracht. Als we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, eindigt het bezoek onmiddellijk en wordt de bewoner aanzien als besmet. Dit geeft als gevolg dat de bewoner 14 dagen in kamerisolatie moet.

We beseffen zeer goed dat deze manier van bezoek niet alledaags is. Het staat ver van datgene wat we willen als zorgcentrum: een open huis zijn. Toch hopen we op jouw medewerking en begrip, zodat niemand zijn gezondheid in het gedrang komt.

Andere vormen van contact (Skype Facetime, Whatsapp, raambezoek, …) blijven zeker mogelijk.

Bij verdere vragen kan je ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten
Matthias Vanderhauwaert
Directeur

Update 28/04 - 12.00u

Nood aan hulp?

Ervaar je financiële problemen? Of heb je hulp nodig bij het invullen formulieren en aanvragen van attesten, premies, …? Misschien heb je vragen als zelfstandige? De medewerkers van de sociale dienst helpen je graag verder. Aarzel niet om hulp te vragen. Je kan bij ons terecht via mail sociale.dienst@langemark-poelkapelle.be of telefonisch 057/49.08.13. Als zelfstandige kan je tevens terecht bij Dyzo (www.dyzo.be).

Update 27/04 - 18.00u

Oproep vrijwilligers Kind & Gezin

Op 1 april heropende Kind en Gezin de consultatiebureaus. In het kader van de volksgezondheid is het essentieel dat jonge kinderen de nodige vaccinaties krijgen.
Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers, voornamelijk voor het bewaken van de social distancing maatregelen, het slechts toelaten van één ouder en kind en het opvolgen van hygiënische maatregelen.
Omdat veel van onze vrijwilligers deel uitmaken van de risicogroep zijn we opzoek naar nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers tussen 18 en 65 jaar. Zit jij tijdelijk werkloos thuis? Zijn jouw lessen geschrapt? Wil jij jouw steentje bijdragen? Of ken jij zo iemand? Stuur jouw contactgegevens waarin je een engagement kan opnemen door naar het zorgmeldpunt. Te bereiken via: 057/49.08.15 of zorgmeldpunt@langemark-poelkapelle.be.

Wij sturen dan je engagement door naar Kind en Gezin.

Update 27/04 - 11.15u

Mondmasker voor iedere inwoner

De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de corona-maatregelen. Vanaf 4 mei wordt dit verplicht in het openbaar vervoer, maar algemeen ook aanbevolen in de openbare ruimte. Langemark-Poelkapelle bestelde daarom vorige week 9.000 stoffen mondmaskers. Iedere inwoner krijgt dus binnenkort een herbruikbaar en wasbaar exemplaar gratis aangeboden door het lokaal bestuur. We verwachten deze bestelling half mei. De juiste leverdatum en de wijze van verdeling volgt binnenkort!

Update 25/04 - 09.30u

Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd

 
Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april, bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.
 
Regels blijven van kracht
 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.
De mond en de neus bedekken
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:
 • aanbevolen in de openbare ruimte,
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee "filters" krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

Het gebruik van het openbaar vervoer
Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
 • en het spitsuur te vermijden.

Werkvloer
Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

 • Voor de industrie en B2B-services: Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.
 • Voor de winkels en de horeca: Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
 • Voor de gezondheidszorg: De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een "normale" manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.
 • Wat het dagelijkse leven betreft: Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden. 

2. Fase 1 – b (11 mei)

 • Voor de winkels: Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
  Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:
  - de organisatie van het werk,
  - de ontvangst van klanten,
  - en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.
  De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.
 • Voor het dagelijkse leven: We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

3. Fase 2 (18 mei)

 • Voor de winkels: Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.
 • Op vlak van cultuur: De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.
 • Wat het dagelijkse leven betreft: Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
 • Op vlak van onderwijs: De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.
 • Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:
  - de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden.
  - de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen.
  - toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn
  - de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.
Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen - , zullen een rol spelen.
Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.


Bekijk hier de presentatie van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april.

Update 23/04 - 09.30u

Het Nationaal Crisiscentrum heeft op 21 april 2020 een nieuwe versie van de FAQ (veel gestelde vragen) verspreid waarin een aantal verduidelijkingen werden opgenomen: 

 • Social distancing maatregelen van minimum 1,5 meter tussen personen moeten niet behouden worden voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven. 
 • Dringende herstellingen aan fietsen en auto’s zijn weer mogelijk. Vanaf nu kunnen mensen opnieuw terecht bij hun garage, bandenwerkplaats, voorruitreparateur en fietshersteller voor dringende herstellingen aan lampen, remmen of wissel van zomer- en winterbanden. Houd er rekening mee dat dat alleen op afspraak kan, en mits het volgen van de maatregelen rond social distancing.  
 • De jacht en visvangst blijven verboden, maar dat geldt in Vlaanderen niet in het kader van de bestrijding en bijzondere jacht ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en overpopulatie van bepaalde soorten in de zin van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, na melding bij het Agentschap Natuur en Bos zoals dit voorzien is. Verplaatsingen op de openbare weg in dit kader zijn toegestaan. De regels van social distancing moeten worden toegepast. 
 • Kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders mogen naar de opvang/school gaan zolang ze zelf geen ziektesymptomen vertonen, tenzij de huisarts anders beslist. 

Lees de volledige FAQ

Update 22/04 - 14.10u

Pensioenaanvragen

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Hoe kunt u uw pensioen of een IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

 • Via de gratis Pensioenlijn 1765. Bel 1765, kies Nederlands en druk 3 en 1. Zo kunt u de documenten met de hulp met van onze experten invullen.
 • Via uw persoonlijk dossier op www.mypension.be
 • Via de website www.pensioenaanvraag.be

Wacht niet om uw pensioen of IGO aan te vragen tot na de coronacrisis!!

Update 17/04 - 17.15u

Toegang recyclagepark vanaf 21 april

Vanaf dinsdag 21 april is er geen beperking meer van een dag per deelgemeente. Iedere inwoner, ongeacht van welke deelgemeente, kan tijdens de gewone openingsuren langs komen op het recyclagepark.
👉 Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht !
👉 Vermijd alle niet-essentiële verplaatsingen ! Als je een bezoek aan het recyclagepark nog kan uitstellen, vragen we om dit ook te doen.
Update 17/04 - 09.30u

Noodopvang van 20/04/2020 - 1/05/2020:

👉 Kinderen worden zoveel als mogelijk thuis opgevangen.
👉 De kinderopvang blijft open op de normale uren.
(voor- en naschools): opvang is er voor ouders die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten én voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. We kunnen ook kinderen opvangen van ouders die onmogelijk thuis kunnen werken en geen andere opvangmogelijkheid hebben.
👉 De veiligheidsregels binnen onze BKO blijven gelden.

‼️ Inschrijven voor woensdagmiddag (maaltijd) is verplicht via mail naar: bko@langemark-poelkapelle.be .
‼️ De opvang is terug betalend.
Update 16/04 - 17.00u

Voorlopig nog geen bezoek in woonzorgcentrum De Boomgaard

Gisteren kwam de Nationale Veiligheidsraad samen. Tot onze grote verbazing vernamen wij dat er terug, zij het zeer beperkt, bezoek mogelijk zou zijn in woonzorgcentra. Wij begrijpen zeer goed dat velen verlangen om elkaar terug te zien. Wij gaan er ook alles aan doen om dit zo snel mogelijk terug toe te laten. Maar nu is het daarvoor te vroeg. Wij zetten alle zeilen bij om iedereen veilig en gezond door deze crisis te loodsen. Wij kunnen onmogelijk de veiligheid van alle bewoners, bezoekers en medewerkers garanderen als er nu reeds bezoek langskomt.

We hebben ook onvoldoende middelen (mondmaskers, schorten, …) om het bezoek veilig te laten verlopen. We geven deze middelen prioritair aan medewerkers die in dagdagelijks contact komen met bewoners.

We waren deze middag dan ook opgelucht dat bevoegd minister Beke aangaf dat hij de richtlijn van de Veiligheidsraad nog niet zal uitvoeren.

Intussen werken wij aan een plan om (beperkt) bezoek in de toekomst op een veilige manier toe te laten. Zodra dit kan, communiceren we hier zeker over.

We hopen dat jullie ons standpunt begrijpen.

Met vriendelijke groeten
Matthias Vanderhauwaert
Directeur

Update 16/04 - 15.30

Verlenging maatregelen tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met zondag 3 mei.
 
👉 Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen onder strikte voorwaarden de deuren openen.
👉 Massa-evenementen worden tot 31 augustus afgelast. Wat dat concreet inhoudt voor evenementen en activiteiten in Langemark-Poelkapelle kunnen we pas communiceren wanneer hier duidelijkheid over is.

De basisregels blijven ongewijzigd en moeten absoluut worden opgevolgd
. De ordediensten zullen daar blijven op toezien. 

Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken. Ons doel is om dat vanaf begin mei te organiseren. Het moet duidelijk zijn dat dit een gradueel proces zal zijn dat gebaseerd is op de adviezen van de wetenschappers. Deze strategie zal gebaseerd zijn op verschillende pijlers, namelijk de veiligheidsafstanden, grootschalige screening maar ook tracing, de ontwikkeling van nieuwe regels die in de bedrijfswereld moeten worden toegepast.

Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Er is ons een eerste rapport bezorgd door wetenschappers en federale en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt ons dat, naarmate de maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Om dat te kunnen doen, zal er een collectieve inspanning nodig zijn, inclusief de opstart van een nationale productie. Toch kunnen mondmaskers de hygiënemaatregelen of het afstand bewaren niet vervangen.

Op korte termijn zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de winkels en horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd.

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

Update 10/04 - 17.20u

Bezoek aan het recyclagepark

Morgen (zaterdag 11/04) is het recyclagepark open voor alle inwoners van Langemark-Poelkapelle. Hou rekening met de veiligheidsmaatregelen en beperk je bezoek tot dringend af te voeren afval.

Vanaf volgende week dinsdag wordt de toegang opnieuw beperkt tot inwoners van een bepaalde deelgemeente:
Dinsdag: inwoners van de Madonna
Woensdag: inwoners van Langemark
Donderdag: inwoners van Poelkapelle
Vrijdag: inwoners van Bikschote en Sint-Juliaan

 
Update 10/04 - 09.00u

Dienstverlening burgerzaken

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je alleen voor héél dringende zaken (die niet via e-mail, telefoon of online via het E-Loket kunnen) een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken.

Wat gebeurt er als je identiteitskaart vervalt ?  Heb je een nieuw rijbewijs nodig? Wil je een adreswijziging melden?  Of heb je een attest nodig?  Het antwoord vind je hier!
www.langemark-poelkapelle.be/corona-vragen-voor-de-dienst-burgerzaken

Update 09/04 - 17.00u

Een vuistje van onze parkwachters!

Iedereen hield zich de voorbije dagen mooi aan de veiligheidsvoorschriften op het recyclagepark en de wachttijden waren beperkt.

De onderstaande veiligheidsmaatregelen blijven van kracht om zowel de bezoekers als het personeel te beschermen:
 • De maatregel rond de social distancing (afstand houden van minimum 1,5 meter) is na te leven in alle omstandigheden. Een mix van verschillende leeftijden wordt zoveel mogelijk vermeden. Om ten allen tijden deze afstand te kunnen behouden, werken we op dezelfde wijze als de voedingswinkels en beperken we het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag op het recyclagepark tot 7 voertuigen.
 • Blijf tijdens het wachten in je voertuig zitten en wees geduldig. Ook fietsers en voetgangers schuiven aan in de wachtrij. Het is niet de bedoeling uit te stappen en een praatje te slaan met de andere bezoekers.
 • Niets gaat van hand tot hand daarom wordt de verkoop van producten tijdelijk stopgezet. Eventuele betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren, liefst contactloos.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. Houd er rekening mee dat de parkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen.
 • Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht en was je je handen grondig bij thuiskomst.
 • Bezoekers krijgen maar een beperkte tijd tot het recyclagepark, om een vlotte afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken. Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de verschillende fracties.
Update 09/04 - 13.45u

Voedselbedeling aan huis

Enkele tientallen gezinnen in Langemark-Poelkapelle rekenen maandelijks op de voedselbedeling om de eindjes aan elkaar te knopen.  Door de corona-maatregelen brachten onze medewerkers en vrijwilligers gisteren zelf de voedselpakken aan huis.  Bedankt aan de lokale handelaars en landbouwers die reageerden op onze oproep!  Bedankt aan de vele vrijwilligers voor het klaarmaken en vervoeren van de pakketten!

Update 08/04 - 17.00u

Oproep brandweervrijwilligers

Elk jaar gaat Brandweer Westhoek in het voorjaar op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers.  Hiervoor organiseert de hulpverleningszone infosessies in brandweerposten.  In navolging op de verlenging van alle coronamaatregelen door de federale overheid, is Brandweer Westhoek jammer genoeg genoodzaakt om de fysieke infosessies in april te annuleren.

MAAR… er is echter nagedacht over een alternatief en we bieden de kandidaten graag een digitale oplossing aan. Voor elke fysieke infosessie zal een aparte digitale infosessie georganiseerd worden. Tijdens deze digitale infosessies zal er kort uitleg gegeven worden over het aanwervingstraject en is er de mogelijkheid om vragen live te stellen. Kandidaat brandweervrijwilligers die niet kunnen deelnemen aan een digitale infosessie kunnen terecht op de website (https://brandweerwesthoek.be/zo-word-je-brandweervrijwilliger/) of op één van de fysieke infosessies van juni.

De coronacrisis vraagt momenteel heel veel creatieve oplossingen van de mensen en bedrijven, dit is niet anders voor hulpverleningszones.  Brandweer Westhoek hoopt via deze alternatieve digitale weg de broodnodige brandweervrijwilligers te vinden en de kandidaten te overtuigen om de stap naar de hulpverlening te zetten.  Nu, meer dan ooit, is een goed uitgebouwde hulpverlening noodzakelijk.  Brandweer Westhoek streeft er naar om ook in de toekomst klaar te zijn voor elk mogelijk risico met gemotiveerde en goed getrainde brandweervrijwilligers.

Update 08/04 - 10.00u

Aangepaste maatregelen voor buitenactiviteiten

Maandag heeft het crisiscentrum enkele maatregelen aangepast in verband met buitenactiviteiten. Om door het bos de bomen te kunnen zien, zetten we alle maatregelen nog eens op een rijtje.

Fysieke activiteiten en wandelingen worden nog steeds aangemoedigd, hou wel voldoende afstand. Je moet wel constant in beweging zijn, het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten om te picknicken of te zonnebaden.

Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voertuigen worden gebruikt. Zo mag je ook skeeleren, skaten of steppen.

Verplaatsingen met de auto om een luchtje te gaan scheppen zijn toegestaan voor
• gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar
• personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen)
• begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking

De activiteiten mag je enkel doen met mensen van je gezin die onder hetzelfde dak wonen of met 1 vriend(in).

Update 07/04 - 17.45u

Team Ontspannen daagt je uit!

We moesten noodgedwongen ons aanbod voor de paasvakantie annuleren, maar we zitten niet stil! Twee maal per week dagen we jou en je gezin uit met een challenge.
Challenge 1: Bouw je huiskamer, living, tuin,… om tot een echt tentenkamp!
Reageer door op de foto op onze facebookpagina te klikken en daar je foto te posten via de opmerkingen.
Hou de facebookpagina’s van Team Ontspannen in de gaten (Toerisme Langemark-Poelkapelle, Tante cultuur, Simon van de jeugddienst, bib Langemark-Poelkapelle en Sport Langemark-Poelkapelle) en mis geen enkele challenge! #teamontspannen

Update 07/04 - 11.30u

COVID19 - gezondheidsenquête

Hoe leef jij in tijden van corona? Welke impact heeft de situatie op je fysiek, geestelijk en sociaal welzijn? Ben je 16 jaar of ouder en woonachtig in België?

Deel dan jouw ervaringen voor donderdag 9 april hier met @Sciensano ! Dit duurt slechts 15 minuten en jouw deelname maakt een echt verschil!
#COVID19BE #samentegencorona

Update 03/04 - 15.30u

Vlaamse update over corona-maatregelen per mail

Nieuwe maatregelen zoals premies en tegemoetkomingen, aangepaste openingsuren, gewijzigde procedures… In deze crisistijden moet de Vlaamse overheid snel opeenvolgende maatregelen nemen en het is belangrijk dat we de bevolking tijdig en eenduidig kunnen informeren over de impact op de dienstverlening. De Vlaamse overheid heeft een corona-informatiepunt aangemaakt om het brede publiek te informeren over de dienstverlening van de Vlaamse overheid tijdens de coronacrisis. Naast een bundeling van alle informatie op www.vlaanderen.be/corona en een extra keuzeknop op 1700, zal de Vlaamse overheid nu ook per e-mail updates uitsturen om burgers te informeren.

Voor deze Vlaamse updates over corona-maatregelen kan je je inschrijven met een e-mail adres via www.vlaanderen.be/corona of via de websites aangesloten op Mijn Burgerprofiel. Je ontvangt dan dagelijks de belangrijkste berichten.

Het Vlaamse informatiepunt is een aanvulling op het federale initiatief info-coronavirus.be dat in de eerste plaats gezondheidsinformatie brengt. De berichten worden afgestemd met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO). Het informatiepunt brengt enkel informatie die voor een grote doelgroep relevant is.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/corona

Update 02/04 - 10.40u

Opvang in de Paasvakantie

Tijdens de Paasvakantie wordt er noodopvang voorzien in de 5 deelgemeenten van Langemark-Poelkapelle. We volgen hierbij strikt de Corona-maatregelen vanuit Kind & Gezin:

- Enkel opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- Enkel opvang voor kinderen uit eigen gemeente of schoollopende kinderen in eigen gemeente.
- Naast de opvang van kleuter en lagere school kinderen, staan we ook in voor opvang van 13- en 14-jarigen (i.s.m. Huis van het Kind).
- De opvang zelf is gratis. Enkel de maaltijden (€ 2,23) en tussendoortjes (10- en 4-uurtje : € 0,60/tussendoortje) worden aangerekend.
- Opvang gebeurt in de deellocaties door vertrouwde personen die reeds opvang bieden aan deze kindgroepen.
- Kind mag niet ziek zijn (koorts wordt gemeten).

De opvang gaat door in de voorziene opvanglocaties van het Buitenbeentje. In Bikschote wordt de opvang op school georganiseerd.

Bij vragen kan u ons contacteren via: bko@langemark-poelkapelle.be

Nog even verwijzen naar het belang van contactbubbels... bekijk maar even het filmpje!

Update 02/04 - 09.00u

De Westhoek installeert zijn schakelzorgcentrum in Mesen

De gouverneur van West-Vlaanderen besliste eind vorige week om in het kader van de COVID-19 crisis en de te verwachten piek, verschillende schakelzorgcentra op te richten in West-Vlaanderen. Voor de regio Westhoek komt dit er in het vakantiecentrum Peace Village te Mesen.

Er worden in West-Vlaanderen in totaal zes schakelzorgcentra voorzien. Deze centra bieden een oplossing voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten maar die omwille van verschillende redenen nog niet naar huis kunnen. Op deze manier wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht en blijven de ziekenhuisbedden vrij voor patiënten die daar het meeste nood aan hebben.

De organisatie voor de oprichting van het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen ging onmiddellijk van start. Een multidisciplinair en intergemeentelijk team bestaande uit medewerkers vanuit de verschillende gemeenten, het Jan Ypermanziekenhuis, de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, Peace Village en de huisartsenkringen startten met een theoretische denkoefening en de opmaak van een draaiboek om alles operationeel te krijgen. Het volledige traject wordt mede gefaciliteerd door de regionale Welzijnscoördinator van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek en de coördinator van de Eerstelijnszone Westhoek.

Het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen heeft een capaciteit van 40 bedden voor personen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog niet naar hun eigen woning of naar hun woonzorgcentrum kunnen terugkeren. Een tweede groep personen die kan opgevangen worden zijn die patiënten die niet ziek genoeg zijn om te worden opgevangen in het ziekenhuis maar waar isolatie en medische opvolging wel noodzakelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling om iedere patiënt die in het schakelzorgcentrum in Peace Village verblijft, zo snel mogelijk terug naar zijn of haar vertrouwde omgeving te laten gaan.

Deze denkoefening wordt in de loop van vrijdag 3 april afgerond. De effectieve activering  van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid. Al hopen we eigenlijk dat een opening van het Schakelzorgcentrum Westhoek niet nodig zal zijn.

Update 01/04 - 16.20u

Afhaaldienst bibliotheek vanaf 3 april

De bibliotheek van Langemark-Poelkapelle is overgeschakeld naar een nieuw bibliotheeksysteem. De eerder voorziene sluiting hiervoor viel deels samen met de ‘coronasluiting’. Nu de omschakeling achter de rug is, kan de bib vanaf vrijdag 3 april een afhaaldienst organiseren. Je vraagt je materialen aan via een formulier op de website van de bib en komt om je pakket, tijdens het door jou gekozen tijdslot. De bibliotheek blijft gesloten voor het publiek, je kan er geen kopieën komen nemen, er is geen contact met de medewerkers. Je kan materialen terug inleveren, maar dat is niet noodzakelijk. De bibliotheek verlengt automatisch alle materialen tot we terug een normale werking kunnen aannemen. Alle info over de afhaaldienst vind je op de website van de bibliotheek: https://langemark-poelkapelle.bibliotheek.be

Update 01/04 - 16.15u

Heropenen recyclagepark vanaf 7 april

Alle recyclageparken in Vlaanderen kunnen heropenen op dinsdag 7 april 2020. Ook het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle gaat opnieuw open. Met de coronamaatregelen vragen we echter om alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden.  Als je een  bezoek aan het recyclagepark nog kan uitstellen, vragen we om dit ook te doen.De heropening van het recyclagepark kan alleen maar plaatsvinden onder deze strikt na te leven voorwaarden:
 • Alle afvalfracties met uitzondering van asbestcement worden aanvaard. Voor asbest ontbreken namelijk de nodige beschermingsmiddelen. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorg waar ze momenteel meer nodig zijn.
 • Om een massale toestroom te beperken wordt tijdens de weekdagen de toegang beperkt tot inwoners van een bepaalde deelgemeente.
  • Dinsdag: inwoners van de Madonna
  • Woensdag: inwoners van Langemark
  • Donderdag: inwoners van Poelkapelle
  • Vrijdag: inwoners van Bikschote en Sint-Juliaan
   Op zaterdag zijn alle inwoners welkom maar we vragen om de bezoeken te beperken tot dringend af te voeren afval. Afval van bvb. het opruimen van een garage of berging valt hier niet onder en kan nog een tijd gestockeerd worden.
 • De onderstaande veiligheidsmaatregelen moeten nageleefd worden dit om zowel de bezoekers als het personeel te beschermen:
  • De maatregel rond de social distancing (afstand houden van minimum 1,5 meter) is na te leven in alle omstandigheden. Een mix van verschillende leeftijden wordt zoveel mogelijk vermeden.
  • Om ten allen tijden deze afstand te kunnen behouden, werken we op dezelfde wijze als de voedingswinkels en beperken we het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag op het recyclagepark tot 7 voertuigen.
  • Blijf tijdens het wachten in je voertuig zitten en wees geduldig. Ook fietsers en voetgangers schuiven aan in de wachtrij. Het is niet de bedoeling uit te stappen en een praatje te slaan met de andere bezoekers.
  • Niets gaat van hand tot hand daarom wordt de verkoop van producten tijdelijk stopgezet.
  • Eventuele betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren, liefst contactloos.
  • Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. Houd er rekening mee dat de parkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen.
  • Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.
 • Bezoekers krijgen maar een beperkte tijd tot het recyclagepark, om een vlotte afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken. Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de verschillende fracties.
Tot slot : respecteer het werk en de richtlijnen van de parkwachters. Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet.
Update 31/03 - 10.00u

Te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen

Ben je thuisverpleger, dokter, tandarts, … en ervaar je een te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen?  Of ben je een bedrijf dat nog een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen kan missen? Dan kan je terecht op de website van de FOD https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl. Indien je nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 of je kan helpen met de levering ervan, kan je met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…).  De FOD koppelt dit in de mate van het mogelijke aan beschikbare goederen.

Deze applicatie is enkel bestemd voor professionelen. Het is verboden om deze goederen aan te bieden aan particulieren met uitzondering van personen die deze goederen op medisch voorschrift aankopen bij een apotheker.

Update 30/03 - 18.15u

Actie inzameling computermateriaal stopgezet

De inzameling van laptops en computermateriaal voor Digital For Youth wordt stopgezet.  Na overleg blijkt dat zij geen materiaal van particulieren ontvangen omdat er anders een te grote variatie aan toestellen in stock ontstaat.

Update 30/03 - 13.45u

Centrum Algemeen Welzijnswerk steeds bereikbaar

Het coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid, angst, .... CAW Centraal-West-Vlaanderen staat paraat via telefoon, mail en chat om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat kan via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/contacteer-ons.

Update 30/03 - 09.30u

Geen Infoflash in je brievenbus

Onze diensten proberen iedereen zo goed en correct mogelijk te informeren over de nieuwe maatregelen.  Door de snel veranderende info en alle geannuleerde activiteiten ligt er deze week geen Infoflash in je brievenbus.  De communicatiedienst bundelt echter alle info op onze website.  Ook onze facebookpagina wordt voorzien van dagelijkse updates.

Blijf op de hoogte:
👉🏼 https://www.langemark-poelkapelle.be/corona-lokale-maatregelen-en-laatste-nieuwberichten

👉🏼 https://www.facebook.com/GemeenteLangemarkPoelkapelle/

Specifieke vragen over het coronavirus?
Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Verspreid je onze boodschap mee? 🙌🏼

 

Update 28/03 - 09.50u

Verlenging maatregelen

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie: De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
  - De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  - De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.  Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zal er binnenkort een systeem ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Update 27/03 - 10.50u

Wat met mijn omgevingsvergunning?

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen in kader van de omgevingsvergunningsprocedures. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden. De dienst omgeving doet er alles aan om waar mogelijk stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Maar in bepaalde gevallen is het niet mogelijk om de procedure met de huidige coronamaatregelen wettelijk af te handelen:

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020.
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
 • De beslissingstermijnen worden verlengd:
  • in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen van 60 naar 90 dagen
  • in de gewone procedure met 60 dagen van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen
  • in beroep met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De bovenvermelde termijnen kunnen nog opgeschoven worden als de huidige noodmaatregelen verlengd worden. Aanvragers van dossiers worden door de dienst omgeving op de hoogte gebracht.

Meer info : https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus   

Update 27/03 - 09.45u

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd.  Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt. 

Ontdek de impact op alle mobiliteitsopleidingen. 

Termijn voor technische keuring verlengd

De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen. Vanaf 25 maart zijn de keuringsstations in beperkte mate weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen gebeuren na afspraak. 

Meer weten over de impact van het coronavirus op de autokeuring.

Update 27/03 - 09.35u

Evenementen en activiteiten

Heel wat evenementen werden de voorbije weken afgelast in de strijd tegen het coronavirus.  Op onze website vind je een overzichtje van alle geplande activiteiten in onze gemeente tot 17 mei.  
 
Update 27/03 - 09.15u

#ikredlevens

De Vlaamse overheid lanceerde gisteren de nieuwe #IKREDLEVENS-campagne.  De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ iedereen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen én vol te houden.

 1. Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.
 2. Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.
 3. Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

Pas ook jij je profielfoto op sociale media aan?  Surf naar ikredlevens.be om je profielfoto te voorzien van de #IKREDLEVENS layer.

red levens

Update 25/03 - 16.55u

Koop lokaal en steun onze horeca en handelaars!

Voor horeca & handelaars breekt een moeilijke periode aan door de maatregelen tegen het coronavirus.
Op onze website vind je een overzicht van de horecazaken, handelaars en ondernemers met afhaling aan officiële afhaalpunten of levering aan huis. Maar ook onze buurtwinkels, bakkers, slagerijen, hoevewinkels en drankenhandelaars steek je een hart onder de riem door bij hen te kopen.

https://www.langemark-poelkapelle.be/koop-lokaal-en-steun-onze-horeca-en-handelaars

Update 25/03 - 13u15

Hamster geen afvalzakken: voorraad genoeg

Hoewel er geen enkele reden toe is, wordt er dezer dagen in heel wat supermarkten gehamsterd. Voedingsmiddelen, toiletpapier... noem maar op. Niet nodig, want de winkels en distributeurs benadrukken dat er geen schaarste is en dat we in ons land over voldoende voorraad beschikken. Er is hoogstens het probleem dat het personeel de rekken niet tijdig aangevuld krijgt.

Ook wat de restafvalzakken betreft, kunnen we iedereen geruststellen. Er zijn voldoende voorraden van restafvalzakken aanwezig en de winkelpunten die een bestelling plaatsen, worden nog vlot bediend. De chauffeurs van MIROM zorgen dat alle verkooppunten die extra dozen bestellen hun levering snel ontvangen. Maandagochtend werd trouwens nog een fikse voorraad geleverd bij MIROM Roeselare, dus we kunnen er nog wel even tegen.

Voor de nieuwe restafvalzakken van MIROM Roeselare (witte zakken, blauwe opdruk) is overigens géén afvalsticker nodig. Dat is enkel het geval voor de oude restafvalzakken, maar die kan je met sticker nog gebruiken tot eind 2021. Stickers kan je in Langemark-Poelkapelle wel nog kopen in De Kubus (Langemark) of Spar (Poelkapelle).  Na de corona-maatregelen zijn de stickers opnieuw verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Intussen blijft de afvalophaling aan huis zelf ook nog altijd verzekerd, dankzij de ophalers die nog elke dag uitrukken. Houd je aan de afspraken en toon je respect voor de ophalers.

Update 25/03 - 09.30u

Controles op sluikstort gaan door

Sinds vorige week woensdag zijn de recyclageparken van de gemeenten van MIROM Roeselare gesloten. Vervelend voor wie nog met afval zit of voor wie net de grote lenteschoonmaak in de garage is begonnen, maar de veiligheid en gezondheid van onze parkwachters en bezoekers gaat voor. De gemeentebesturen volgen hierin ook de richtlijnen van de hogere overheid.

Heel wat afval kan je momenteel wél nog kwijt:

Bovenal geldt: bied je afval correct aan en houd je aan de sorteerregels.

Heb je ander afval, houd dit dan even bij en volg onze communicatie en die van je gemeente om te weten wanneer de recyclageparken de poorten weer zullen openen.

Afval dumpen of achterlaten (op straat, of naast of bij een glasbol of textielcontainer) is uiteraard verboden. Dit wordt beschouwd als sluikstorten en kan beboet worden. Naargelang de inbreuk en de specifieke voorschriften in jouw gemeente, kan dit bedrag bovendien hoog oplopen.

In samenwerking met jouw gemeente controleert MIROM Roeselare op inbreuken inzake zwerfvuil en sluikstort, onder meer met camera's. Dit was en is het geval buiten crisistijden en loopt nu gewoon voort.

Update 24/03 - 16.30u

2 verkooppunten voor afvalstickers

Vanaf 25/03 kan je ook in De Kubus (Langemark) en Spar (Poelkapelle) terecht voor nieuwe restafvalzakken (waar je geen sticker hoeft op te kleven) of voor stickers die je op de oude restafvalzak moet kleven.
Update 24/03 - 15.45u

Negatieve test

De bewoner van woonzorgcentrum De Boomgaard testte negatief voor het coronavirus.

Update 24/03 - 12.00u

Wat te doen met je tuinafval?

De overheid stelt strenge maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat heeft ook gevolgen voor het afval en de ophaling ervan. Het recyclagepark is gesloten tot en met 5 april.Veel mensen weten niet goed wat ze moeten aanvangen met hun tuinafval. Opgehoopt grasmaaisel gaat immers rotten en kan stinken. We lijsten enkele tips voor jullie op!

Wat doe je met grasmaaisel?

 • Wist je dat je vaste planten en struiken heel blij zijn met grasmaaisel als muchmateriaal? Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een laag organisch materiaal, in dit geval gebruiken we er ons grasmaaisel voor. De bodem bedekken is waar de natuur zelf naar streeft. Een kale bodem zal zonder ingrijpen volgroeien met ‘onkruiden’.
  Hoe ga je te werk? Leg de mulchlaag van grasmaaisel maximum 2 tot 3 cm dik en vul aan als het verteerd is. Als je de dikte van de graslaag beperkt, gaat de mulch niet gisten, verzuren of ruiken.
 • Heb je (nog) geen mulchmaaier, dan kan je gaan voor (geïmproviseerd) mulchmaaien. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan je de opvangbak van je klassieke grasmaaier eraf halen en het gras de komende tijd in meerdere keren maaien. Eerst op de hoogste stand, de volgende dag een stand lager, enzovoort. Op voorwaarde dat het niet nat is, zal je zien dat het grasmaaisel de volgende dag al veel droger wordt en tussen de grassprietjes gaat verteren.
 • Heb je een thuiscomposteersysteem? Een composthoop, -vat of verschillende -bakken? Dan kan je het mee verwerken in je thuiscompost. Als je naast het maaisel voldoende ‘bruin materiaal’ toevoegt, kan je van dat maaisel prima compost maken. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk het verschil tussen ‘groene en bruine’ materialen te respecteren. Het bruine materiaal zorgt voor de luchtigheid en een goede luchtdoorstroming in het composterend materiaal. Op dit moment is er gelukkig heel wat ‘bruin materiaal’ voorhanden. Daarvoor is de timing perfect. Het is immers de perfecte tijd om de borders een schoonmaakbeurt te geven. De dorre stengels die je in de winter liet staan, hebben ondertussen hun nut bewezen. Gebruik ze nu als bruin materiaal in compostbak of -vat.
 • Onze laatste tip, is er eentje die je alleen met mate kan toepassen. Kippen scharrelen graag rond in wat grasmaaisel. Je kan je kippen gerust een handvol maaisel geven, maar overdrijf zeker niet! Want het grasmaaisel kan al snel vast blijven zitten in hun krop en dan kunnen ze stikken. Opletten hiermee dus.

Wat doe je met snoeiafval?

 • Met het snoeisel van bomen, struiken en vaste planten kan je een takkenwal maken. De takkenwal vormt een natuurlijke scheiding in je tuin. Vogels, nuttige insecten of egels zullen er een ideale schuilplaats in vinden. Buigzame takken of twijgen van wilg, hazelnoot, tamme kastanje, es... zijn ideaal voor vlechtwerk.
 • Houtsnippers zijn het perfect geschikt als ‘bruin materiaal’ om met grasmaaisel te mengen in je composteersysteem. Beschik je niet zelf over een hakselaar, dan kan je snoeiafval ook manueel verkleinen.
Meer info:
https://www.mirom.be/thuiscomposteren-en-minder-tuinafval
https://www.vlaco.be/
Update 24/03 - 10.00u

Woonzorgcentrum De Boomgaard

In Woonzorgcentrum De Boomgaard is een aparte quarantaineruimte ingericht nadat 4 bewoners griepsymptomen vertoonden. De 4 bewoners vertonen lichte symptomen en blijven voorlopig in het WZC. Eén bewoner is getest op het coronavirus. We wachten op de uitslag. Alle betrokken families zijn op de hoogte gebracht.

Alle bewoners werden even op hun kamers gehouden, terwijl de quarantaineruimte werd ingericht. De quarantaineruimte zal ervoor zorgen dat de zieke bewoners gescheiden worden van niet zieke bewoners, ze krijgen er de beste zorgen toegediend. Ook worden onze eigen medewerkers op deze manier maximaal beschermd zodat ze kunnen blijven zorgen voor alle bewoners.

Niet zieke bewoners mogen zich vrij in het WZC begeven. Wel verwachten we dat ze voldoende afstand houden van elkaar. Gemeenschappelijke activiteiten waren al geannuleerd en blijven dit ook. De begeleiders Wonen en Leven en de ergotherapeuten leiden dit in goede banen.

Zorgcampus Langemark-Poelkapelle - 057/49.08.30.

Update 23/03 - 14.15u

Stress en spanningen in het gezin verhogen het risico op familiaal geweld.

Lopen de spanningen hoog op? Bel of chat met hulplijn 1712.
De 1712 - hulpverleners staan elke werkdag voor je klaar, ook tijdens deze coronacrisis.

Update 23/03 - 13.25u

Oproep en info voor handelaars

Wie is open, levert aan huis, organiseert een afhaalservice of werkt op bestelling? Laat het ons weten!
Heel wat ondernemers van Langemark-Poelkapelle vonden ondertussen creatieve oplossingen om hun klanten te bedienen. Zowel horeca- als handelszaken kijken om aan huis te leveren, een afhaalservice te organiseren of te werken op bestelling. We ondersteunen jullie graag door alle inwoners een overzicht te bezorgen. We roepen daarom op om jullie diensten door te geven via onderstaand formulier in het digitaal loket.
Daarnaast vind je als handelaar alle info over de corona-maatregelen via deze link!
Update 21/03 - 16.30u

Veel gestelde vragen over de gemeentelijke dienstverlening

Kan ik nog langs komen in het gemeentehuis?

Neen, alle administratieve medewerkers van het lokaal bestuur werken vanaf maandag 16 maart thuis.  Ze zijn wel van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u (op vrijdag van 09.00u tot 12.00u). Het rechtstreekse telefoonnummer van de medewerkers vind je op de website: https://www.langemark-poelkapelle.be/contact.  Voor heel wat dienstverlening kan je ook op de website in het E-loket terecht: www.langemark-poelkapelle.be/eloket

Waar kan ik nog stickers voor de oude restafvalzakken kopen?
Momenteel worden deze niet in het gemeentehuis verkocht, maar vanaf maandag 23/03 kan je wel in de Spar Poelkapelle terecht om deze aan te kopen!

Wat als ik dringend een identiteitskaart, bouwvergunning, … nodig heb?
Dan neem je eerst telefonisch contact op met de juiste dienst.  Zij zullen oordelen hoe dringend je vraag is en hoe zij je verder kunnen helpen.

Is het recyclagepark open?
Neen, het recyclagepark is momenteel gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan.  De ophaaldiensten van restafval, PMD en papier & karton werken tot nader order hun rondes af, zoals voorzien op de ophaalkalender.  Zet geen ander afval buiten bij de zakken en respecteer de sorteerregels. Ook de glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.

Kan ik nog terecht bij de sociale dienst?
Dringende hulpverlening (aanmelding voor dringende steunaanvragen of aanvragen leefloon, dakloosheid, …) kunnen bij voorkeur via mail sociale.dienst@langemark-poelkapelle.be of telefonisch. Een overzicht van de beschikbare telefoonnummers vind je hier: https://www.langemark-poelkapelle.be/personen/overzicht/22/sociale-dienst.  
Ook informatieve vragen kunnen steeds telefonisch of via e-mail gebeuren, en dit van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u. We vragen jullie om niet naar het contactnummer van het lokaal bestuur te bellen, maar rechtstreeks naar de sociale dienst.

Kan ik mijn budgetmeter opladen?
Ja. Dit kan elke voormiddag tussen 09.00u en 12.00u. Op woensdag en donderdag ook tussen 14.00u tot 16.00u. Bel aan bij ‘sociale dienst’ op de parlofoon aan het gemeentehuis.

Kan mijn kind nog naar de buitenschoolse kinderopvang?
De BKO’s sluiten niet, deze blijven open volgens de normale openingsuren. Er is enkel opvang voor kinderen van ouders die werken in de zorg, in de veiligheidsdiensten en in de voedingsindustrie. Ook kinderen die enkel kunnen opgevangen worden door grootouders die tot de risicogroep behoren, worden toegelaten. Zieke kinderen worden echter niet toegelaten. Er gebeuren geen uitstappen meer. Als basisprincipe geldt dat volwassenen en externen die niet in de BKO’s moeten zijn, uit de BKO’s blijven. Ouders moeten hun kinderen bijgevolg afzetten en ophalen aan de deur.

Welke activiteiten en evenementen gaan er nog door?
Alle geplande evenementen en activiteiten (privé én vereniging, groot én klein) werden geannuleerd.  Alle gemeentelijke zalen werden gesloten en nieuwe reservaties kunnen onder voorbehoud worden gemaakt vanaf 5 april.  Ook alle activiteiten tijdens de paasvakantie (sportkamp, activiteiten jeugddienst, …) worden geannuleerd. Buitenspeeldag en Erfgoeddag zijn ook geannuleerd.

Mag ik met mijn kind gaan spelen op het speelplein?
Neen, alle gemeentelijke speelpleintjes werden gesloten. Spelen in eigen tuin kan natuurlijk wel.

Kan ik nog naar de bibliotheek?
Neen, ook de bibliotheek is momenteel gesloten.  Heb je thuis nog uitleenmateriaal? Dan wordt dit automatisch verlengd.

Mag ik nog vissen op de gemeentelijke visvijver?
Neen, op dit moment zijn alle visactiviteiten verboden.

Kan ik op bezoek in het woonzorgcentrum?
Neen, het woonzorgcentrum en de zorgcampus blijven dicht voor bezoekers tot 19 april of tot einde maatregelen. Er is een opnamestop voor nieuwe bewoners.

Kan ik mij vrijwillig opgeven om te helpen of waar kan ik hulp krijgen?
Ja, je kan je steeds opgeven in ons zorgmeldpunt om boodschappen te doen, medicijnen op te halen, een babbeltje te maken, …Schrijf je in als vrijwilliger om anderen te helpen of stel zelf je hulpvraag via www.impactdays.be/langemarkpoelkapelle, 057/49.08.15 of via zorgmeldpunt@langemark-poelkapelle.be.

Meer info?

De situatie wordt constant opgevolgd door de verschillende overheden en kunnen bijgevolg nog gewijzigd worden. 

Volg onze website www.langemark-poelkapelle.be en onze facebook https://www.facebook.com/GemeenteLangemarkPoelkapelle/ voor het recentste nieuws!

Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Update 21/03 - 16.15u

Veel gestelde vragen bij het Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum heeft op 19 maart om 13.30 uur een nieuwe versie van de FAQ (veel gestelde vragen) verspreid. 

Bekijk hier de volledige lijst met veelgestelde vragen.

Update 20/03 - 09.00u

Procedure afhalen medicatie in de Apotheek (Richtlijnen APB)

Heb je symptomen van een infectie met het coronavirus (hoest, koorts, loopneus, keelpijn, griepachtige symptomen)? Blijf dan thuis en ga niet naar de apotheek! Neem telefonisch contact op met je huisarts of apotheker. Als je een voorschrift elektronisch (sms, e-mail …) naar je vertrouwde apotheker wil sturen of als je voorschriftvrije geneesmiddelen nodig hebt, neem dan vooraf telefonisch contact op met je apotheker.

Levering van geneesmiddelen: 
Mensen die symptomen van een infectie met het coronavirus vertonen en die thuis moeten blijven, mogen niet zelf naar apotheek komen en kunnen

 • bij voorkeur een niet-symptomatische contactpersoon sturen.
 • ofwel afspreken met de apotheker om de geneesmiddelen aan huis te leveren.

Alvast bedankt om deze voorschriften na te leven en zo te helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Update 19/03 - 18.30u

Bedankt aan alle zorgverstrekkers!

Morgen, 20 maart, willen we alle zorgverstrekkers even in de aandacht plaatsen voor de inspanningen die zij elke dag maken. Doe mee!
- Om 12 uur geven we hen een groot applaus vanuit onze huizen.
- Hang een wit laken/doek... of tekeningen uit aan je raam, als teken van waardering en hoop.
Het mag geenszins de bedoeling zijn om samen te scholen en we moeten de afstandsregels absoluut respecteren!
Update 19/03 - 15.25u

Info voor handelaars en ondernemers

Op www.unizo.be/corona verzamelt UNIZO continue alle informatie voor handelaars/ondernemers.
Ook de Coronalijn is beschikbaar voor alle ondernemers, zowel leden van UNIZO als niet-leden: 0800 20 720.

Bovenop de reeds aangekondigde steunmaatregelen worden ook enkele bijkomende zaken bekendgemaakt omtrent de belastingen. Deze kan je hier terugvinden.

Update 19/03 - 9.30u

Vanaf 16 maart 16.00u is de Corona post Huisartsen westhoek operationeel.  

De Corona post ligt op site van het Jan Yperman ziekenhuis, met een aparte ingang, dus een gescheiden patiëntenstroom.  Als je met de wagen komt, neem je de inrit van de hoofdingang, maar houdt je helemaal rechts en rijdt je naar een parking hiertoe voorbehouden.

De Corona post wordt bemand door de huisartsen.  Iedere actieve huisarts (met uitzondering van de 65 plussers) krijgt één schift van 2 uren per week toegewezen.  Zo kunnen we de corona post bemannen van 8.00u 's morgens tot 20.00u s'avonds 7 op 7.

Elke patiënt, die een vermoeden van Corona heeft, of die verkouden is, met hoest en hoofdpijn, neemt eerst contact op met zijn huisarts, en die zal dan oordelen, of hij de patiënt zelf ziet, dan wel doorverwijst naar de Corona post in Ieper.  Hij zal dan een verwijsbrief maken en telefonisch een afspraak regelen met de collega daar op dat moment van dienst.  Nadien krijgt de huisarts een rapport, maar de arts in de Corona post schrijft acute medicatie voor en een attest voor werkonbekwaamheid, of stuurt de patiënt voor opname naar de spoed.

Update 18/03/2020 - 14.55u

Extra maatregelen van De Lijn:

Om de richtlijn over social distancing te garanderen, voeren we twee extra maatregelen in voor de dienstverlening. De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken.

 • We vragen onze reizigers om voldoende afstand te houden op onze voertuigen. Om voldoende afstand te garanderen, laten we vanaf vandaag 18 maart 12 uur een derde van de maximaal mogelijk aantal reizigers per bus of tram toe. We vragen onze reizigers ook om zich te verdelen over het voertuig: niet naast elkaar te gaan zitten, niet dicht naast elkaar te gaan staan.
 • We annuleren alle belbusritten. Onze belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en je kunt geen nieuwe reserveringen maken. Alle belbusklanten die een reservatie gemaakt hadden voor één van de komende weken, worden persoonlijk, telefonisch gecontacteerd door onze belbuscentrale.

Meer info op de website van de lijn www.delijn.be/corona

Update 18/03/2020 - 09.30u

Versterkte maatregelen vanaf 17/03/2020 om 12.00u

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.  Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk. Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  - Voedingswinkel
  - Dokter
  - Apotheek
  - Postkantoor
  - Bankautomaat
  - Benzinestation
  - Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  - Krantenwinkels
  - Kappers (1 klant per keer)
  - Nachtwinkels (open tot 22u)
  Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 
 • Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen. De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Lees hier het persbericht van de Eerste Minister.

Update 17/03/2020 - 14.40u

Sluiting recyclageparken

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft in de omzendbrief VR2020/OMG beslist om alle recyclageparken met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020 te sluiten. Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist. De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de recyclageparken. De stromen die terechtkomen op de recyclageparken zijn in het algemeen minder dringend af te voeren. Ook het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle is dus gesloten tot ten minste 3/04/2020.

Langemark-Poelkapelle helpt!  Jij ook?

De gemeente Langemark-Poelkapelle wil alles in het werk stellen om ouderen en zieken bij te staan voor boodschappen en afhalen medicatie bij de apotheek. 

Daarom wordt – zolang het nodig en mogelijk is – naast het gewone algemene nummer van het lokaal bestuur een zorgmeldpunt opgestart waar zorgbehoevenden, huisartsen, thuisverpleegkundigen, mantelzorgers,… de vraag naar boodschappen, een bezoek aan de apotheek, maar ook bezorgdheid rond vereenzaamde mensen kunnen stellen. Schrijf je in als vrijwilliger om anderen te helpen of stel zelf je hulpvraag via www.impactdays.be/langemarkpoelkapelle, 057/49.08.15 of via zorgmeldpunt@langemark-poelkapelle.be.

Vanaf woensdag 18 maart : aangepaste dienstregeling De Lijn

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus. De Lijn hecht veel belang aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en klanten. Sinds het begin van de uitbraak in België staat De Lijn in nauw overleg met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en worden de richtlijnen die zij hebben vooropgesteld secuur opgevolgd. De Lijn staat ook in voortdurend overleg met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om samen af te stemmen over de te volgen aanpak binnen het openbaar vervoer.

Door de verstrenging van de maatregelen eind vorige week en de verdere verspreiding van het virus, merken we dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen. De Lijn beseft dat ze een belangrijke rol te spelen heeft in het bereikbaar houden van bestemmingen waar mensen zich uit noodzaak moeten naartoe verplaatsen.

Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen.

Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen.  Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %.

Ook bij De Lijn is het aantal klanten dat met bus of tram reist sinds eind vorige week drastisch teruggelopen – 40 % daling vorige vrijdag toen er nog lesgegeven werd op de scholen, 65 % daling op zaterdag. De Lijn maakt zich dus sterk dat gegeven het aantal klanten dat in deze periode reist en de aangeboden dienstregeling, een verantwoorde spreiding van klanten in de voertuigen mogelijk blijft.

De Lijn blijft nauwgezet de richtlijnen van overheidswege opvolgen en maakt verder concrete afspraken met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om haar missie als mobiliteitsverstrekker zo optimaal te kunnen blijven uitvoeren in de huidige omstandigheden. De Lijn blijft dagelijks de bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers monitoren. Op die manier kunnen er snel extra maatregelen worden doorgevoerd indien de situatie dit vereist.

Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de  sociale mediakanalen van De Lijn.

Update 15/03/2020 - 13.15u

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.  Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.  Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.  Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be

Update 15/03/2020 - 12.20u

Bij een ouder van een leerling in het Bikschooltje werd ondertussen een eerste besmetting vastgesteld.  Het Bikschooltje contacteerde ondertussen alle ouders met volgende mededeling:

Er werd ons gemeld dat de mama van een van onze kleuters besmet is met het Coronavirus. Er is ook een ander kleutertje dat momenteel koorts heeft.
Wat zijn de extra maatregelen van Zorg en gezondheid in dergelijke gevallen?
1) Wees extra alert  voor de symptomen bij iedereen in uw gezin: koorts en hoesten.
2) Meet bij uw kinderen en uzelf 2 x per dag de koorts.
3) Heb nog meer aandacht voor de veiligheidsmaatregelen: meer handhygiëne + meer afstand bewaren t.o.v. elkaar.
4) Heb je symptomen?  zeker thuisblijven en de dokter contacten
5) De school verwittigen: gbsbikschote@langemark-poelkapelle.be  of 0477/60 17 16.

Voor wie reeds inschreef voor de noodopvang en deze nog wil aanpassen n.a.v. deze boodschap, graag ook verwittigen via de bovenvermelde kanalen.
Ik houd u op de hoogte.
Wees alert maar panikeer niet.

Vriendelijke groeten
Juf Martine

Nieuws 14/03/2020 - 13.25u

De Nationale Veiligheidsraad legde op 12 maart 2020 extra maatregelen op in de strijd tegen het coronavirus. De federale fase van het rampenplan is afgekondigd, wat wil zeggen dat de federale regering de coördinatie van alle maatregelen in handen neemt.

Deze maatregelen blijven geldig vanaf 13 maart 2020 om middernacht tot en met 3 april.

 • Op school worden de lessen opgeschort vanaf maandag. Zij moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders in de zorgsector en voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is.
 • Kinderdagverblijven blijven open.
 • Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd.
 • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.

Voor Langemark-Poelkapelle gelden volgende specifieke maatregelen:

 • Vanaf 13 maart 2020 kan je op het algemeen nummer van het lokaal bestuur  057/49.09.10 terecht voor dringende vragen rond dienstverlening, activiteiten, …  Ook tijdens het weekend  wordt dit nummer bemand tussen 09.00u en 17.00u. Dit nummer is niet bedoeld voor persoonlijke gezondheidsvragen, hiervoor contacteer je best de huisarts.
 • Alle diensten in het gemeentehuis werken vanaf maandag 16 maart enkel op afspraak en achter gesloten deuren.  Afspraken kan je telefonisch maken tijdens de gewone openingsuren of via de website. Enkel dringende zaken worden afgehandeld. Voor heel wat dienstverlening kan je ook op de website in het E-loket terecht.  De diensten zijn ook steeds telefonisch bereikbaar.
 • Huwelijken en begrafenissen gaan door in intieme kring.  Ook alle ontvangsten en vergaderingen in het gemeentehuis worden geannuleerd.
 • Beide sportcentra en de bibliotheek worden gesloten tot 3 april.
 • Het recyclagepark blijft open tijdens de week tijdens de gewone openingsuren.  Tijdens het weekend zijn zij gesloten.
 • Alle activiteiten voor de paasvakantie (sportkamp, activiteiten jeugddienst, …) worden geannuleerd.
 • Het Woonzorgcentrum en de zorgcampus blijven dicht voor bezoekers tot 19 april. Er is een opnamestop voor nieuwe bewoners.
 • De thuiszorgdiensten (poetshulp, maaltijden aan huis, …) blijven aan de slag.
 • Ziekenhuizen vragen in het belang van de patiënten, vragen dat bezoekers hun bezoek waar mogelijk uitstellen of beperken. Mensen die zelf ziek zijn of zich wat ziek voelen (griepsymptomen, verkoudheid,...) worden met aandrang gevraagd om géén patiënten te bezoeken.
 • Huisarts nodig? Neem altijd eerst telefonisch contact op! De huisartsen van Langemark-Poelkapelle vragen, in het kader van de bestrijding van het coronavirus, om altijd eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Kom dus, zolang de epidemie duurt, niet meer spontaan in de wachtkamer zitten.
  Tel huisartsen De Linde: 057 79 79 81 of via e-mail: secretariaat@artsenhuisdelinde.be
  Tel dr. Pertry Poelkapelle: 057 48 98 52
 • Buitenschoolse Kinderopvang ’t Buitenbeentje blijft open tijdens de gewone openingsuren.  We vragen met aandrang om de kinderen aan de deur af te zetten en niet mee binnen te komen.
 • Alle geplande evenementen en activiteiten (privé én vereniging, groot én klein) worden geannuleerd.  Alle gemeentelijke zalen worden gesloten en reservaties kunnen onder voorbehoud worden gemaakt vanaf 3 april.
 • De woensdagmarkt gaat door onder voorbehoud van verdere maatregelen.

Vanuit de politiezone Arro Ieper wordt er verscherpt toezicht gehouden op de naleving van deze maatregelen:

 • Om de kerntaken zo optimaal mogelijk te kunnen blijven vervullen worden de lokale politiecommissariaten van Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Staden, Vleteren en Zonnebeke tijdelijk gesloten. Voor dringende aangiften kan je terecht bij lokale commissariaten van Ieper, Poperinge en Wervik. De voorziene openingstijden van deze 3 locaties blijven behouden.

  politie corona
 • Ook is het mogelijk om bepaalde aangiften bij het e-loket te doen via https://www.politie.be/nl/e-loket
 • De politiediensten vragen uw begrip voor eventuele vertragingen in niet-dringende aspecten van onze werking.

De situatie wordt constant opgevolgd door de verschillende overheden en kunnen bijgevolg nog gewijzigd worden.

Alle actuele info kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl.
Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Wie vragen heeft over economie: 0800 120 33
Contactnummer lokaal bestuur: 057/49.09.10

Gepubliceerd opzondag 15 mrt 2020 om 10:31