Corona – noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen in kader van de omgevingsvergunningsprocedures. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden.

De dienst omgeving doet er alles aan om waar mogelijk stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Maar in bepaalde gevallen is het niet mogelijk om de procedure met de huidige coronamaatregelen wettelijk af te handelen:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijnen worden verlengd:
    • in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen van 60 naar 90 dagen
    • in de gewone procedure met 60 dagen van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen
    • in beroep met 60 dagen
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De bovenvermelde termijnen kunnen nog opgeschoven worden als de huidige noodmaatregelen verlengd worden. Aanvragers van dossiers worden door de dienst omgeving op de hoogte gebracht.

Meer info:

https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus   

Gepubliceerd opdonderdag 26 mrt. 2020 om 16:53