Corona - dienstverlening burgerzaken

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je alleen voor héél dringende zaken (die niet via e-mail, telefoon of online via het E-Loket kunnen) een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken.

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal vragen in verband met de dienstverlening van de dienst Burgerzaken tijdens deze maatregelen.

Identiteitskaart (vanaf 12 jaar)

 • Kreeg je een oproeping voor de vernieuwing van je identiteitskaart? Wacht tot na de maatregelen. Daarna kom je persoonlijk langs tijdens de openingsuren. 
 • Vervalt je identiteitskaart binnenkort of tijdens de maatregelen?
  Stel ook hier de verlenging uit tot na de maatregelen, zelfs als jouw kaart vervalt. De chip op jouw kaart blijft leesbaar. Je kan deze dus verder gebruiken bij de apotheker of bij de dokter.
 • Enkel de mensen waarvan de identiteitskaart vervalt tijdens de maatregelen en die een nieuwe identiteitskaart (met actieve certificaten) nodig hebben voor de uitvoering van essentiële taken worden op afspraak geholpen. 
 • Is jouw identiteitskaart gestolen of verloren? Neem onmiddellijk contact op met de dienst Burgerzaken.
 • Moet jouw adres gewijzigd worden op de identiteitskaart na verhuis? Dit wordt voorlopig uitgesteld.

Kids-ID (kinderen tot 12 jaar)

 • Op dit moment zijn alle niet-essentiële verplaatsingen en reizen naar het buitenland verboden.
 • Een kind is niet verplicht een kids-ID bij zich te dragen dus deze aanvragen worden voorlopig uitgesteld.

Adreswijzigingen

 • Je kan jouw adreswijziging (naar of binnen onze gemeente) online registreren via het E-loket op de website.
 • Moet je adres gewijzigd worden op de identiteitskaart na verhuis? Dit wordt voorlopig uitgesteld. Na een positieve woonstcontrole werd je nieuw adres wel al geregistreerd in het rijksregister. 

Rijbewijzen

 • Niet dringende aanvragen en gewone omwisselingen van oud naar nieuw model: worden voorlopig uitgesteld.
 • Je rijgeschiktheidsattest vervalt: als je als bestuurder over een rijgeschiktheidsattest beschikt dat verstrijkt in de periode van de noodmaatregelen, dan blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer tijdelijk gelden. Je moet dan wel binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opnemen met het centrum om een afspraak te maken.
 • Als je bewijs van vakbekwaamheid vervalt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt de geldigheidsduur van het bewijs verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.
 • De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van de cursussen 'nascholing vakbekwaamheid' die door deze verlenging meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen toch in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

Voorlopige rijbewijzen

 • De aanvragen om nieuwe voorlopige rijbewijzen worden voorlopig uitgesteld. Aangezien leren rijden niet wordt aanzien als een essentiële verplaatsing, mag je je kinderen momenteel ook niet leren autorijden. Alle rijopleidingen en rijexamens zijn sinds 16 maart 2020 opgeschort. Komt je voorlopig rijbewijs hierdoor te vervallen, dan krijg je uitstel om je lessen of examen op een later tijdstip te kunnen doen:
  - Je voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van de noodmaatregelen. Als je voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Je krijgt dan nog 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Je hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt.
  - De geldigheid van je theorie-examen vervalt voor je het praktijkexamen kunt afleggen: Het resultaat van het theorie-examen is 3 jaar geldig. Als de geldigheid van je theorie-examen vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de geldigheid hiervan verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.
  - Je had al een afspraak voor een praktisch examen: Als je al een afspraak had voor het afleggen van het praktisch examen en de datum van je afspraak valt in de periode van de noodmaatregelen, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken.

Attesten (domicilie, strafregister, gezinssamenstelling, ...)

 • Een akte, attest of uittreksel nodig? Dat doe je snel en eenvoudig van thuis uit via ons E-loket op de website

Een digitale sleutel nodig voor digitale dienstverlening of omdat je de pin- of pukcode van jouw identiteitskaart niet meer kent.

 • Een digitale sleutel vraag je hier aan