Cultuurraad

De cultuurraad is het erkende adviesorgaan voor alle culturele aangelegenheden binnen de gemeente. De afgevaardigden komen jaarlijks 1 à 2 keer samen. Afhankelijk van bepaalde thema's worden er werkgroepen opgericht.

Meer info

Omwille van Corona is de cultuurraad van 16 maart niet doorgegaan. Een volgende algemene vergadering staat gepland op maandag 19 oktober 2020.

Voor wie

Elke culturele of socio-culturele vereniging, werkzaam op het grondgebied van de gemeente kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren via de cultuurdienst.

De algemene vergadering bestaat uit:

  • Voorzitter Cultuurraad: Peter Peene
  • Secretariaat: Saskia Candry
  • Afgevaardigden of plaatsvervangers per aangesloten vereniging.