Doelgroepwoningen voor senioren en personen met een handicap

Seniorenwoningen zijn woningen voor ouderen die nog zelfstandig willen en kunnen wonen. Elke woning kan onderdak bieden aan een alleenstaande of koppel. Deze woningen worden enkel verhuurd aan ouderen.

Voorwaarden

Om in te schrijven op de wachtlijst van de doelgroepwoningen:

  • moet 1 van beide partners minstens 65 jaar oud zijn of een invaliditeit hebben van minstens 12 punten (attest FOD personen met een handicap)
  • mag de aanvrager of geen van beide aanvragers eigenaar zijn van meer dan één woning
  • kan één van beide partners nog zelfstandig wonen