Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

De gemeente Langemark-Poelkapelle heft een belasting op de afgifte van administratieve stukken. Het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2020, voor de dienstjaren 2021-2025, werd opgeheven en opnieuw vastgesteld met ingang van 1 januari 2022.

Procedure

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag der belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.

Kostprijs

AFGIFTEkostprijs aangerekend aan bestuurgemeentebelastingkostprijs burger

Identiteitsbewijs met foto, niet-Belg, 2 jaar geldig

€ 0,00€ 1,00€ 1,00

Attest immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen

€ 0,80€ 4,20€ 5,00

Duplicaat huwelijksboekje

€ 24,50€ 5,50€ 30,00

Kids-ID (elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar):
1/ normale procedure
2/ spoedprocedure
3/ spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

1/ € 6,70
2/ € 91,90
3/ € 124,40

1/ € 0,00
2/ € 0,00
3/ € 0,00

1/ € 6,00
2/ € 91,90
3/ € 124,40


Elektronische identiteitskaart voor Belgen:
1/ op 12 jaar, normale procedure
2/ vanaf 12 jaar + duplicaten, normale procedure
3/ spoedprocedure
4/ spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

1/ € 16,70
2/ € 16,70
3/ € 101,90
4/ € 134,10

1/ € 0,00
2/ € 3,30
3/ € 0,00
4/ € 0,00

1/ € 15,00
2/ € 20,00
3/ € 101,90
4/ € 134,10


Elektronische verblijfsdocumenten voor niet-Belgen (EU en EU+ kaart):
1/ op 12 jaar, normale procedure
2/ vanaf 12 jaar + duplicaten, normale procedure
3/ spoedprocedure

1/ € 16,70
2/ € 16,70
3/ € 101,90

1/ € 0,00
2/ € 3,30
3/ € 0,00

1/ € 15,00
2/ € 20,00
3/ € 101,90


Overige elektronische verblijfsdocumenten (oa A, B, F, F+, H, K en L kaart):
1/ op 12 jaar, normale procedure
2/ vanaf 12 jaar + duplicaten, normale procedure
3/ spoedprocedure

1/ € 17,20
2/ € 17,20
3/ € 101,90

1/ € 0,00
2/ € 3,30
3/ € 0,00

1/ € 15,00
2/ € 20,50
3/ € 101,90


(Voorlopige) rijbewijzen in bankkaartmodel

€ 20,00€ 5,00€ 25,00

Internationale rijbewijzen

€ 16,00€ 4,00€ 20,00

Reispassen (Belgen) gewone procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 35,00
2/ € 65,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 35,00
2/ € 84,00


Reispassen (Belgen) dringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 210,00
2/ € 240,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 210,00
2/ € 259,00

Reispassen (Belgen) superdringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 270,00
2/ € 300,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 270,00
2/ € 319,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) gewone procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 41,00
2/ € 61,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 41,00
2/ € 80,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) dringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 210,00
2/ € 230,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 210,00
2/ € 249,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) superdringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 270,00
2/ € 290,00

1/ € 0,00
2/ € 19,00

1/ € 270,00
2/ € 309,00

Uitzonderingen

De stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit, of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

Voor wie

De belasting valt ten laste van personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.