Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

De gemeente Langemark-Poelkapelle heft een belasting op de afgifte van administratieve stukken. Het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, voor de dienstjaren 2020-2025, werd opgeheven en opnieuw vastgesteld met ingang van 1 januari 2021.

Procedure

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag der belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.

Kostprijs

 Kostprijs aangerekend aan bestuurgemeentebelastingKostprijs burger
Identiteitsbewijs met foto, niet-Belg, 2 jaar geldig0€ 1€ 1
Attest Immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen€ 0,80€ 4,20€ 5
Duplicaat huwelijksboekje€ 24,50€ 5,50€ 30
Kids-ID (elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar), normale procedure 

€ 6,60

 

0

 

€ 6

Kids-ID (elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar), spoedprocedure

1/ spoedprocedure

2/ spoedprocedure met

     gecentraliseerde levering (bij FOD

      Binnenlandse Zaken)

 

1/ € 89,90

2/ € 121,40

 

1/ 0

2/ 0

 

1/ € 89,90

2/ € 121,40

 

Elektronische Identiteitskaart/verblijfsdocumenten (E, E+, F, F+-kaart), normale procedure:

1/ op 12 jaar

2/ vanaf 12 jaar + duplicaten

 

1/ € 16,30

2/ € 16,30

 

1/ 0

2/ € 3,70

 

1/ € 15

2/ € 20

Elektronisch verblijfsdocument (A, B, C, D en H kaart), normale procedure

1/ op 12 jaar

2/ vanaf 12 jaar + duplicaten

 

1/ € 16,80

2/ € 16,80

 

1/ 0

2/ € 3,70

 

1/ € 15

2/ € 20,50

Elektronische Identiteitskaart/verblijfsdocumenten (A, B, C, D, E, E+, F, F+ en H kaart), spoedprocedures

1/ spoedprocedure

 

1/ € 99,60

 

1/ 0

 

1/ € 99,60

PROCEDURE ENKEL MOGELIJK VOOR BELGISCHE ONDERDANEN:

2/ spoedprocedure met gecentraliseerde levering (bij FOD Binnenlandse Zaken)

2/ € 131,10

2/ 0

2/ € 131,10

(voorlopige) rijbewijzen in bankkaartmodel€ 20€ 5€ 25
Internationale rijbewijzen€ 16€ 4€ 20

Reispassen gewone procedure:

1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

1/ € 35

2/ € 65

 

1/ 0

2/ € 19

 

1/ € 35

2/ € 84

Reispassen dringende procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

Reispassen superdringende procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

__________________________________

Reisdocumenten (vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) gewone procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

3/ meerderjarig (+18jr.)

Reisdocumenten dringende procedure

1/ minderjarigen (-18jr.)

2/ meerderjarigen (+18jr.)

 

1/ € 210

2/ € 240

_______________

 

1/ € 270

2/ € 300

_______________

 

 

 

1/ € 41

3/ € 61

 

1/ € 210

2/ € 230

 

1/ 0

2/ € 19

________________

 

1/ 0

2/ € 19

________________

 

 

 

1/ 0

3/ € 19

 

1/ 0

2/ € 19

 

1/ € 210

2/ € 259

_____________

 

1/ € 270

2/ € 319

_____________

 

 

 

1/ € 41

3/ € 80

 

1/ € 210

2/ € 249

Reisdocumenten superdringende procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

 

 

1/ € 270

2/ € 290

 

 

 

1/ 0

2/ € 19

 

 

1/ € 270

2/ € 309

Uitzonderingen

De stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit, of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

Voor wie

De belasting valt ten laste van personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.