Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

Voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken.

Procedure

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag der belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.

Bedrag

 Kostprijs aangerekend aan bestuurgemeentebelastingKostprijs burger
Identiteitsbewijs met foto, niet-Belg, 2 jaar geldig0€ 1€ 1
Attest Immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen€ 0,80€ 4,20€ 5
Duplicaat huwelijksboekje€ 21,78€ 3,22€ 25
Kids-ID (elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar), normale procedure 

€ 6,40

 

0

 

€ 6

Kids-ID (elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar), spoedprocedure1/ spoedprocedure

2/ spoedprocedure met

     gecentraliseerde levering (bij FOD

      Binnenlandse Zaken)

 

 

 

1/ € 88,90

2/ € 120,10

 

 

 

 

1/ 0

2/ 0

 

 

 

1/ € 88,90

2/ € 120,10

 

Elektronische Identiteitskaart/verblijfsdocumenten (E, E+, F, F+-kaart), normale procedure:1/ op 12 jaar

2/ vanaf 12 jaar + duplicaten

 

 

 

1/ € 16,10

2/ € 16,10

 

 

 

1/0

2/ € 3,90

 

 

 

1/€ 15

2/ € 20

Elektronisch verblijfsdocument (A, B, C, D en H kaart), normale procedure1/ op 12 jaar

2/ vanaf 12 jaar + duplicaten

 

 

1/ € 16,60

2/ € 16,60

 

 

1/ 0

2/ € 3,90

 

 

1/ € 15

2/ € 20,50

Elektronische Identiteitskaart/verblijfsdocumenten (A, B, C, D, E, E+, F, F+ en H kaart), spoedprocedures1/ spoedprocedure

PROCEDURE ENKEL MOGELIJK VOOR BELGISCHE ONDERDANEN:

2/ spoedprocedure met

     gecentraliseerde levering (bij FOD

      Binnenlandse Zaken)

 

 

 

 

1/ € 98,60Enkel Belgen:

2/ € 129,80

 

 

 

 

1/ 0

 

 

 

2/ 0

 

 

 

 

1/ € 98,60

 

 

Enkel Belgen:

2/ € 129,80

 

(voorlopige) rijbewijzen in bankkaartmodel€ 20€ 5€ 25
Internationale rijbewijzen€ 16€ 4€ 20
Reispassen gewone procedure:1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

1/ € 35

2/ € 65

 

1/ 0

2/ € 19

 

1/ € 35

2/ € 84

Reispassen dringende procedure1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

Reispassen superdringende procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

__________________________________

Reisdocumenten (vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) gewone procedure

1/ minderjarig (-18jr.)

3/ meerderjarig (+18jr.)

Reisdocumenten dringende procedure

1/ minderjarigen (-18jr.)

2/ meerderjarigen (+18jr.)

 

1/ € 210

2/ € 240

_______________

 

1/ € 270

2/ € 300

_______________

 

 

 

1/ € 41

3/ € 61

 

1/ € 210

2/ € 230

 

1/ 0

2/ € 19

________________

 

1/ 0

2/ € 19

________________

 

 

 

1/ 0

3/ € 19

 

1/ 0

2/ € 19

 

1/ € 210

2/ € 259

_____________

 

1/ € 270

2/ € 319

_____________

 

 

 

1/ € 41

3/ € 80

 

1/ € 210

2/ € 249

Reisdocumenten superdringende procedure1/ minderjarig (-18jr.)

2/ meerderjarig (+18jr.)

 

 

 

1/ € 270

2/ € 290

 

 

 

1/ 0

2/ € 19

 

 

 

1/ € 270

2/ € 309

 

Uitzonderingen

De stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit, of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

Voor wie

De belasting valt ten laste van personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.