Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken - Opheffen en opnieuw vaststellen