Help de Aziatische hoornaar in kaart te brengen in Vlaanderen

De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2016. Sindsdien breidt de soort snel uit. Deze wesp komt uit zuidoost China. Ze heeft het gemunt op bijen en andere insecten en wordt beschouwd als een invasieve exoot. In België wordt ze gemonitord. De populatie wordt beheerd door nesten te verdelgen.

Hoe herkennen?

De Aziatische hoornaar heeft een kenmerkende zwarte kop met een geel-oranje gezicht. Het borststuk is volledig donkerbruin of zwart, fluwelig, afgeboord met een smalle gele band. Alleen het vierde achterlijfsegment is geel-oranje gekleurd. De poten zijn bruin met kenmerkende gele uiteinden. Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen iets groter (tot 30 mm). De zomernesten zijn groot (tot 80 cm diameter) en bolvormig, met een kenmerkende opening aan de zijkant van het nest. Bij de gewone hoornaar is het nest open onderaan met een brede opening. De nesten van Aziatische hoornaar zijn meestal te vinden in hoge bomen in stedelijke en landelijke omgeving. Soms worden ze in menselijke constructies gebouwd. Uitgebreide beschrijvingen en verschilpunten met gelijkende insectensoorten zijn te vinden op de herkenningspagina van https://vespawatch.be/.

Bestrijding

De meest effectieve bestrijdingsmaatregel is het verwijderen van de nesten. Let op: het vernietigen van nesten is gespecialiseerd en gevaarlijk werk, en dient dan ook door professionelen te gebeuren! Vernietiging gebeurt best 's ochtends of 's avonds, aangezien de hoornaars -die dagactief zijn- zich dan in het nest bevinden. Nesten die vlot bereikbaar zijn, kunnen best bestreden worden door de nestopening toe te stoppen met bijvoorbeeld polyurethaanschuim, het nest door een stevige (jute)zak te omvatten en van de vasthechtingsplaats los te maken. Nadien kan het nest gecontroleerd verbrand worden of bevroren worden om de aanwezige hoornaars te doden. Nesten die moeilijk te bereiken zijn, kunnen ingespoten worden met een insecticide. Na de behandeling dient het nest te worden verbrand om verspreiding van het insecticide in het milieu te vermijden en de aanwezige larven te doden.

Help mee!

Surveillance vergt vele ogen op de uitkijk, ook die van jou! Je kan meehelpen om Aziatische hoornaar te detecteren. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor bestrijding en onderzoek.

Meer informatie: www.vespawatch.be.

Gepubliceerd opdinsdag 13 sep 2022 om 16:34