Huiswerkbegeleiding

Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers wordt huiswerkbegeleiding georganiseerd. Op advies van de zorgleerkracht van de school kan bij de sociale dienst een aanvraag gedaan worden. Een voorwaarde is dat je omwille van financiële of andere redenen geen reguliere bijles of huiswerkbegeleiding kan volgen. 

Je kan ook zelf een aanvraag doen bij de sociale dienst.