Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Het identiteitsbewijs met foto is een papieren identiteitsdocument voor kinderen (niet-Belgen) jonger dan 12 jaar die ingeschreven zijn in het vreemdelingen-, bevolkings- of wachtregister. Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.

  • Dit identiteitsbewijs is noodzakelijk als het kind naar het buitenland gaat (landen waarvoor geen reispas vereist is).
  • Het document vermeldt naast de identiteitsgegevens ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.
  • Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van kinderen van vreemde nationaliteit mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.
  • Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Procedure

Het kind komt samen met de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind naar de dienst Burgerzaken. Het document wordt meteen aangemaakt.

Wat meebrengen

  • Een recente pasfoto van het kind
  • Telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden

Kostprijs

2 euro