Verkiezingen - inschrijving als niet-Belg

Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen. Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je je wel vooraf inschrijven. 

Europeanen die in België zijn ingeschreven

Deelname Europese verkiezingen

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Voor de Europese verkiezingen op zondag 9 juni 2024 kan dit tot uiterlijk 31 maart 2024. We raden je aan om je aanvraag voor 15 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog tijd om die te bezorgen.
Ze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 16 jaar oud zijn, op de dag van de verkiezing;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Je kan op twee manieren vragen om je in te schrijven op de kiezerslijst:

Het gemeentebestuur zal vervolgens beslissen over je aanvraag tot inschrijving en je op de hoogte stellen van het resultaat.

Eens ingeschreven, ben je als meerderjarige verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.  De 16-17 jarigen kunnen zich voor het eerst ook inschrijven voor de verkiezingen van het Europees parlement. Zij zijn niet verplicht te gaan stemmen, ook niet na inschrijving.

Meer info? Stemrecht voor Europese burgers

Deelname gemeenteraadsverkiezingen

Europeanen die in België ingeschreven zijn, kunnen vanaf de leeftijd van 18 jaar (op de dag van de verkiezing) ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich hiervoor inschrijven via inschrijving.verkiezingen.fgov.be (met hun eVK of ITSME) of via het formulier. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024 kan dit tot uiterlijk 31 juli 2024
Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 18 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.

Niet-Europeanen die verblijven in België

Niet-Europeanen die in België ingeschreven zijn, kunnen vanaf de leeftijd van 18 jaar (op de dag van de verkiezing) èn nadat ze 5 jaar wettelijk verblijf hebben in België, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via inschrijving.verkiezingen.fgov.be (met hun eVK of ITSME) of via het formulier.
Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 18 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.