Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente ter inzage ligt op de Dienst Wonen, Kasteelstraat 1 te 8920 Langemark-Poelkapelle, elke werkdag tijdens de kantooruren vanaf maandag 13/09/2021 t.e.m. 30/09/2021.

Iedere derde kan, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd, binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage leggen van de in de Inventaris geregistreerde goederen, via een aangetekende brief een bezwaarschrift indienen bij :

De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 BRUSSEL

Gepubliceerd opdinsdag 7 sep 2021 om 09:00