Onderzoek naar PFAS op het terrein van de brandweer

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweer ter hoogte van Melkweg 2 in Langemark-Poelkapelle. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de omwonenden in een gebied van 500m rondom de site om een aantal maatregelen te nemen om blootstelling te vermijden.

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein.  

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.”

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op de site, is er voor de omwonenden een risico op blootstelling als ze grondwater gebruiken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen aan de omwonenden om gebruik van water uit grondwaterputten te vermijden voor bepaalde toepassingen:

Putwater WEL nog gebruikenPutwater NIET meer gebruiken
  • om je auto te wassen
  • om het toilet door te spoelen
  • om sierplanten water te geven
  • om je oprit af te spuiten
  • als drinkwater of ijsblokjes
  • om te koken
  • om koffie/thee te zetten
  • om je moestuin te bevochtigen
  • om zwembad(jes) te vullen

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen."

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

Meer info:

Gepubliceerd opmaandag 4 apr 2022 om 16:12