Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Kostprijs

Ten bate van de gemeente worden 1.196 opcentiemen geheven.

Bekendmaking belastingen en retributies