Oproepingsbrief voor de lijst van gezworenen voor het hof van assisen

Om de vier jaar wordt de lijst van gezworenen opgemaakt. Als je op de lijst van gezworenen staat, kan je de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen

Op 22 januari liet de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, het lot een getal van twee cijfers aanwijzen. De personen wiens rangnummer op de kiezerslijst van 2019 op 87 eindigt, worden op de voorbereidende lijst van gezworenen ingeschreven.

WAT ALS JE UITGELOOT BENT?

De personen die uitgeloot worden, ontvangen in de laatste week van februari per post een witte kaart met begeleidende brief. Op de kaart staan een aantal vragen over onder meer je identiteit, burgerlijke stand, beroep. De kaart moet je invullen, ondertekenen en binnen de 8 dagen bezorgen aan de Dienst Burgerzaken. Op basis van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworenen weg (bijvoorbeeld magistraten en mensen met een politiek mandaat).

Personen die hun fiche niet hebben ingediend of een medisch attest bij hun fiche voegden, blijven opgenomen op de lijst.

De uiteindelijke lijst wordt samengevoegd tot een provinciale lijst. Het is niet omdat je op de lijst van gezworenen staat, dat je ook effectief als jurylid zal moeten zetelen.

Gepubliceerd opdinsdag 23 feb 2021 om 16:45