Orgaandonatie

Wie zich wil registreren voor orgaandonatie zal dat vanaf juli 2020 ook zelf online kunnen doen.

Kom je toch liever langs? Maak vóór je langskomt een afspraak.

Maak een afspraak

Orgaandonatie kan een leven redden. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:
• je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens je leven
• je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren. Breng dit formulier ingevuld mee naar de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbevestiging mee.

De gemeente stuurt het formulier door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Wat meebrengen

• je identiteitskaart
• eventueel het ingevuld formulier voor orgaandonatie

Uitzonderingen

Lichaam schenken aan de wetenschap

Wat is lichaamsafstand?
Als je dat wil, kun je je lichaam, na jouw overlijden, ter beschikking stellen van de wetenschap. Jouw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
Hiermee sluit je de mogelijkheid van orgaandonatie uit. De begrafenis of de crematie van het stoffelijk overschot wordt uitgesteld tot wanneer de nodige studies zijn uitgevoerd. Dit kan tot 2 jaar duren.

Wat gebeurt er met het lichaam?
Het lichaam wordt voornamelijk gebruikt voor onderwijsdoeleinden, meer bepaald binnen geneeskundige opleidingen. Na de uitgevoerde studies en in overleg met de nabestaanden, wordt de begrafenis of crematie georganiseerd. De teraardebestelling kan georganiseerd worden door de school of door de nabestaanden.

Deze informatie is afkomstig van de KULeuven Campus Kortrijk. Mocht je meer willen weten over lichaamsafstand aan een andere universiteit, dan neem je best contact op met die universiteit.

Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap?
Als je meerderjarig bent, dan kun je je kandidaat stellen voor lichaamsafstand na overlijden.
Dit kun je doen door een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met een universiteit.

Let wel: na het overlijden kunnen de nabestaanden deze overeenkomst niet ongedaan maken!

Via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je de contactgegevens van de Vlaamse universiteiten.