Samenwonen maar dan anders: pleegzorg voor volwassenen

Wie pleegzorg zegt, denkt vaak automatisch aan pleegzorg voor baby’s, kinderen of jongeren. Maar wist je dat ook volwassenen in pleegzorg terechtkunnen? Die worden pleeggasten genoemd. Het zijn volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek die tijdelijk, af en toe of permanent in een gezin verblijven.

Waarom verblijft een volwassene in een ander gezin?

Er zijn heel wat redenen waarom volwassenen met een handicap bij een gastgezin gaan wonen. Als ouders ouder worden, gaan ze bv. op zoek naar een gezin waar hun kind zich ook thuis kan voelen. Ze kunnen er groeien en wie weet ooit hun eigen vleugels uitslaan. Voor ouders kan het ook een hulp zijn als ze de zorg voor hun zoon of dochter met een beperking kunnen delen. In die situaties gaan pleeggasten af en toe bij een gastgezin logeren. En ook een volwassen persoon met een beperking die tijdens de week in een voorziening woont, kan bv. in het weekend terecht in een gezin. Op pleegzorg voor volwassenen staat geen leeftijd: het kan net zo goed gaan iemand van 18 jaar zijn, als iemand van 68 jaar.

Ook volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen ondersteuning krijgen door een gastgezin. Een kleindochter die bv. samenwoont met haar grootmoeder, die de ziekte van Alzheimer heeft. Of een volwassene die na zijn opname in de psychiatrie voor korte tijd kan gaan wonen bij zijn oom. Dat is net zo goed een vorm van pleegzorg voor volwassenen.

Ondersteuning door Pleegzorg

Het team volwassenen van Pleegzorg West-Vlaanderen ondersteunt zowel de gasten, het pleeggezin als hun eventuele netwerk. Een vaste pleegzorgbegeleider komt aan huis om zowel de volwassene als het gezin te ondersteunen. De begeleider gaat in gesprek met de gast, dienst netwerk en het gastgezin om zo te ontdekken waar er knelpunten zijn en hoe ze die samen kunnen aanpakken. In eerste instantie ligt de focus op het ondersteunen van het samenwonen, maar de begeleider ondersteunt de gast ook nog op andere levensdomeinen (bijvoorbeeld school, werk, vrije tijd, …). Een begeleider kan ook daar advies geven en de weg wijzen naar de mogelijkheden.

Daarnaast houdt de pleegzorgbegeleider ook het overzicht van alle zorg rond een pleeggast en stemt die op elkaar af. Indien nodig schakelt die ook de hulp van externen in. Het team volwassenen werkt bovendien samen met verschillende andere diensten voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek en deelt zo hun expertise.

Pleegzorgbegeleiding is een gratis dienstverlening en voor volwassenen is er geen wachtlijst. Pleegzorg West-Vlaanderen voorziet bovendien ook een kostenvergoeding voor het pleeggezin.

Een waaier aan mogelijkheden

Pleegzorg voor volwassenen is een woonvorm waarbij de pleeggast af en toe (bv. weekend of vakantie), korte of lange tijd bij een pleeggezin woont. Dat wil zeggen dat er sowieso een overnachting nodig is om van pleegzorg te spreken. De pleeggast moet niet noodzakelijk voltijds in het gezin verblijven om bij pleegzorg voor volwassenen aan te kunnen kloppen. Af en toe een weekend, een keer in de week, in combinatie met een voorziening of een andere thuissituatie of woonvorm is dus ook mogelijk.

Vaak kan een pleeggast terecht bij bekenden, bv. een broer of zus of een kennis van de familie die pleeggezin worden voor de pleeggast. Veel mensen die in dit soort situatie zitten, weten niet dat ze hiervoor op ondersteuning kunnen rekenen vanuit Pleegzorg West-Vlaanderen. Een ouder, partner of kind van de pleeggast beschouwen we niet als pleeggezin. Er zijn ook pleeggasten die terecht komen bij iemand die ze vooraf niet kennen. Mensen die zich hiervoor willen engageren, kunnen zich via www.pleegzorg.be inschrijven voor een infosessie.

Herken je dit?

Ken je zelf iemand die af en toe gaat logeren bij iemand uit zijn netwerk? Iemand die samenwoont met hun broer of zus? Een volwassene met een handicap of een psychiatrische problematiek die bij vrienden of familie woont? Ouders van een volwassene met een handicap voor wie de zorg af en toe te zwaar weegt? Of een volwassene die na een opname in de psychiatrie voor korte tijd kan gaan wonen bij een familielid?

Dan ken je mensen die in aanmerking komen voor pleegzorg.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. Het team volwassenen van Pleegzorg West-Vlaanderen is rechtstreeks bereikbaar op 051 224 224. Voor de dienstverlening voor pleeggasten is er geen wachtlijst. Na aanmelding volgt er snel een informatief gesprek.

Meer info: www.pleegzorg.be/aanbod-voor-volwassenen-in-west-vlaanderen

Gepubliceerd opdonderdag 15 feb 2024 om 10:43