Praktische informatie

Dinsdag 30 juni nemen we afscheid van het CORONA-schooljaar en van elkaar met lekkere frietjes!
De school is uit om 11u.45.
Er is mogelijkheid voor opvang in de namiddag.

 

SCHOOLREGLEMENT

Infootje 2019~2020

Schoolreglement

Infobrochure (afsprakennota)

Neutraliteitsverklaring

Pedagogisch project

 

LESSENROOSTERS

Classe unique

1ste graad

2de graad 

3de graad