Premie van de netbeheerder voor energiebesparende maatregelen

Maak een afspraak

Wanneer je energiebesparende maatregelen uitvoert aan je woning, wooneenheid of woongebouw kun je daarvoor een premie krijgen van je netbeheerder. Voor alle voorwaarden en aanvraagformulieren, kun je terecht bij de Woondienst en op de website van de netbeheerder.

Voorwaarden

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • De datum op je eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kunt aanvragen.
  Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet je zeker bij de aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen met vermelding van het uitvoeringsadres. Alleen facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • Als je ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van je elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van je elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar je netbeheerder.

Afhandeling van je aanvraag

Als de netbeheerder je aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder je aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Kostprijs

Voor de premiebedragen kan je terecht op de website van de netbeheerder.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de premie met 50% verhoogd.

Meer info

Meer info vind je terug op: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies.