Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast

‘Beschermde afnemers’ kunnen bij Fluvius een kortingsbon aanvragen voor de aankoop of huur van een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast.

Voorwaarden

 • U bent een beschermde afnemer (of ‘beschermde klant’) en woont in het Vlaamse gewest.
 • De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
 • De kortingsbon geldt enkel voor de aankoop of de huur van een:
  • nieuwe wasmachine met het nieuwe energielabel C of beter (het nieuwe energielabel is herkenbaar aan de QR-code die erbij staat)
  • nieuwe droogkast met een energielabel A++ of beter (voor droogkast wordt nog het oude energielabel gebruikt)
  • nieuwe diepvriezer met het nieuwe energielabel D of beter
  • nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het nieuwe energielabel D of beter.
   (Tussen 1 november 2022 en 30 juni 2023 kwamen koelkasten met label E ook in aanmerking.)
  • Meer info over oud en nieuw energielabel (met QR-code).
 • U moet de kortingsbon aanvragen vóór de aankoop van het toestel.
 • De kortingsbon is 2 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. U vindt de einddatum ook terug op de bon.
 • U kunt slechts om de 2 jaar een kortingsbon aanvragen voor eenzelfde type toestel. Per 2 jaar kunt u dus maximum 4 kortingsbonnen aanvragen.
 • U kunt de kortingsbon combineren met ecocheques als de handelaar de kortingsbonnen én ecocheques aanvaardt.

Procedure

 • Vraag eerst de kortingsbon aan bij netbeheerder Fluvius.
  • Dat kan via het online aanvraagformulier voor kortingsbon (voor klanten met sociaal tarief).
   Het Energiehuis voor uw gemeente kan u altijd helpen bij de aanvraag. U kunt ook terecht bij het OCMW of een klantenkantoor van Fluvius.
  • Voeg bij de aanvraag een recente factuur of attest bij uw aanvraag waarmee u aantoont dat u een beschermde afnemer bent (dit wil zeggen: dat u recht hebt op het sociaal tarief). Het attest of bewijs moet recent en geldig zijn en moet duidelijk uw naam en adresgegevens vermelden op het moment van de aanvraag van de kortingsbon.
 • De gepersonaliseerde bon wordt naar u opgestuurd. Hou rekening met een minimum levertermijn van 2 weken voor het bezorgen.

 • Geef die bon dan in de winkel af aan de kassa wanneer u het toestel koopt. U kunt de bon niet meer aanvragen of inruilen nadat u uw toestel hebt gekocht.

 • De kortingsbon wordt onmiddellijk verrekend aan de kassa.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de kortingsbon werd de voorbije periode meerdere keren gewijzigd:

 • Kortingsbonnen (enkel voor een koelkast en een wasmachine) aangevraagd tot en met 31 maart 2022 hebben een waarde van 150 euro.
 • Kortingsbonnen (koelkast, wasmachine, diepvries of droogkast) aangevraagd tussen 1 april 2022 en 30 juni 2022 hebben een waarde van 200 euro.
 • Kortingsbonnen aangevraagd sinds 1 juli 2022 hebben een waarde van 250 euro.

Hervorming kortingsbon vanaf voorjaar 2024 - nieuwe doelgroepvoorwaarden

Naar analogie met Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening besliste de Vlaamse Regering om ook de toekenningsvoorwaarden voor de kortingsbon en de korting op verhuur voor energiezuinige huishoudtoestellen te wijzigen naar inkomensgerelateerde voorwaarden.

De inkomensgrens zal gebaseerd zijn op die van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.

alleenstaande zonder personen ten laste23.304 euro
alleenstaande met één persoon ten laste34.956 euro
koppel zonder personen ten laste34.956 euro
verhoging per persoon ten laste4.160 euro

De controle op inkomen zal gebeuren op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet. Voor situaties waarin de inkomenssituatie en/of de gezinssamenstelling recent in het nadeel van de burger is gewijzigd, zal het OCMW via een inschatting het recht alsnog kunnen toekennen.

Het VEKA bouwt hiervoor een nieuw aanvraagplatform dat automatisch het inkomen van een aanvrager die zich aanmeldt, zal controleren. De verwachting is dat deze tool ten vroegste in april 2024 klaar is. Tot bij de lancering blijven de huidige doelgroepvoorwaarden en aanvraagprocedure gelden.

Meer details volgen in de loop van het najaar 2023.

Uitzonderingen

Gerelateerde items