Energielening

Maak een afspraak

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet. De energielening kan alleen nog voor de prioritaire doelgroep worden aangevraagd.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen.

Personen uit de doelgroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, …) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2020 tot € 15.000 lenen aan 1% (op maximaal 10 jaar). Ook verenigingen voor mede-eigenaars (VME) kunnen € 15.000 ontlenen aan 1% en dit bedrag vermeerderen met € 7.500 per wooneenheid.

Voor welke werken?

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Zuinige verwarmingsinstallatie
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Re-lighting of re-lamping
 • Energiezuinige huishoudtoestellen zoals een wasmachine, koelkast of diepvries (enkel voor sociale doelgroep)
 • Energie-audit
 • Energieopslagtechnieken en -beheersystemen

In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in aanmerking indien het gaat om woningen met een E-peil 30 op het moment van de bouwaanvraag. Hiervoor dient een voorafberekening van de verslaggever voorgelegd te worden.

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij je Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.  

Procedure

Meer info over de energielening vind je op de website van Energiehuis DVV Westhoek en/of kan je bekomen via de Woondienst.

Bedrag

Je kan maximaal 15.000 euro lenen dat over een termijn van maximaal 10 jaar moet worden terugbetaald. De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.