Energielening

Maak een afspraak

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet. De energielening kan alleen nog voor de prioritaire doelgroep worden aangevraagd.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 20.764 euro, verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste (meest recente aanslagbiljet).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die door OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro (+ 1720 euro per persoon ten laste). De aanvraag houdt rekening met het aanslagbiljet inkomsten 2019-aanslagjaar 2020 (aanvraag in 2022).
 • Tijdelijk: personen met uitsluitend nachttarief

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen een renteloze Energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, terug te betalen op 10 jaar.
 • Ook verenigingen voor mede-eigenaars (VME) kunnen € 15.000 ontlenen aan 0% en dit bedrag vermeerderen met € 7.500 per wooneenheid.

Voor welke werken?

 • Dak- of zoldervloerisolatie.
 • Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 • Muurisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 • Energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen.
 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

Meer info over de energielening vind je op de website van Energiehuis DVV Westhoek en/of kan je bekomen via de Woondienst.

Kostprijs

 • Je kan minimaal € 1.250 en maximaal € 15.000 lenen. Er worden geen dossierkosten, opnamekosten of beheerskosten aangerekend, zelfs een vervroegde terugbetaling is gratis. Er is ook geen verplichting tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering.
 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.