Inname openbaar domein en/of plaatsen van signalisatie

Maak een afspraak

Het kan gebeuren dat een particulier of aannemer een deel van het openbaar domein (weg, voetpad,...) moet innemen om werken te kunnen uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn: 

  • het plaatsen van een container tijdens bouwwerken
  • een parkeerverbod voor een verhuiswagen
  • een aansluiting op nutsleidingen in het voetpad
  • een stelling voor de renovatie van de voorgevel

Voorwaarden

Hiervoor is altijd een toestemming (= signalisatievergunning) nodig van de burgemeester.
Deze signalisatievergunning geeft weer welke werken er toegestaan zijn en welke verkeersborden moeten geplaatst worden.

Wie zonder deze vergunning hinder veroorzaakt op het openbaar domein, is niet enkel strafbaar, maar ook verantwoordelijk voor alle schade aan weggebruikers die deze belemmeringen veroorzaken.

Je dient zelf te zorgen voor de nodige verkeersborden.
De technische dienst kan enkel zorgen voor parkeerverbodsborden. De technische dienst plaatst de borden een paar dagen voor het parkeerverbod start en haalt ze na de werken weer op.

Procedure

Vraag je signalisatievergunning hier aan

Er wordt intern gekeken of jouw aanvraag geen conflict geeft met andere evenementen of geplande werken op de gevraagde locatie. Vandaar is het aangeraden om jouw aanvraag tijdig in te dienen.


Bij vragen of inlichtingen kunt u ook terecht in het gemeentehuis via de contactgegevens hiernaast.

Bedrag

Een signalisatievergunning kost 10 euro per dag, vanaf de tweede dag.
(voorbeeld: een signalisatievergunning om 3 dagen een container te plaatsen, kost 20 euro)

Het laten plaatsen en ophalen van parkeerverbodsborden door de technische dienst kost 25 euro.