Retributie op de verzoeken of de vergunningen tot voornaamsverandering

Voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op de verzoeken of de vergunningen tot voornaamsverandering.

Procedure

De retributie wordt geheven bij het indienen van het verzoek. Het bewijs van de betaling van retributie blijkt uit een ontvangstbewijs.

Kostprijs

  • Voor Belgen, erkend vluchtelingen/staatlozen: € 140 voor het verzoek tot verandering van voornaam
  • Voor transgender of vreemdelingen zonder voornaam i.k.v. hun nationaliteitsaanvraag: gratis

Voor wie

De belasting valt ten laste van personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.