Melden van activiteiten en/of evenementen

Update Coronavirus:
Volg steeds de actuele richtlijnen omschreven in het ministerieel besluit én de sectorprotocollen.

Het organiseren van EK-voetbal op groot scherm, voor publiek toegankelijk, dient steeds een goedkeuring te krijgen. Volg hiervoor de stappen omschreven in hoofdstuk 3.2 hieronder.

Procedure

1. Algemene richtlijnen

Volgende richtlijnen dienen steeds in acht te worden genomen bij alle activiteiten en/of evenementen die je organiseert.

 1. Algemene basisregels (afstand, mondmaskers, hygiënische voorschriften,...)
 2. Horecaprotocol 
 3. Sectorprotocollen

Voor heel wat activiteiten en/of evenementen heb je een voorafgaande toelating nodig.
Vaak verloopt er wat tijd tussen de aanvraag, de toelating en de effectieve aanvang van de activiteit.
Niemand kan voorspellen hoe het coronavirus en de bijhorende maatregelen zullen evolueren, als organisator dien je steeds rekening te houden met recente wijzigingen en eventuele verplichte annulatie van de activiteit.
Vandaar kan het zijn dat je als organisator gevraagd wordt om ons recente (aangepaste) documenten te bezorgen. bv. een recente versie van het draaiboek, een nieuw CERM-document.

2. Niet-publiek toegankelijke activiteiten/evenementen

Denk hierbij aan private feesten en activiteiten in club-/verenigingsverband.
Wanneer deze activiteiten plaatsvinden in een gemeentelijke zaal, dien je in het bezit te zijn van een goedgekeurd draaiboek.

Deze goedkeuring bekom je door een draaiboek te bezorgen via het digitaal loket.
Geraak je moeilijk op weg voor de opmaak van een draaiboek? Je kan een sjabloon downloaden onderaan deze pagina.

3. Publiek toegankelijke activiteiten

3.1 Activiteiten/evenementen - categorie I

Dit zijn activiteiten en/of evenementen die publiek toegankelijk zijn en

 • minder dan 100 aanwezigen verwachten (toeschouwers én deelnemers)
 • geen inname openbaar domein vereist (bv. optocht, rommelmarkt,...)
 • niet afwijken van het zonaal politiereglement.

Wanneer deze activiteiten plaatsvinden in een gemeentelijke zaal, dien je in het bezit te zijn van een goedgekeurd draaiboek.

Deze goedkeuring bekom je door een draaiboek te bezorgen via het digitaal loket.
Geraak je moeilijk op weg voor de opmaak van een draaiboek? Je kan een sjabloon downloaden onderaan deze pagina.

3.1 Activiteiten/evenementen - categorie II

Dit zijn activiteiten en/of evenementen die publiek toegankelijk zijn en

 • meer dan 100 aanwezigen verwachten (toeschouwers én deelnemers) en/of
 • inname openbaar domein vereist is (bv. optocht, rommelmarkt, verkeersvrij maken van straten,...) en/of
 • afwijken van het zonaal politiereglement.

Ongeacht waar de activiteit doorgaat (privédomein / openbaar domein / gemeentelijke zaal) heb je een toelating nodig in de vorm van een burgemeesterbesluit.
Mogelijks heb je ook bijkomende vergunningen nodig (bv. vergunning schenken sterke drank, afwijking geluidsnormen,...).

Deze activiteiten en/of evenementen worden verplicht gemeld via EagleBe.

 • CERM-document:
  Via de website www.covideventriskmodel.be kan je inloggen en de risicomatrix doorlopen. Op het einde van de tool krijg je een kleurcode (groen/oranje/rood) en kan je een "aanvraagdocument" downloaden.
  Dit document hebben we als lokaal bestuur nodig voor de goedkeuring van je evenement. Stop dit als bijlage bij je aanvraag via EagleBe.

 • Draaiboek:
  Verwerk de richtlijnen die je aangaf te volgen in het CERM-document zo concreet mogelijk in de vorm van een draaiboek. 
  Geraak je moeilijk op weg voor de opmaak van een draaiboek? Je kan een sjabloon downloaden onderaan deze pagina.
  Stop het draaiboek als bijlage bij je aanvraag via EagleBe.

 • EagleBe:
  De toelating voor je evenement kan je via deze link.
  Vul je activiteit zo grondig en volledig mogelijk in. Je kan ook bijlagen toevoegen (parcours, signaalgevers, verzekeringsattesten,...). 
  Verplichte bijlagen: CERM-document en draaiboek.

Voor uitleg over EagleBe: klik hier

Wanneer het evenement werd goedgekeurd, ontvang je als aanvrager het burgemeesterbesluit en eventuele andere noodzakelijke vergunningen (tijdelijke politiereglement, geluidsafwijking, schenken van sterke dranken,...).

Meer info

Wil je weten of er al iets te doen is in de omgeving? Kijk op Hinder in kaart.

Gerelateerde items