Melden van activiteiten en/of evenementen

Update Coronavirus:
Volg steeds de actuele richtlijnen omschreven in het ministerieel besluit én de sectorprotocollen.

Evenementen
= voor het publiek toegankelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden.

 INDOOR
MAX 50p
INDOOR
MAX 200p
OUTDOOR
MAX 100p
OUTDOOR
> 100p
   1pers / 4m²1 pers / 4m²
Zittend / StaandZittendZittendZittend/StaandZittend/Staand
 Sportwedstrijden = zonder publiek
MondmaskerJAJAJAJA
Social DistancingAanbevelingNeeJANee
Horecaregels**JAJAJAJA
CST*+ eIDMagJAMagJA
Toestemming lokaal bestuurNeeJANeeJA
CO2 -metingNeeJANeeJA
Crowd management  NeeJA

*Aandachtspunten bij gebruik van CST*

  • Gebruik van CST betekent altijd alle regels volgen van een massa-event!
  • Lees zeker alle specifieke verplichtingen bij gebruik CST: wie kan scannen, positieve bezoekers isoleren, registreren, melden, HRC doorgeven, … zie FAQ evenementen
  • Indien iemand geen geldig CST kan voorleggen, kan deze persoon niet toegelaten worden op het evenement. Ook niet wanneer hij/zij mondmasker zou dragen!
  • De aankomstzone van het evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd. Mondmaskerplicht vervalt pas na de CST-controle.
  • De organisatie dient te werken volgens het samenwerkingsakkoord inzake het gebruik van het CST (meer informatie op vlaanderen.be).

** Horecaregels**
Vanaf het ogenblik er eten en/of drinken geserveerd/verkocht wordt, dienen alle horecaregels gevolgd te worden.
D.w.z. CST controle, mondmaskers (behalve aan tafel), zittende consumptie, handhygiëne, ontsmetting materialen, CO2-meting, ventilatie, max. 6/tafel, sluitingsuur om 23:00 uur


Procedure

1. Niet-publiek toegankelijke activiteiten/evenementen

Denk hierbij aan private feesten en reguliere activiteiten in club-/verenigingsverband.
Er is geen goedkeuring nodig voor deze activiteiten.

2. Publiek toegankelijke activiteiten

bvb. eetfestijn, fuif, wielerwedstrijd, rommelmarkt, kermis,...

Dit zijn activiteiten en/of evenementen die publiek toegankelijk zijn en

  • meer dan 100 aanwezigen verwachten (toeschouwers én deelnemers) en/of
  • inname openbaar domein vereist is (bv. optocht, rommelmarkt, verkeersvrij maken van straten,...) en/of
  • afwijken van het zonaal politiereglement.

Ongeacht waar de activiteit doorgaat (privédomein / openbaar domein / gemeentelijke zaal) heb je een toelating nodig in de vorm van een burgemeesterbesluit.
Mogelijks heb je ook bijkomende vergunningen nodig (bv. vergunning schenken sterke drank, afwijking geluidsnormen,...).

Deze activiteiten en/of evenementen worden verplicht gemeld via EagleBe, ten laatste 1 maand vóór aanvang van de activiteit, via deze link.

  • Vul je activiteit zo grondig en volledig mogelijk in. Je kan ook bijlagen toevoegen (parcours, verzekeringsattesten, flyers,...).
  • Ben je een vereniging? Maak vooraf eerst een account aan in het portaal van EagleBe. Dit geeft heel wat voordelen.

Voor uitleg over EagleBe: klik hier

Wanneer het evenement werd goedgekeurd, ontvang je als aanvrager het burgemeesterbesluit en eventuele andere noodzakelijke vergunningen (tijdelijke politiereglement, geluidsafwijking, schenken van sterke dranken,...).

Meer info

Wil je weten of er al iets te doen is in de omgeving? Kijk op Hinder in kaart.

Gerelateerde items