Visvergunning

De gemeentelijke vijver is toegankelijk via de Kasteelstraat, de Vijverstraat en de Statiestraat. 

Hengelaars kunnen een visvergunning aankopen in het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren of bij een gemachtigd opzichter van hengelclub De Bakelandtvissers.

Voorwaarden

 • Het recht tot vissen in de gemeentelijke vijver is slechts toegelaten aan degenen die in het bezit zijn van een gemeentelijk visverlof, op persoonlijke naam, afgeleverd door het gemeentebestuur of door de gemachtigde visopzichters aangesteld door de gemeente Langemark-Poelkapelle.
 • De visverloven zijn geldig voor 1 kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).
 • Enkel in het kader van interclub-wedstrijden, ingericht door de plaatselijke hengelvereniging kan vrijstelling van een individueel visverlof worden verleend. Deze vrijstelling dient schriftelijk te worden aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Voor de personen die op 1 januari van het lopende jaar, jonger zijn dan 12 jaar, wordt er slechts een visverlof afgeleverd voor een handlijn.Het schepnet, waarvan de afmetingen vrij zijn, mag enkel gebruikt worden om de vis op te halen, die met de haak gevangen wordt.
 • Het is verboden om gevangen vis mee te nemen, alle vis dient onmiddellijk teruggezet te worden (leefnet is verboden). Uitzondering wordt gemaakt voor roofvis: paling en snoekbaars. Een leefnet wordt enkel toegelaten bij georganiseerde viswedstrijden ingericht door de Bakelandtvissers.
 • Het vissen in wedstrijdverband is strikt voorbehouden aan de plaatselijke hengelvereniging. Tijdens viswedstrijden is vissen voor particulieren verboden.
 • Iedere visser moet zijn visplaats rein houden. Het is verboden voorwerpen andere dan nodig voor het vissen of vloeistoffen in het water te werpen die de vissen kwetsen of doden of het water verontreinigen.
 • Het visverlof zal onttrokken worden aan diegenen die veroordeeld worden voor een overtreding overeenkomstig bovenstaande reglementen. De intrekking van het visverlof kan nooit de terugbetaling van de retributie tot gevolg hebben. De tuigen, welke verboden zijn onder bovenstaande reglementen, worden in beslag genomen om neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank als bewijsstuk van de overtreding.

Kostprijs

 • Jaarvergunning volwassenen (vanaf 12 jaar): 25 euro
 • Jaarvergunning kinderen (0 tot 12 jaar): 10 euro
 • Dagvergunning: 5 euro