Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

De gemeente Langemark-Poelkapelle heft een belasting op de afgifte van administratieve stukken. 
De belasting valt ten laste van personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Betaling

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.

Gratis documenten

De stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit, of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven, zijn van belasting vrijgesteld.

Bezwaar

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van contante betaling.

Kostprijs

AFGIFTEkostprijs aangerekend aan bestuurgemeentebelastingkostprijs burger

Identiteitsbewijs met foto, niet-Belg, 2 jaar geldig

€ 1,00€ 1,00€ 2,00

Attest immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen

€ 0,80€ 6,20€ 7,00

Duplicaat huwelijksboekje

€ 24,50€ 5,50€ 30,00

Kids-ID (elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar):
1/ normale procedure
2/ spoedprocedure
3/ spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

1/ € 7,70
2/ € 105,00
3/ € 141,90

1/ € 0,30
2/ € 0,30
3/ € 0,30

1/ € 8,00
2/ € 105,30
3/ € 142,20


Elektronische identiteitskaart voor Belgen vanaf 12 jaar:
1/  duplicaten en normale procedure
2/ spoedprocedure
3/ spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

1/ € 19,10
2/ € 116,40
3/ € 153,30

1/ € 2,90
2/ € 2,90
3/ € 2,90

1/ € 22,00
2/ € 119,30
3/ € 156,20

Elektronisch verblijfsdocument voor niet-Belgen van minder dan 12 jaar 
Voor de EU, EU+, F, F+, M-kaart
1/ normale procedure
2 spoedprocedure
Voor de A, B, K en L-kaart
1/ normale procedure
2/ spoedprocedure

1/ € 7,70
2/ 105

1/10,70
2/116,40

1/ € 0,30
2/ € 0,30

1/ € 0,30
2/ € 0,30

1/ € 8,00
2/ € 105,30

1/ € 11,00
2/ € 116,70


Elektronische verblijfsdocumenten voor niet-Belgen (EU en EU+, F en F+ kaart) vanaf 12 jaar:
1/ duplicaten en normale procedure
2/ spoedprocedure

1/ € 19,10
2/ € 116,40

1/ € 2,90
2/ € 2,90

1/ € 22,00
2/ € 119,30


Overige elektronische verblijfsdocumenten (oa A, B, H, I, J, K, L, M en N kaart) vanaf 12 jaar:
1/ duplicaten en normale procedure
2/ spoedprocedure

1/ € 19,60
2/ € 116,40

1/ € 2,90
2/ € 2,90

1/ € 22,50
2/ € 119,30


(Voorlopige) rijbewijzen in bankkaartmodel

€ 20,00€ 5,00€ 25,00

Internationale rijbewijzen

€ 16,00€ 4,00€ 20,00

Reispassen (Belgen) gewone procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 35,00
2/ € 65,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 45,00
2/ € 84,00


Reispassen (Belgen) dringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 210,00
2/ € 240,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 220,00
2/ € 259,00

Reispassen (Belgen) superdringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 270,00
2/ € 300,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 280,00
2/ € 319,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) gewone procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 41,00
2/ € 61,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 51,00
2/ € 80,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) dringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 210,00
2/ € 230,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 220,00
2/ € 249,00

Reisdocumenten (vluchtelingen, staatlozen, bepaalde vreemdelingen) superdringende procedure
1/ minderjarig (- 18 jr)
2/ meerderjarig (+ 18 jr)

1/ € 270,00
2/ € 290,00

1/ € 10,00
2/ € 19,00

1/ € 280,00
2/ € 309,00