Provinciale huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen

Zeker (ver)huren


Stress op de huurmarkt: het is een gekend fenomeen, zowel bij alleenstaande ouders als bij verhuurders. Vele van hen verkiezen om te verhuren aan tweeverdieners, omdat ze daar meer zekerheid bij voelen. Met de huurgarantieverzekering voor verhuurders en eenoudergezinnen biedt Provincie West-Vlaanderen verhuurders én alleenstaande ouders meer zekerheid. De gratis verzekering omvat onder andere onbetaalde huurgelden, huurschade en rechtsbijstand. Zo stimuleert de Provincie huiseigenaars om te verhuren aan eenoudergezinnen, want iedereen verdient de kans op een warme thuis. Meer info over de huurgarantieverzekering vind je op www.west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering 

Deze gratis verzekering kan afgesloten worden door verhuurders die een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen. De verzekering biedt een bescherming tegen huurachterstal, huurschade, voorziet in rechtsbijstand en wordt gratis aangeboden aan de verhuurder voor maximaal 3 jaar. 

Voorwaarden

Er zijn zowel voor de verhuurder als de huurder (het eenoudergezin) voorwaarden aan verbonden. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om nieuwe huurcontracten van minimaal 3 jaar, moet de huurprijs schappelijk zijn en kunnen enkel eenoudergezinnen van wie het inkomen tussen bepaalde grenzen valt hiervoor in aanmerking komen.

Afhandeling

Voor alle informatie en vragen kan je terecht bij het lokale woonloket. Zij maken je ook wegwijs in de procedure, brengen de aanvraag voor de verzekering in orde, gaan na of je als huurder of verhuurder in aanmerking komt, …. .

Gerelateerde items