Bijzonder Comité Sociale Dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt sinds 2019 over een bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD). Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. In Langemark-Poelkapelle telt het Bijzonder Comité 6 leden en een voorzitter. De taken van het Bijzonder Comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Deze vergaderingen zijn, in tegenstelling tot die van de Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn, niet openbaar. 

Samenstelling