College van Burgemeester en Schepenen

Terwijl de Gemeenteraad zich vooral bezighoudt met de grote lijnen van het bestuur, wordt de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente toevertrouwd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Het College werkt collegiaal, wat betekent dat alle beslissingen door de Burgemeester en de Schepenen samen worden genomen. Binnen het College is er wel een duidelijke taakverdeling: ieder lid van het College bereidt de dossiers voor van de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld. Maar het is het College van Burgemeester en Schepenen dat unaniem de uiteindelijke beslissing neemt.

Werking:

Het College en het Vast Bureau vergaderen in principe wekelijks op maandagnamiddag in het gemeentehuis.  Deze vergaderingen zijn, in tegenstelling tot die van de Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn, niet openbaar.

Raadpleging:  

Na goedkeuring in de volgende zitting kan je de agenda van het College bekijken op de raadpleegomgeving  of via de besluitenlijsten

Samenstelling

 • Dominique Cool N-VA

  Contact
  Adres
  Brugseweg 267A , 8920 Langemark-Poelkapelle
  Tel.
  057/49.09.23
  GSM
  0495/10.66.50
  dominique.cool@lp.be

  Functies

  Burgemeester

  Bevoegdheden:

  • Veiligheid, brandweer en politie
  • Financiën
  • Burgerzaken
  • Landbouw
  • Personeel en organisatie
  • Welzijn op het werk
  • Algemeen bestuur en organisatiebeheersing
  • Erediensten
  • Westhoekoverleg en - intercommunale
  • Zorgcampus (nieuwbouwproject)
  • Huwelijken en ontvangsten
 • Laurent Hoornaert TOPE 8920

  Contact
  Adres
  Brugseweg 212 , 8920 Langemark-Poelkapelle
  GSM
  0496/54.23.23
  laurent.hoornaert@lp.be

  Functies

  1ste Schepen

  Bevoegdheden:

  • Inspraak, participatie en communicatie
  • Lokale economie
  • Natuur en klimaat
  • Cultuur
  • Toerisme en erfgoed
  • Bibliotheek
  • Feestelijkheden
  • Kunstonderwijs
  • Personeel en organisatie
  • Welzijn op het werk
  • Zaalverhuur en feestmateriaal
  • IT-beleid en innovatie
  • Huwelijken en ontvangsten
 • Jean-Marie Callewaert Vooruit

  Contact
  Adres
  Groenestraat 4a , 8920 Langemark-Poelkapelle
  GSM
  0494/70.14.71
  jean-marie.callewaert@lp.be

  Functies

  2de Schepen

  Bevoegdheden:

  • Openbare werken
  • Patrimonium
  • Groen
  • Begraafplaatsen
  • Nutsvoorzieningen
  • Sport en recreatie
  • Mobiliteit
  • Huwelijken en ontvangsten
 • Peter Vantomme N-VA

  Contact
  Adres
  Houthulstseweg 100B , 8920 Langemark-Poelkapelle
  GSM
  0473/29.45.78
  peter.vantomme@lp.be

  Functies

  3de Schepen

  Bevoegdheden:

  • Omgeving
  • Vergunningen
  • Woondienst
  • Afvalbeleid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Huwelijken en ontvangsten
 • Heidi Coppenolle N-VA

  Contact
  Adres
  Brugseweg 111 , 8920 Langemark-Poelkapelle
  GSM
  0499/83.68.73
  heidi.coppenolle@lp.be

  Functies

  4de Schepen

  Bevoegdheden:

  • Sociale zaken (bijzonder comité voor de sociale dienst)
  • Kinderopvang
  • Thuiszorgdiensten De Wissel
  • Ouderzorg
  • Zorgcampus Langemark-Poelkapelle
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Facility
  • Huwelijken en ontvangsten
 • Jochen Vermote

  Contact
  Adres
  Kasteelstraat 1 , 8920 Langemark-Poelkapelle
  Tel.
  057/ 49.09.22
  algemeendirecteur@lp.be

  Functies

  Algemeen directeur