College van Burgemeester en Schepenen

Terwijl de Gemeenteraad zich vooral bezighoudt met de grote lijnen van het bestuur, wordt de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente toevertrouwd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Het College werkt collegiaal, wat betekent dat alle beslissingen door de Burgemeester en de Schepenen samen worden genomen. Binnen het College is er wel een duidelijke taakverdeling: ieder lid van het College bereidt de dossiers voor van de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld. Maar het is het College van Burgemeester en Schepenen dat unaniem de uiteindelijke beslissing neemt.

Werking:

Het College en het Vast Bureau vergaderen in principe wekelijks op maandagnamiddag in het gemeentehuis.  Deze vergaderingen zijn, in tegenstelling tot die van de Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn, niet openbaar.

Raadpleging:  

Na goedkeuring in de volgende zitting kan je de agenda van het College bekijken op de raadpleegomgeving  of via de besluitenlijsten

Samenstelling