Vast Bureau

Naast het College van Burgemeester en Schepenen bestaat er ook een Vast Bureau. Dit orgaan staat in voor de dagelijkse werking van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en bestaat uit dezelfde mensen als het College van Burgemeester en Schepenen.

Werking:

Het Vast Bureau vergadert in principe wekelijks op maandagnamiddag in het gemeentehuis.  Deze vergaderingen zijn, in tegenstelling tot die van de Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn, niet openbaar. 

Raadpleging:

Na goedkeuring in de volgende zitting kan je de agenda van het Vast Bureau bekijken op de raadpleegomgeving of via de besluitenlijsten.

Samenstelling