Reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen

Datum bekendmaking dinsdag 7 mei 2019
Datum besluit maandag 29 april 2019
Datum zitting maandag 29 april 2019

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en dat heeft bevestigd bij de dienst burgerzaken.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. Een concessieaanvraag wordt meestal geregeld door de begrafenisondernemer. De Gemeenteraad stelt in een reglement de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast. 


Contact